Katalog PPIV 15/16

Comments

Transcription

Katalog PPIV 15/16
Katalog PPIV 2015/16 PROSTA IZBIRA DIJAKOV V internem katalogu šole so navedene dejavnosti, v katere se vključijo dijaki na osnovi ​
proste izbire​
. Izvajajo jih učitelji naše šole. Dijake bo o ponudbi šole seznanil razrednik ​
v prvi polovici septembra. ​
Dobili bodo obrazce, ki jih bodo izpolnili ​
in do petka, 25. 9. 2015 ​
vrnili razredniku. Na osnovi prijav bodo učitelji določene dejavnosti tudi izvajali. Za tečaje in krožke je cena enotna, in sicer ​
1,8 €/uro (razen priprav na poklicno maturo, priprav na predmet splošne mature FIZ 5. predmet, priprave na tekmovanja). Organizirali jih bomo, če se bo prijavilo vsaj 10 dijakov. O ceni tečajev in krožkov (CPP, tečaj prve pomoči, plesni tečaj itd.), ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci, bodo dijaki seznanjeni na prvem sestanku z mentorji. Linux/Blender Aplikacija Blender omogoča brezplačno modeliranje in teksturiranje 3D modelov ter renderiranje animacij. Pogledali si bomo tudi funkcijo "camera tracing" s katero animirani 3D model postavimo v video posnetek. Udeleženci krožka se najprej naučijo po načrtu zmodelirati preproste 3D modele, katere oblečejo v teksturo in jih zanimirajo in zrenderirajo. Končni produkt krožka je uvodni Youtube video, ki ga izdela vsak udeleženec zase. Krožek je primeren za udeležence s povprečnim znanjem angleškega jezika. Na krožek je potrebno prinesti svoje slušalke z daljšim kablom in 3,5mm stereo jack priključkom. Prijave:​
​
http://ziga­lausegger.lixter.com/strani/linux­blender.php Žiga Lausegger prof. fizike in tehnike Linux/C/ARM Starejši računalniki so bili vedno zgrajeni iz večh digitalnih elementov oz. integriranih vezij izmed katerih je vsako vezje potrebovalo tudi nekaj zunanjih, analognih elementov. Ker je bilo za sestavo računalnika potrebnih veliko elementov, so bili računalniki posledično veliki in dragi. A vse manjša velikost tranzistorjev je omogočila vse manjše elemente, ki so postali tako majhni, da jih je bilo mogoče vgraditi v eno samo integrirano vezje ­ nastal je mikrokrmilnik oz. računalnik velikosti enega integriranega vezja. Na krožku si bomo pogledali, kako v operacijskem sistemu Arch Linux lahko brezplačno programiramo NXP mikrokrmilnike z vgrajenimi ARM mikroprocesorji. Gre za trenutno najbolj razširjeni, zmogljivi in varčni mikroprocesor, ki bi ga moral znati programirati vsak elektronik ­ trend namreč kaže v prid digitalni in ne analogni elektroniki. Ogromno hobistov se ponaša z znanjem programiranja mikrokrmilnikov, kar je zmotno, saj večina zgolj uporablja gonilnike oz. funkcije visokonivojskih jezikov (C++, Python), ki so jih zanje v nizkonivojskih jezikih C in ARM assembly predhodno napisali inženirji. Tako se hobisti nevede zgolj učijo uporabe visokonivojskih programskih jezikov (C++, Python), medtem ko programiranje mikrokrmilnikov zanje ostane uganka. Na krožku Linux/C/ARM se vsega skupaj lotimo sistematično in po vrsti. Najprej dober del ur namenimo namestitvi in spoznavanju operacijskega sistema Arch Linux v katerem bomo delali. Udeleženci spoznajo vse podrobnosti o izrazih kot so bios, bootloader, fstab, initram, initcpio... Ko udeleženci pripravijo operacijski sistem za nadaljne delo, se začne