Regijsko in državno tekmovanje iz matematike 2015

Comments

Transcription

Regijsko in državno tekmovanje iz matematike 2015
Regijsko tekmovanje v znanju matematike 1. april 2015
kategorija A - gimnazija
Naša šola je letos prevzela organizacijo regijskega tekmovanja iz matematike za kategorijo A
(gimnazije). Tekmovanja, ki smo ga izpeljali ob pomoči vodstva šole in nekaterih posameznikov, se je
udeležilo 120 tekmovalcev regije Ljubljana sever.
Tekmovalno komisijo je sestavljalo 16 učiteljev, prišli so z istih šol kot tekmovalci. Člani tekmovalne
komisije smo bili tudi nadzorni učitelji. Z naše šole smo bili to Deja Kačič, Nada Lasič, Mateja Tomažič
in Mojca Trampuš, ki sem bila vodja tekmovanja, predsednica tekmovalne komisije in članica
pritožbene komisije. Pri tehničnem delu je izdatno pomagala tudi Nežka Bešter.
Tekmovalci so imeli na voljo 120 minut, po tem času je komisija pregledala in ocenila izdelke ter
objavila neuradne rezultate. Člani tričlanske komisije za ugovore smo se ponovno sestali 7. aprila;
pregledali smo prispele ugovore in ponovno ocenili nekaj nalog.
Tekmovanje in ocenjevanje je minilo brez zapletov in v prijetnem vzdušju. Menimo, da smo bili
dostojni gostitelji in organizatorji.
Tekmovanja se je udeležilo 18 naših dijakov. Dosegli so solidne, ne pa vrhunske rezultate. Izkupiček
so štiri srebrna priznanja, v vsakem letniku po eno. Dobitniki srebrnih priznanj so Laura Markuš, Tjaša
Povšnar, Ana Levičnik in Andraž Filipčič. Žal njihovi rezultati ne omogočajo udeležbe na državnem
tekmovanju.
kategorija B – predšolska vzgoja
Regijsko tekmovanje za srednje strokovne šole je letos organizirala Srednja zdravstvena šola. Članici
tekmovalne komisije z naše šole sta bili Irma Kokelj Žerovnik in Magdalena Mustar Pečjak.
Tekmovanja se je udeležilo 13 naših dijakov. Bili so zelo uspešni. Dobitniki srebrnih priznanj so Nuša
Kirn, Blažka Čemažar, Tjaša Povšnar, Katja Kozlevčar, Jakob Kuhar, Ana Levičnik, Katarina Pograjc,
Andraž Filipčič, Marjeta Novak, Ema Hostnik in Nina Švab.
Na državno tekmovanje sta vabljeni Katarina Pograjc in Marjeta Novak, ki je na regijskem
tekmovanju celo zmagala. Državno tekmovanje bo 18. aprila v Celju, dijakinji bo spremljala Irma
Kokelj Žerovnik.
Državno tekmovanje v znanju matematike 18. april 2015
kategorija A - gimnazija
Nihče od naših dijakov se ni uvrstil na državno tekmovanje.
kategorija B – predšolska vzgoja
Na državnem tekmovanju je prejela zlato priznanje Marjeta Novak, solidno pa se je uvrstila tudi
Katarina Pograjc. Marjeti od srca čestitamo!
Ljubljana, 24. 4. 2015
zapisala Mojca Trampuš