PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

Comments

Transcription

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU
PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU
POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2014-15
Navodilo:
Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)
- ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu.
Naziv vrtca: MOJCA,
Kraj:
LEVIČNIKOVA 11, LJUBLJANA
Enota vrtca: MUCA
Naslov enote: ZOLETOVA 6
Skupina:
MEDVEDKI (ime)
starost otrok: 3-5 LET
Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,
ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana?
Izvajalki:
- vzgojiteljica:REUFA AJDINOVIĆ (ime in priimek)
- spomladansko izobraževanje
da
ne
- če da, vpišite številko potrdila
- jesensko izobraževanje
da
ne
20.11.2015POP/70 - če da,
vpišite številko potrdila
- pomočnica vzgojiteljice: MATEJA VOLF (ime in priimek)
da
ne
da
ne
20.11.2014 POP/ - če da, vpišite
18.11.2014 DOP/34 - če da,
številko potrdila
vpišite številko potrdila
1
Aktivnosti za krepitev zdravja, ki ste jih v vaši skupini izvajali v tekočem šolskem letu 2014-15
Zap. št. Aktivnosti, naloge, projekti
naloge (naslov, opis)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ogled filma Čiste roke za zdrave otroke
Ciljna skupina Uporabljeno gradivo in
(otroci/starši/
didaktični material
posamezniki …)
otroci našega
oddelka
ogled filma Ostal bom zdrav
otroci našega
oddelka
OSTANIMO ZDRAVI:
otroci našega
-Praznovanje rojstnih dni z bolj zdravo pogostitvijo:
oddelka,
namesto sladkarij so prinašali sadje, iz katerega so si starši,
pripravili sadna nabodala.
-priprava presne sladice z mamico Tjašo
-mamica
Tjaša Sušnik
GIBANJE:
skupina
- izlet na Kamno gorico
Medvedki
-izlet na Klobuk
skupina
-jesenski in pomladanski Mucin tek
Medvedki s
-udeležba na POHODU POT
skupino
-športno popoldne s staršiPetelinčki iz
-bivanje na prostem ob vseh vremenskih razmerah
Mojce, starši
-orientacijski pohodVREMENSKE RAZMERE
Medvedki,
-spoznali smo, kako v določenih situacijah ukrepamo, starši
da se zaščitimo pred soncem, ozonom, mrazom,
hrupomSKRB ZA VARNOST MED IZREDNIMI DOGODKI:
Medvedki
-Spozna, kaj mora narediti, če vidi požar; si zapomni
pomembno številko 112, center za obveščanje,
katere podatke mora povedati (kdo kliče, kaj in kje se
je zgodilo, kdaj
-Seznanitev z zgodbicami o Ježku Snežku (in 112,
poplava, potres), Kako je ježek preprečil požar
Ali ste pri načrtovanju oz.
izvajanju te naloge uporabili
informacije z naših
izobraževanj?
Dvd Čiste roke za zdrave
otroke
Dvd Ostal bom zdrav
da
Različno sadje, palčke za
ražnjiče
da
da
Kokosova moka, datelji,
mandlji, maslo, jabolka, cimet
športni rekviziti
kape s šilti, sončne kreme,
oblačila
knjige,
gasilci, vodniki in reševalni psi
2
7.
8.
9.
-Vaja evakuacije, spozna tablo ZBIRNO MESTO ob
evakuaciji
-Kdo in kako nam pomaga pri nesrečah (reševalci,
gasilci, policisti)
-obisk gasilcev in reševalnih psov v vrtcu-VARNA IGRA
-prepozna nevarnosti pri igri,opozori na
poškodovano igračo.
-upošteva pravila vedenja v igralnici, na igralih,
sprehodih, varna igra med prijatelji,skrb zase in
prijatelja.
-dobro počutje med prijatelji, prepoznava čustva
(jezo, strah, veselje, srečo, žalost)
VARNOST V PROMETU
-spozna, da je pomembna dobra vidnost v prometu,
uporaba odsevnih brezrokavnikov, trakov, kresničk
na sprehodih
-utrjuje varno prečkanje ceste,hojo po pločniku, hojo
v koloni po dva s primernim tempom hoje
KEMIJSKA VARNOST
-spozna nevarnost zastrupitve s čistili, zdravili,
kozmetiko, kako jih shranjujemo, uporabljamo, utrjuje
pomen piktogramov na embalaži čistil, kozmetiki,
zdravil- kaj pomenijo.
Medvedki,
knjige, slike
čustev
Medvedki
odsevni brezrokavniki, trakovi,
kresničke na sprehodih,
domine
Medvedki
embalaža čistil, kozmetike,
zdravil
Opombe:
3
Izvajalke programa:
________________________________
- vzgojiteljica
________________________________
- pomočnica vzgojiteljice
Datum poročila: 29. 6. 2015
4