učenje osnov nizkonivojskega programskega jezika C, v katerem napišemo oz. zreproduciramo nekaj pogosto uporabljenih Linux aplikacij. Ko tudi C programski jezik ne predstavlja več ovir, se lotimo prebiranja mikrokrmilniške dokumentacije in pisanja lastnih gonilnikov za ključne elemente mikrokrmilnika. Tu se udeleženci naučijo tudi razhroščevanja in pravilnega izdajanja programske opreme preko orodja GitHub. Po želji se poglobimo tudi v ARM mikroprocesor. Krožek je primeren za dijake tehniških šol, gimnazijce, študente in druge, ki se želijo naučiti pravilnega programiranja mikrokrmilnikov. Krožek zahteva dobro znanje angleškega jezika! Priporočen je nakup svojega vgrajenega sistema “LPC4088 Quickstart board” in programatorja LPC­Link 2, na katerih udeleženci lahko trenirajo doma. Priporočena je tudi uporaba lastnega prenosnega računalnika, na katerega udeleženci namestijo svež operacijski sistem ­ podatki na računalniku bodo izgubljeni. Prijave:​
​
http://ziga­lausegger.lixter.com/strani/linux­c­arm.php Žiga Lausegger prof. fizike in tehnike Linux/EAGLE Celotna elektrotehnika temelji na komunikaciji med inženirji, tehniki in operaterji ­ komunikacija poteka v računalniški obliki v kateri si pošiljamo e­pošto, da lahko sprejemamo naročila strank. Naročilo v elektroniki pogosto zajema preračun in risanje elektronske sheme, projektiranje tiskanine (PCB), izdelava kosovnice materiala (BOM) in izdajanje gerber datotek, gkode in 3D modelov za izdelavo prototipnega vezja skupaj z ohišjem. Zgornji koraki se nato ponavljajo dokler vezje ni dokončno razvito in preživi tudi standardne električne teste, ki jih v Sloveniji izvaja Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Na krožku si bomo pogledali, kako na prosto dostopnem operacijskem sistemu Arch Linux preko aplikacije EAGLE CAD najprej narišemo elektronsko shemo, sprojektiramo PCB in izvozimo gerber datoteke na katerih opravimo 2D/3D kontrolo. Nato gerber datoteke izvozimo kot gkodo, katero lahko uvozimo v nekatere CNC rezkarje, ki hitro izdelajo PCB prototip. Na krožku bomo rezkanje le simulirali na prosto dostopnem orodju LinuxCNC. EAGLE projekte bomo pretvorili tudi v prenosljivi 3D STEP format, katerega bomo uvozili v prosto dostopno CAD aplikacijo in dodali mankajoče elektronske komponente ­ 3D modele. Slednje v nadaljevanju pošljemo strojniku, ki izdela tesno prilegajoče ohišje ali pa zgolj njegov prototip ­ pogosto se uporabi 3D printer. Krožek je primeren za vsakogar, ki se želi naučiti brezplačne in profesionalne produkcije PCB. Za motivacijo je spodaj priloženih nekaj slik in 3D model vezja na skrajni desni. Prijave:​
​
http://ziga­lausegger.lixter.com/strani/linux­eagle.php Žiga Lausegger prof. fizike in tehnike ARDUINO Arduino je razvojna plošča, ki temelji na Atmelovem mikrokrmilniku. Za Arduino je značilna enostavna uporaba, ugodna cena ter prosto dostopno programsko okolje. Uporabljali bomo osnovno različico Arduina, t.j. Arduino UNO. Spoznali bomo uporabo digitalnih in analognih vhodov/izhodov, serijsko komunikacijo ter prikazovanje podatkov na računalniku s pomočjo programskega okolja Processing. Z Arduinom bomo izdelali preproste aplikacije, ki bodo vključevale LED, tipke, senzorje, motorje,…Prvi del bo namenjen spoznavanju osnov, v drugem delu pa bo možno realizirati tudi lastne ideje. Krožek je namenjen vsem, ki jih zanima programiranje in elektronika. Zaželeno je osnovno poznavanje glavnih elektronskih elementov ter volja do učenja. Več informacij o krožku in prijave na ​
