HERBICIDI V KROMPIRJU – prikaz časa uporabe glede na razvojno

Comments

Transcription

HERBICIDI V KROMPIRJU – prikaz časa uporabe glede na razvojno
Škerbot, I. Herbicidi v krompirju, april 2015. KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
HERBICIDI V KROMPIRJU – prikaz časa uporabe glede na razvojno fazo krompirja
BBCH 03
BBCH 09
BBCH 10-19
BBCH 31-38
BBCH 39
BBCH 51-59
BBCH 60-69
kaliči 2-3 mm
vznik: stebla prodrla iz
zemlje
razvoj stebel in listov
rast v višino
konec rasti v višino in
zapiranje grmov
tvorba socvetij
cvetenje: polno cvetenje, 50%
cvetov 1. socvetja odprtih
BOXER
BUZZIN
METRIC
PLATEEN WG 41,5
RACER 25 EC
SHARPEN 33 EC,
SHARPEN 40 SC
STALLION SYNC TEC
STOMP AQUA
SENCOR SC 600
OPOMBA:
TAROT 25 WG
BASAGRAN, BASAGRAN 480
(krompir visok največ 10 cm)
AGIL 100 EC
ARAMO 50
FOCUS ULTRA
FUSILADE FORTE
Herbicidi, ki vsebujejo aktivne snovi
(a.s.) katerih uporaba na VVO I in pri
izvajanju
zahteve
VOD_FFSV
in
POZ_FFSV (KOPOP) NI DOVOLJENA.
Pri izbiri ustreznega časa zatiranja ozkolistnih
plevelov se ravnajte po razvojni fazi plevela in
karenci za posamezen graminicid!
Pred uporabo herbicida na etiketi oz.
navodilu za uporabo preverite katero a.s.
vsebuje in če je uporaba tega herbicida na
vašem zemljišču dovoljena!