IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE

Comments

Transcription

IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE
MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
»IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE«
29. junij do 30. junij 2015
PROGRAM
Ponedeljek, 29. junij 2015
09.00 – 09.30 Prijava in registracija udeležencev
9.30 – 10.00 Otvoritev znanstvene konference in pozdravni nagovor gosta
10.00 – 12.30 Plenarni del
URA
10.00
IME IN PRIIMEK
dr. GABI ČAČINOVIČ VOGRINČIČ
10.25
10.50
dr. SEBASTJAN KRISTOVIČ
dr. ZDENKA ČEBAŠEK TRAVNIK
11.10
dr. ZORAN ZORIČIČ
11.40
dr. KATJA KOŠIR
12.10
dr. DEJAN HOZJAN
PRISPEVEK
Soustvarjanje spoštovanja otroštva v
družini
Družina v vrtincu sodobnega časa
Družinske skrivnosti – odvisnost in nasilje v
družini
Oporavak
alkoholičara
kroz
grupe
samopomoći
Pozitivni vrstniški odnosi kot način
preprečevanja medvrstniškega nasilja:
spodbujajmo vzajemno spoštovanje, ne
prijateljstva
Izzivi izobraževanja v času gospodarske
krize
12.30 – 14.30 Kosilo, bife
13.00 – 14.30 Okrogla miza »Družina in šola pred skupnimi izzivi vzgoje« z dr. Gabi Čačinovič
Vogrinčič, dr. Sebastjanom Kristovičem, dr. Dejanom Hozjanom ter mag. Jasmino Kristovič. Okrogla
miza bo potekala v salonu Batthyany.
13.30 – 19.00 Predstavitev znanstvenih in strokovnih prispevkov
URA
13.30
13.45
IME IN PRIIMEK
PRISPEVEK
TEMATSKI SKLOP: NASILJE
URŠKA SMRKE , dr. LILIJANA
Vloga izobraževanja zdravstvenih delavcev
ŠPRAH
pri prepoznavi in obravnavi nasilja v družini
v okviru zdravstvene dejavnosti
SANDRA ZEMLJAK, JASNA RIBAŠ
Preventivne dejavnosti Centra za socialno
14.00
dr. MELITA ZVER MAKOVEC,
KARMEN URŠKA MODIC
14.15
ZORICA PETROVIČ
14.30
14.45
SONJA HANŽEKOVIČ
HELENA PROSEN ZUPANČIČ
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
delo Murska Sobota na področju
preprečevanja nasilja v družini
Žrtve nasilja v družini: izkušnje,
pričakovanja in mnenja glede možnih ovir
pri obravnavi v okviru zdravstvene
dejavnosti
Razvajenost – mit ali obsežen družbeni
problem sodobnega časa?
Med vrstniški odnosi na Osnovni šoli Veržej
Vključevanje romskih otrok v prilagojene
programe osnovne šole
JASNA BANOVEC
Med vrstniško nasilje v osnovni šoli s
prilagojenim programom v povezavi z
romsko problematiko
TEMATSKI SKLOP: DRUŽINA
mag. JANEZ LOGAR
Kakovost zakonskih odnosov in religioznost
zakoncev v povezavi z obiskovanjem
zakonskih skupin
dr. TANJA REPIČ SLAVIČ
Zaljubljenost, partnerski odnos in
razhajanje pri spolno zlorabljenih ter
relacijska družinska terapija
mag. DARIJA PETEREC KOTAR
Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja za
razvoj impulzivnega samopoškodovalnega
vedenja pri mladostnikih
mag. JASMINA KRISTOVIČ
Vpliv prekomerne uporabe digitalnih
medijev na družino in medosebne odnose
dr. NATAŠA RIJAVEC KLOBUČAR
Vzroki in posledice ločitve za odrasle
dr. DRAGO JEREBIC
Vloga družinskega terapevta in skupine za
razvezane pri okrevanju po ločitvi
doc. dr. SIMONA ŠAROTAR ŽIŽEK, Stres kot negativno fizično in psihično
mag. ŽIVA VEINGERL ČIČ, dr.
dobro počutje zaposlenih in njegov vpliv
VESNA ČANČER
KSENIJA SERŠEN
Kvaliteta življenja družin z otroki z
motnjami v duševnem razvoju
ANITA LESKOVŠEK FELDIN
Družine mladostnikov, vključenih v vzgojne