[email protected]​
. Jaka Albreht, univ. dipl. inž. el. Krožek Mladi in denar, finančna pismenost mladih (za vse letnike in poklice) Trajanje: 40h Mladim bodo posredovana nova spoznanja in dojemanje denarja, ki temelji na odnosu do samega sebe. Izvedene bodo številne akcije opismenjevanja od varčevanja za cilje, do učinkovite porabe, nakupovanja, vlaganja, kaj spremeniti, da bodo imeli več denarja, kje varčevati, kje denar plemenititi, kako postati mojster, kako podjetnik, katera zavarovanja potrebujemo, kako se izogniti finančnim piramidam in prevaram, zakaj in katere davke moramo plačevati ... Branko Vrečar, dipl. inž. Krožek hobi elektronike 1
Krožek je namenjen vsem, ki želijo osvojiti osnovna znanja načrtovanja enostavnih elektronskih vezij ter spoznati osnovne gradnike elektronike. Na zaključku bomo izdelali prvi izdelek LED Robotek STŠ Kranj. Trajanje: 32h (8 x 4h) ​
Branko Vrečar, dipl. inž. Krožek hobi elektronike 2, izdelek
Trajanje: 32h (8 x 4h) Krožek je namenjen vsem, ki želijo nadaljevati znanja iz KHE1. Spoznali bomo gradnike ­ integrirana vezja, s katerimi bomo izdelovali izdelke. Na zaključku bomo izdelali izdelek LED IR svetlobna pregrada (oddajno in sprejemno vezje). ​
Branko Vrečar, dipl. inž. Krožek elektronike 3, izdelek mobilni robotek Trajanje: 40h (10x4h) Krožek je namenjen vsem, ki želijo nadgraditi znanja elektronike iz KHE1 in KHE2. Spoznali bomo nove gradnike integriranih vezjij ­ programirljiva vezja mikrokontroleje, s katerimi bomo izdelali izdelek mobilne robote, ki bodo našli pot iz labirinta. ​
Branko Vrečar, dipl. inž. Dopolnili pouk za modul IEVp ­ izdelava elektronskih vezij, Trajanje: 3 ­ 30h Po potrebi se v popoldanskem času za vse, ki niso opravili vaj oz. izdelkov modula IEVp izvedejo dodatne ure za izdelava manjkajočih vaj za 1 letnike SPI programa (Računalnikar, Elektrikar). ​
Branko Vrečar, dipl. inž. Začetni tečaj načrtovanje el. shem in projektiranja tiskanih vezij s programskim CAD/CAM orodjem EAGLE Trajanje: 20h (5x4h) Kandidati se bodo naučili risati preproste el. načrte za elektronske izdelke ter projektirati ploščico tiskanega vezja za izbrani izdelek. ​
Branko Vrečar, dipl. inž. Nadaljevalni tečaj načrtovanja el. shem in projektiranja tiskanih vezij s programskim CAD/CAM orodjem EAGLE Trajanje: 32h (2 meseca … 8x4h) Kandidati se bodo naučili risati zahtevnejše el. načrte za elektronske izdelke ter projektirati ploščico tiskanega vezja za izbrani izdelek. ​
Branko Vrečar, dipl. inž. Osnovni tečaj TERMOGRAFIJE Trajanje 16h Kandidat pridobi osnovna znaja o termografiji, zajemanje in obdelava termografskih posnetkov SmartView ter osnovno rokovanje s termografijsko kamero. ​
