Vsem kmetovalcem v ukrepu INTEGRIRANA - KON-CERT

Comments

Transcription

Vsem kmetovalcem v ukrepu INTEGRIRANA - KON-CERT
Maribor, 23.10.2014
Vsem kmetovalcem v ukrepu INTEGRIRANA PRIDELAVA
Leto se počasi zaključuje in zato je zelo pomembno, da pridobite informacije o prihodnosti sheme INTEGRIRANA PRIDELAVA
v novem programskem obdobju.
Z letom 2015 se bo integrirana pridelava izvajala še naprej, vendar z novim programskim obdobjem 2014-2020
integrirana pridelava ne bo več del Programa razvoja podeželja (PRP 2014-2020) in tako v okviru novih kmetijsko
okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil (KOPOP) podpore (subvencij) za shemo integrirana pridelava ne bo več.
Kljub temu se integrirana pridelava kot shema kakovosti izvaja še naprej in tako se lahko tisti kmetje, ki bi
želeli še naprej pridobivati certifikat za integrirano pridelavo, tudi v bodoče prijavite v kontrolo integrirane
pridelave.
Več o shemi KOPOP in ostalih ukrepih v novem PRP 2014-2020 si lahko preberete na spletnih straneh Programa razvoja
podeželje (www.program-podeželja.si), obvestilo MKGP o integrirani pridelavi po letu 2014 pa je objavljeno na naši spletni
strani (www.kon-cert.si).
Za vse, ki ne bi želeli nadaljevati z integrirano pridelavo, bi bil prehod na ekološki način kmetovanja najmanj zahteven, najbolj
uspešen ter seveda finančno ugoden. Trenutno veljavna plačila za ekološko kmetovanje so naslednja:
Kultura
Ekološko
Preusmeritev
kmetijstvo
v EK
Njive-poljščine (na ha)
Vrtnine na prostem (na ha)
Vrtnine v zavarovanih prostorih (na ha)
Oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi orehov in kostanjev z gostoto najmanj 120
dreves/ha, za SKOP in 100 dreves/ha za KOP, sadovnjaki z drugimi sadnimi vrstami najmanj 200
dreves (na ha)
Travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50-200 dreves (na ha)
Vinogradi, hmeljišča, drevesnice (na ha)
Travinje (trave, travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje)
298,07
551,45
487,90
554,73
357,52
600,00
600,00
753,58
237,80
578,92
411,23
635,91
-
obtežba 0,2 – 0,5 GVŽ/ha
213,20
197,21
-
obtežba 0,5 – 1,9 GVŽ/ha
227,55
450,00
Vir: Uradni list RS, št. 113/2013 z dne 30.12.2013, Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 20102014
Tudi v novem programskem obdobju so zagotovljene višje podpore v času preusmerjanja na ekološko kmetovanje, izplačujejo
pa se že v prvem letu preusmeritve.
Rok za prijavo v kontrolo ekološke pridelave je 31.12.2014.
Statistični podatki kažejo, da je trend porasta potrošnje ekoloških živil znotraj EU 10-15 % letno. Povpraševanje po slovenskih
ekoloških proizvodih narašča tudi v vzgojno izobraževalnih zavodih. Vrtci in šole morajo namreč z letom 2014 pri vsakem
javnem naročilu hrane zagotoviti najmanj 10% ekoloških živil.
Inštitut KON-CERT Maribor izvaja v sodelovanju s tujim partnerjem tudi certificiranje sadja, zelenjave in perutnine po standardu
GLOBAL GAP. Certifikat GLOBAL GAP zahteva vedno več trgovcev, tako tujih kot domačih. Standard GLOBAL GAP je le
nadgradnja integrirane pridelave, zato tisti, ki ste že vključeni v integrirano pridelavo, ne boste imeli težav s prilagoditvijo
pridelave in vodenja evidenc.
Stran 1 od 2
Če želite vašo kmetijo preusmeriti na ekološki način kmetovanja ali če želite nadaljevati z
integrirano pridelavo ali pridobiti GLOBAL GAP certifikat, prosimo izpolnite spodnji obrazec
in ga pošljite na naš naslov. Poslali vam bomo prijavno dokumentacijo.
Svoje podatke nam lahko pošljete po pošti na naslov: Inštitut KON-CERT Maribor, Vinarska
ulica 14, 2000 Maribor. Lahko nas tudi pokličete po telefonu na številko 02-228-49-52 ali 02228-49-32.
Prav tako bomo veseli vaše elektronske pošte, ki nam jo lahko pošljete na naslov
[email protected]
Osnovne informacije o izvedbi postopka certificiranja lahko najdete na naši spletni strani www.kon-cert.si
Lepo vas pozdravljamo!
Inštitut KON-CERT Maribor
ODREŽITE
PRVI STIK Z ZAINTERESIRANO STRANKO
ODREŽITE
Ime in priimek:_______________________________________________________________________________________
Ulica/naselje:________________________________________________________________________________________
Pošta/kraj:_________________________________________________________________________________________
Tel./mobi: _________________________________________________________________________________________
Elektronski naslov: __________________________________________________________________________________
PROSIM POŠLJITE MI PRIJAVNI KOMPLET za (obkrožite):



EKOLOŠKO kmetovanje
INTEGRIRANO pridelavo
GLOBAL GAP
Stran 2 od 2