zavode
dr. TANJA PATE
Starši mladostnikov s sladkorno boleznijo
tip 1: doživljanje izzivov in sprememb
TEMATSKI SKLOP: PROFESIONALNI RAZVOJ
RENATA BEGUŠ
Motivacija med zaposlenimi
TEMATSKI SKLOP: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
MARTINA ŽNIDARŠIČ
Otrokovo razumevanje ugank ob
večkodnem besedilu
ANITA LESKOVŠEK FELDIN
Pravočasna ustrezna usmeritev otroka in
mladostnika bistveno prispeva k
zmanjšanju čustvenih in vedenjskih motenj
MOJCA PEŠAK
Spoštovanje otroka
DAMJANA DORNIK TIBAUT
Mediacija med vrstniki
19.00 – 20.30 Večerja
20.30 Predstavitev knjige »Darovi minevanja« in pogovor z avtorjema Jankom Bohakom in Anito
Drevenšek. Pogovor bo vodila Zdenka Čebašek – Travnik na terasi Kavarne Dvorec Rakičan.
Torek, 30. junij 2015
9.00 – 12.30 Plenarni del
URA
9.00
9.30
IME IN PRIIMEK
dr. ZOLTAN KERESZTES
dr. MUHAMED OMEROVIĆ
10.00
dr. ROBERT ORAVECZ
11.00
11.30
LEJLA RAMIĆ
NATAŠA SORKO
12.00
dr. SABINA JURIČ ŠENK, LUCIJA
HROVAT
dr. SLAVOLJUB HILČENKO
12.30
PRISPEVEK
Continuous Traumatisation
Aspekti evaluacije i katakteristike
pedagoške klime u školi
Nasilje v družini, kompleksen pojav, ki
zahteva konstruktivno inter- in
multidisciplinarno sodelovanje
Prevencija ovisnosti u školi - model rada
Psihosocialna obravnava otrok iz družin s
težavami z zasvojenostjo z alkoholom
Celostno opolnomočenje družine prek
šolskega sistema in terapevtske obravnave
Apokalipsa sada- Porodica, šta to beše?
12.30 – 14.30 Kosilo, bife
13.00 – 14.30 Okrogla miza »Otroci v družinah z odvisnostjo – kaj lahko naredimo za njih«. Okroglo
mizo bosta povezovali dr. Zdenka Čebašek-Travnik in Nataša Sorko. Okrogla miza bo potekala v
salonu Batthyany.
13.30 – 18.00 Predstavitev prispevkov
URA
14.15
IME IN PRIIMEK
PRISPEVEK
TEMATSKI SKLOP: DRUŽINA
DARJA KALAMAR FRECE
Smisel življenja pri mladih v času
osamosvajanja
TEMATSKI SKLOP: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
MELITA GARVAS
Pomoč skupini in posameznikom z elementi
ustvarjalnosti in umetnostne terapije
dr. DRAGICA PEŠAKOVIĆ
Tehnična ustvarjalnost osnovnošolskih
učencev
URŠKA FILIPIČ
V naravo po nove izzive
14.30
URŠKA FILIPIČ
Z novimi znanji olajšati vstop na trg dela
14.45
dr. SIMON ÜLEN
Vpliv konceptualnega poučevanja fizike na
rezultate dijakov pri maturitetnih preizkusih
iz fizike
13.30
13.45
14.00
15.00
dr. JOLANDA LAZAR
Vpliv povezovanja predmetnega pouka z
nemščino na dvigovanje bralne motivacije
15.15
15.30
TANJA PODLESEK
NADA VAJS VIDNAR
Učenci z motnjo ADHD
15.45
16.00
SOFIJA BAŠKARAD
ZORAN KOS
16.15
16.30
mag. OTO VOGRIN
IRIS KRAVANJA ŠORLI
16.45
VERA SMODEJ, ANNMARIE
GORENC ZORAN, IRIS FINK
GRUBAČEVIĆ, FRANC BRCAR
MARJANA VERHOVNIK
BERNARDA JERIČ
17.00
17.15
Napredek učenca s posebnimi potrebami
od 1. do 3. razreda
Socialni kapital v šolah
Občutenje gibanja skozi igro z zvenečo žogo
za slepe in slabovidne (goalball) pri pouku
športa
Test ustvarjalne domišljije
Uporaba coaching veščin pri soustvarjanju
podpore in pomoči učencem
Analiza etike in plagiarizma v terciarnem
izobraževanju
Kako poskrbeti zase
Delovni odnos soustvarjanja z učenci z
učnimi težavami
17.30 Zaključek s podelitvijo potrdil
* Program je okviren. Pridržujemo si pravico do sprememb.
Vljudno vabljeni!
RIS Dvorec Rakičan