Branko Vrečar, dipl. inž. EXCEL Namen začetnega tečaja Excela ni le spoznavanje njegovih osnov, temveč predvsem usposabljanje za samostojno delo s to zelo uporabno aplikacijo. Na tečaju Excela boste pridobili vsa osnovna znanja, prav tako pa se boste spoznali z najnaprednejšimi možnostmi, ki jih nudi Excel, in katere vam bodo prišle prav pri vašem nadaljnjem izobraževanju in delu. Po tečaju boste znali samostojno izdelati tabelo, napraviti izračune, oblikovati in izpisati preglednico,... Poznali boste najbolj uporabne funkcije te aplikacije, znali pa boste tudi izdelati in oblikovati grafikone. Znašli se boste v velikih tabelah, znali boste poiskati potrebne podatke in z njimi rokovati naprej… Miha Baloh,. dipl. inž in Roman Rehberger, univ. dipl. inž. org PRIPRAVA NA TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI tudi v tem šolskem letu bomo izvedli šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Razpisuje ga Zveza društev diabetikov Slovenija. Šolsko tekmovanje bo potekalo 16. oktobra 2015, državno pa 21.novembra 2015. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi dijaki, ne glede na letnik ali smer izobraževanja. Dijaki bodo v nekaj urah dobili osnovne informacije o tekmovanju, o potek, dobili bodo gradiva za tekmovanje, ki jih bomo skupaj pregledali. Dijaki, ki se bodo udeležili šolskega tekmovanja bodo imeli priznanih 10 ur PPIV, tiski dijaki, ki se bodo udeležili še državnega tekmovanja pa 20 ur PPIV Darja Kramarič, univ. dipl. bio. TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA Začetni tečaj: Dijaki se bodo na začetnem tečaju nemškega jezika naučili osnovnih slovničnih pravil, obravnavali bomo raznolike in uporabne teme, ki jih potrebujemo za sporazumevanje v vsakodnevnih situacijah, s poudarkom na pogovoru. Pri urah nemškega jezika bomo tako skladno razvijali vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje. To pomeni, da znajo dijaki pri pouku in zunaj šole, v skladu s svojimi potrebami ter željami, okoliščinam primerno uspešno uporabljati tuj jezik. Z učenjem tega tujega jezika pa se dijakom tudi nudi možnost, da si pridobijo več znanja in izkušenj ter zvedo več o ljudeh in družbenih razmerah v deželah nemškega govornega območja. Nadaljevalni tečaj: Pri urah nadaljevalnega tečaja bodo dijaki svoje znanje nemškega jezika sistematično poglabljali in razvijali z ustreznim besediščem in slovničnimi pravili, s poudarkom na strokovni terminologiji. Simona Rozman, prof. nemškega jezika TEČAJ RUSKEGA JEZIKA Ruščina resda ne sodi v standardni izbor srednješolskih tujih jezikov v Sloveniji, je pa verjetno jezik, ki v kombinaciji z angleščino sestavlja odlično vzhodno­zahodno navezo, sploh v časih, ko se ekonomski trgi vse bolj odpirajo proti vzhodu, ko bodo začeli graditi južni tok ruskega plinovoda čez slovensko ozemlje in ko se delež rusko govorečih turistov v Sloveniji vztrajno povišuje. Začetni tečaj ruskega jezika je namenjen vsem dijakom naše šole, obsega učenje ruske pisave, osnove slovnice in teme iz vsakdanjega življenja, hkrati pa se seznanjamo tudi z rusko kulturo, zgodovino in načinom življenja. Maja Jošt, prof. slovenskega in ruskega jezika PRIPRAVA NA TEKMOVANJE EPI READING BADGE Dijake bomo pripravljale na tekmovanje EPI Reading Badge, obravnavale ustrezna besedila, ki so del tekmovanja, in izvedle tekmovanje. Naloge bomo ocenile in podelile priznanja. Dosežke v obliki ocen upoštevamo pri ocenjevanju znanja. Meta Arnež, prof., Nina Zupan Šorli, prof., Maja Damijan, prof., Tilka Sever, prof., Alenka Luštrek, prof. PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO​
