4. letnik

Comments

Transcription

4. letnik
Obvezen/
priporočen
SEZNAM UČBENIKOV, DEL. ZVEZKOV IN PRIROČNIKOV
ZA 4. LETNIK GIMNAZIJE ŠENTVID, šol. l. 2015/16
B. Krakar: BRANJA 4, DZS (veljajo vse izdaje od 2000 dalje)
obvezen
Bešter Turk: NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik, Rokus
(prof. Berič) obvezen
K. Zajc Berzelak: GOVORICA JEZIKA 4, učbenik,Modrijan
(prof. Doljak, Velikonja) obvezen
K. Zajc Berzelak: GOVORICA JEZIKA 4, delovni zvezek, Modrijan
(prof. Berič, Doljak, Velikonja) obvezen
Evans. J. Dooley: ON SCREEN B2+, učbenik in delovni zvezek, Express Publishing, DZS
(že imate iz 3. letnika) obvezna oba
ALLES STIMMT! 3 učbenik
(že imate iz 3. letnika) obvezen
VERSION ORIGINALE 2, učbenik
(že imate iz 3. letnika) obvezna oba
GENTE HOY 2,
(že imate iz 3. letnika) obvezen
M. Rugelj: TEMPUS, učbenik, Modrijan
obvezen
D. Kavka: MATEMATIKA V SREDNJI ŠOLI, zbirka nalog, Modrijan
(naročimo v šoli) priporočen
R. Brilej: OMEGA 4, Kombinatorika, verjetnostni račun …, Ataja
obvezen
R. Brilej: OMEGA 4, Zaporedja, zveznost in limita funkcije, … , Ataja
obvezen
M. Bon Klanjšček: ZBIRKA ODGOVOROV NA USTNA VPRAŠANJA IZ MATEMATIKE, Bomi
(naročimo v šoli) priporočen
A. Gabrič, M. Režek: ZGODOVINA 4, DZS
obvezen
N. Miščevič: FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE, MK
(samo športni oddelki) obvezen
Učbenik
je v
skladu
da
da
da
da
da
da
IZBIRNI PREDMETI
M. Hribar: ELEKTRIKA, SVETLOBA, SNOV, učbenik in zbirka nalog, Modrijan
FIZIKA, zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2004-2009, Državni izpitni center
Mohorič, V. Babič: FIZIKA 3, učbenik za fiziko z DVD-jem, MK
Stušek, P. Škornik, Vodnik: ZGADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV, DZS
Vilhar B, el. al: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA,podnaslov: EVOLUCIJA, DZS
D. Tome, A. Vrezec: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, podnaslov: EKOLOGIJA, DZS
M. Dermastia, R. Komel…: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, DZS
Biologija za gimnazije, delovni zvezek, Modrijan
(že imate iz 1. letnika)
Učbeniki vseh treh let Kemija za gimnazije 1 in 2, 3
N. Bukovec, Glažar: NALOGE iz splošne in anorganske kemije za srednjo šolo
A.Smrdu: SVET KEMIJE, Anenin, ali KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM
J. Senegačnik: SLOVENIJA 1, in 2, učbenika in delovna zvezek, Modrijan
T. Germ: UMETNOSTNA ZGODOVINA, slikovna zbirka za spl. maturo,
N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, DZS
N.Golob: Umetnostna zgodovina na maturi (DZS) ali Umetnostna zgodovina–Izbrani temeljni spomeniki za splošno maturo (RIC)
A. Barle Lakota: SOCIOLOGIJA, učbenik za sociologijo v 4. letniku, DZS
A.Kompare: PSIHOLOGIJA, Spoznanja in dileme, izdaje od 2006 dalje
R. Wechtersbach: INFORMATIKA (obvezno zelene barve)
D. Palmer: FILOZOFIJA, ALI SREDIŠČE DRŽI?
N. Miščevič: FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE, MK
M. Fűrst: FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE
obvezen
da
naročimo v šoli
obvezen
obvezen
obvezno
obvezen
obvezen
priporočeno
obvezni
obvezen
priporočen
obvezna oba
obvezen
obvezen
priporočen
obvezen
obvezen
obvezen
obvezen
obvezen
priporočen
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98, tel: 01-5000-666, el. pošta: [email protected]
Dijaki, ki v letošnjem letu obiskujejo 3. letnik, si bodo v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega da lahko izposodili učbeniški komplet za 4. letnik. V kompletu so
samo obvezni učbeniki, ki so označeni z da. Dijaki bodo komplet lahko prevzeli v ponedeljek, 29. junija ali od ponedeljka, 24. avgusta dalje.
Pogoj za prevzem kompleta je, da so vrnjeni vsi izposojeni učbeniki prejšnjih let.
Znesek izposojnine bo znašal do 1/3 drobnoprodajne cene učbenikov (in ga boste poravnali s položnico junija (25 €) in septembra 2015 (poračun).
Ob izteku šolskega leta učbenike vrnete šoli. V primeru, da bo kakšen uničen ali ga ne boste vrnili, v skladu s pravilnikom plačate odškodnino. Prosim, da
izpolnjeno naročilnico dijaki osebno oddajo v knjižnico ali pošljejo po el. pošti na zgornji naslov, najkasneje do petka, 6. junija 2015.
Ljubljana, 30. 5. 2015
Knjižničarka: Zora Lovrenčič
---------------------------------------------------------------------------- ODREŽI ----------------------------------------------------------------------------------------NAROČILNICA ZA IZPOSOJO KOMPLETA UČBENIKOV ZA 4. LETNIK GIMNAZIJE ŠENTVID, šolsko leto 2015/16
Priimek in ime dijakinje/dijaka:_______________________________letošnji razred: _________Telefon: ________________
Naročamo izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. Izposojnino bomo poravnali s položnico junija (25€) in septembra 2015.
Ljubljana, ________________________
Podpis staršev: _________________________
Moji izbirni predmeti so (obvezen napiši!) ______________________________________________________________

Similar documents