Organizacijska struktura

Comments

Transcription

Organizacijska struktura
ORGANIZACIJSKA SHEMA
ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENIH NA ŠOLI
RAVNATELJICA: mag. Marija Lubšina Novak
POMOČNICI RAVNATELJICE: Darja Mandžuka, Nevenka Sreš
POSLOVNA SEKRETARKA: Božena Šober
RAČUNOVODKINJA: Snježana Zakšek
KNJIGOVODKINJA: Jožica Grubič
VODJA ŠOLSKE PREHRANE: Julijana Medvešek
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI: Jadranka Čabraja, Ivanka Stojanović
KNJIŽNIČARKI: Lidija Geršak, Irena Burja (polovico del. časa)
UČITELJICA ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ: Sabina Dobršek Mladkovič
MOBILNA UČITELJICA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ: Doroteja Bajc
Strokovni delavci za izvajanje dodatne strokovne pomoči: Alenka Godler, Aleksandra Slak, Tjaša
Šliber, Lidija Povh, Jadranka Čabraja, Ivanka Stojanović, Darinka Globokar (zunanja
sodelavka)
● Strokovna delavca za izvajanje projekta Zdrav življenjski slog: Sandi Drobne in Nina Trantura
● Delavki za pomoč učencem s posebnimi potrebami: Tanja Denžič in Lea Kaudek
● Delavci za izvajanje javnih del:
- spremstvo in učna pomoč: Marija Peterkovič, Marjana Gerjevič, Zvonka Kena, Mojca
Zupet
●
●
Kuharice: Andreja Gramc (vodja kuhinje), Martina Kus, Marjana Mlakar, Martina Hribar,
Olga Franko, Stanka Suban (polovico delovnega časa)
● Hišnik in vzdrževalec: Franci Šekoranja, Dušan Prah
● Čistilke: Stanka Semenič, Ana Zlatić, Zlata Koler, Bojana Divjak, Jožica Pšeničnik, Andreja
Zorič, Ivana Marguš, Melita Denžič in Mihaela Šetinc (slednji za polovico delovnega časa)

Similar documents