­ ​
ANGLEŠČINA​
(5. predmet) Z dijaki dopolnimo učno snov iz angleščine prvih treh letnikov srednje šole z vsebinami, ki jih vsebuje učni program za gimnazije, in rešujemo naloge preteklih maturitetnih preizkusov (vseh štirih let) ter naloge po izboru profesorjev in dijakov. Obravnavamo obvezna umetnostna besedila, ki so del splošne mature. Meta Arnež, prof., Nina Zupan Šorli, prof., Maja Damijan, prof., Tilka Sever, prof., Alenka Luštrek, prof. PRIPRAVA NA REGIJSKA IN DRŽAVNA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE Dijake bomo pripravljale na tekmovanja za dijake srednjih šol iz znanja angleščine. Obravnavale bomo ustrezno literaturo, z dijaki reševale naloge s prejšnjih tekmovanj. Sodelovale bomo pri ocenjevanju nalog na regijskih in državnih tekmovanjih. Meta Arnež, prof., Nina Zupan Šorli, prof., Maja Damijan, prof., Tilka Sever, prof., Alenka Luštrek, prof. EKSKURZIJA V LONDON Učiteljici angleščine Meta Arnež in Maja Damijan bosta spremljali skupino prijavljenih dijakov (2. letnika SSI) na tridnevno ekskurzijo v London. V pestrem in raznolikem programu si bomo ogledali vse glavne znamenitosti Londona (vključene so: Buckinghamska palača, Tower of London, The Tower Bridge, Oxford Street, British Museum, Madame Tussauds, Piccadilly Circus, Mestna hiša, Big Ben, Houses of Parliament, Westminsterska opatija, Pavlova katedrala, Chinatown, Trafalgar Square, 10 Downing Street, Greenwich, Emirates Air Line, Canary Wharf, St. James's Park in mnoge druge). Do samega Londona bomo potovali z letalom, v Londonu pa bomo koristili podzemno železnico. Program vseh treh dni je zelo bogat, zato bo dijakom zagotovo ostal v zelo lepem spominu. Maja Damijan, prof. in Meta Arnež, prof. EKSKURZIJA V ITALIJO Učiteljici Klavdija Stropnik in Maja Arh bosta spremljali skupino prijavljenih dijakov (3.letnika SSI) na dvodnevno ekskurzijo v Italijo. V pestrem in raznolikem programu si bomo ogledali glavne znamenitosti Genove, Monze, Milana in Torina, tovarno Fiat, gokart in F1 stezo. Potovali bomo z avtobusom. Program je zelo bogat, zato bo dijakom zagotovo ostal v zelo lepem spominu. Klavdija Stropnik, prof. in Maja Arh, prof. FILMSKI STUDIO BAVARIA V Münchnu​
– enodnevna ekskurzija na temo medijskih vsebin Agencija: ALPETOUR, Potovalna agencija d.d. Odhod: 5.00 izpred šole Prihod: okrog 23. ure Termin: med vikendom Število udeležencev: 20 – 45 dijakov Vsebina: Voden ogled filmskega mesta, kjer si ogledamo razne trike pri snemanju filmov, kulise in modele iz svetovno znanih filmov in serij, 4­dimenzionalni kino, zaključimo v Bullyversumu. Sledi krožna vožnja po bavarski prestolnici, sprehod po mestu in nekaj prostega časa pred povratkom. Okvirna cena: 121 eur za 20 prijavljenih dijakov, 76 eur za 45 (za vsakih pet prijavljenih dijakov cena pade za 5 do 6 eur) Spremljevalci: Alenka Potočnik Zadrgal, Magda Papič, Uroš Sterle PRIPRAVE NA MATEMATIČNO TEKMOVANJE IN LOGIKO TER SEMINAR IZ LINGVISTIKE Dijaki sami in tudi s pomočjo profesorjev rešujejo matematične naloge z matematičnih tekmovanj preteklih let in še dodatne zahtevnejše in zanimive naloge po izboru profesorjev in dijakov. Marija Rogelj, Maja Arh, Anton Žnidar, Melita Gros, Nataša Gazvoda, Saša Kocijančič, prof. matematike PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO​
­ ​
MATEMATIKA Z dijaki osvežimo matematično snov prvih treh letnikov srednje šole in rešujemo naloge s preteklih maturitetnih preizkusov (vseh štirih let) ter naloge po izboru profesorjev in dijakov. Marija Rogelj, Maja Arh, Anton Žnidar, Melita Gros, Nataša Gazvoda, Saša Kocijančič, prof. matematike člani računalniškega aktiva PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO​
­ ​
MATEMATIKA​
(5. predmet) Z dijaki dopolnimo matematično snov prvih treh letnikov srednje šole z vsebinami, ki jih vsebuje učni program za gimnazije, ne pa SSI, in rešujemo naloge s preteklih maturitetnih preizkusov (vseh štirih let) ter naloge po izboru profesorjev in dijakov. Marija Rogelj, Maja Arh, Anton Žnidar, Melita Gros, Nataša Gazvoda, Saša Kocijančič, prof. matematike PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO​
­ ​
RAČUNALNIŠTVO Z dijaki osvežimo snov vseh računalniških modulov prvih treh letnikov srednje šole in rešujemo naloge s preteklih maturitetnih pol. člani računalniškega aktiva ŠAH, NAMIZNI TENIS, NOGOMET Dijaki bodo igrali med seboj izbrano dejavnost. Izvedeno bo predvideno 20 ur Andrej Tomin, prof. ŠVZ KOŠARKA ­ športno razvedrilo Športno razvedrilo je izsek tekmovalnega ali netekmovalnega športa, s katerim se nekdo ukvarja izključno v prostem času zaradi obnove telesnih moči in duševne sprostitve ter ohranjanja zdravja in vitalnosti. Ne glede na povedano v prejšnjem odstavku, bomo na teh urah spoznali nekaj osnovnih vaj, ki nas bodo pripeljale do bolj organizirane in uspešnejše igre v obrambi in napadu. S tem bomo dosegli vse cilje, ki jih uspešna rekreacija nudi. Treningi bodo sestavljeni iz ogrevanja z žogo, ponavljanja osnovnih tehničnih in taktičnih elementov ( podaj, vodenja, zaustavljanja, vtekanja kombinirana z meti, postavljanja blokad,…). Posvetili se bomo tudi obrambi, predvsem posamični obrambi kot je pokrivanje igralca z žogo, pokrivanje igralca brez žoge, pokrivanje centra. Taktika v napadu bo temeljila na blokadah in vtekanjih in bo odvisna od stopnje tehničnega znanja posameznikov. Izvedli bomo približno 30 srečanj po 1 uro tedensko od oktobra do maja. Ivan Brajdič, prof KOLESARSKI KROŽEK Kolesarski krožek je namenjen vsem dijakom in profesorjem, ki radi kolesarite in uživate ob pogledih na naravo. Ni pomembno, kakšno kolo imate, cestno ali gorsko. Dolžina in težavnost posamezne etape bo določena na osnovi predpripravljenosti prijavljenih. Potrebna oprema: opremljeno kolo in čelada. Krožek bo trajal od septembra do vključno junija. Sestajali se bomo konec tedna, v petek ali soboto, oziroma glede na želje prijavljenih. Janez Zupanec, univ. dipl. inž. mat. MEPI Program MEPI (mednarodno priznanje za mlade) omogoča aktivno preživljanje prostega časa in večjo možnost zaposlitve po šolanju. Več o programu si lahko preberete na spletnih straneh programa MEPI. V mesecu septembru in oktobru bomo imeli predstavitev programa in vpis novih­starih mepijevcev. Robert Bertoncelj, univ. dipl. inž. FILMSKA VZGOJA Film ni le zabava ampak nam lahko pomaga kritično pogledati na svet okrog nas. Letos si bomo ogledali 5 filmov iz različnih filmskih žanrov. Tako se bomo osredotočili na pripovedovanje zgodbe skozi film. Namenjena je vsem ljubiteljem filma in dobre zgodbe. Polona Hafner Ferlan, prof. SKUPINA “MOJA MOČ, NA POMOČ” To je krožek za najstnike, ki so v času srednješolskega izobraževanja postavljeni pred mnoge izzive odraščanja. Namenjen je dijakom, ki želijo v skupini vrstnikov poiskati odgovore na vedno aktualna vprašanja: kako okrepimo samopodobo, kako aktiviramo notranje vire moči; kako se naučimo pozitivno misliti in kako postanemo optimisti. Karmen Kanalec, univ. dipl. ped., prof. soc., DIJAK DIJAKU Na naši šoli smo pred časom uvedli projekt dijak dijaku. Gre za pomoč dijakom, ki imajo pri nekem predmetu šibko znanje. Takrat za pomoč poprosi drugega dijaka. To ni nujno sošolec, je pač nekdo, ki je pri določenem predmetu boljši. Ima v marsičem boljši vpogled in pregled nad dogajanjem kot učitelj. Razume svojega sošolca oziroma vrstnika, razume, s kakšnimi težavami se ukvarja, morda tudi zna na učencu primernejši način zna razložiti snov. Ideja projekta je v tem, da pridobita obe strani; ne samo tisti, ki brezplačno prejema učno pomoč, ampak tudi tisti, ki jo nudi, saj se na ta način tudi sam uči in ponavlja snov in se tudi uči, kako je biti učitelj in kako je snov prenašati drugim ljudem. Maja Arh, prof. CISCO TEČAJ​
– CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks Cisco omrežna akademija predstavlja partnerstvo med izobraževalnimi ustanovami, industrijo, državnimi institucijami in neprofitnimi organizacijami. Namen sodelovanja je povečati dostop do izobraževanja in kariernih možnosti ter hkrati zagotoviti dovolj usposobljenih strokovnjakov, ki jih IKT industrija potrebuje. Izobraževanje sestavlja sklop 4 modulov, ki predstavljajo prvo stopnico v hierarhiji mednarodno priznanih CISCO certifikatov. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, ki ga vodi inštruktor, temu pa sledi samostojni del, v katerem učenci rešujejo teste v elektronski obliki in na ta način krepijo svoje znanje. Inštruktorjem in učečim delo olajšajo odlično multimedijsko gradivo, simulacijsko orodje ter sprotni on­line testi za (samo)preverjanje znanja. Udeleženci tečaja z opravljenim tečajem dobijo certifikat, ki potrjuje njihovo pridobljeno znanje, ki se danes potrebuje v vsakem domu ali organizaciji, kjer se osebne računalnike povezuje v internet. Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž. rač. TEČAJ PRVE POMOČI Rdeči križ bo tudi letos izvajal tečaje in izpite iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil. Termine predavanj bodo prilagodili prostemu času dijakov. Tečaj bo potekal v predavalnici Rdečega križa Kranj, Bleiweisova 16. Cena 10­urnega tečaja z izpitom za skupino 16 do 20 dijakov je 80,14 evra. TEČAJ CPP Izvajal jih bo zunanji izvajalec. Datum informativnega sestanka bo objavljan v obvestilih na spletni strani šole. PLESNI TEČAJ Izvajal jih bo zunanji izvajalec. Datum informativnega sestanka bo objavljan v obvestilih na spletni strani šole. Koordinatorica Alenka Potočnik Zadrgal. Še posebej bomo pripravili dejavnosti za nadarjene dijake: Teden za vedoželjne v juniju (koordinatorica Klavdija Stropnik) ­ OpenLab, …­ če bo interes. pripravili: vodje strokovnih aktivov STŠ koordinatorica ID:
Lijana Medič Jermančič, univ. dipl. psih. Saša Kocijančič,prof. pomočnica ravnateljice STŠ Kranj ravnateljica STŠ ŠC Kranj