Pro.3 Plače - Podpora - Pro

Comments

Transcription

Pro.3 Plače - Podpora - Pro
Slovenske Konjice, 2.1.2015
Pro.3 Plače
Novosti za obračun plač od 01.01.2015 dalje
Novosti plače 01.01.2015
Od 01.01.2015 dalje so za obračun plač pomembne naslednje novosti:
VIŠINA NAJNIŽJE OSNOVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV
1.
Od 1. januarja 2015 znaša je minimalna osnova za plačilo prispevkov vezana na podatek o
povprečni letni bruto plači
VIŠINA
NAJNIŽJE
SAMOZAPOSLENIH
2.
OSNOVE
ZA
PLAČILO
PRISPEVKOV
Od 1. januarja 2015 znaša je minimalna osnova za plačilo prispevkov vezana na podatek o
povprečni letni bruto plači
OBRAČUN PREMIJ PDPZ (PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO
ZAVAROVANJE)
3.
M011 ne vpliva več na izračun bruto plače (Z080)
1
Novosti plače 01.01.2015
VIŠINA NAJNIŽJE OSNOVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV
Na osnovi ZPIZ 2 se s 1.1.2015 spreminja osnova za plačilo prispevkov pri plači. Do 31.12.2014 je
bila ta osnova enaka znesku minimalne plače, za vsa izplačila od 1.1.2015 dalje pa se ta osnova
spreminja in je vezana na podatek o Povprečni bruto plači na zaposlenega v Sloveniji.
Davčna uprava je dne 24.12.2014 objavila navodilo in preglednico s podatkom o povprečni plači, ki jo
morate uporabiti za vsa izplačila plač po 1.1.2015. Za izplačila v letu 2015 velja kot najnižja osnova za
plačilo prispevkov 52 % povprečne plače, kar po podatkih Davčne uprave znaša 792,05 eur (52%
povprečne bruto plača v Sloveniji za leto 2013) . Navedena osnova velja za izplačila od 1.1.2015 do
28.2.2015, za izplačila od 1.3.2015 naprej se določi nova osnova (52% povprečne bruto plače v Sloveniji
za leto 2014).
KAJ BO POTREBNO V OBRAČUNU PLAČ ZARADI TEGA SPREMENITI?
1.
Na Obdobja - >Nastavitve obdobja je potrebno najprej vnesti podatek o najnižji osnovi za
plačilo prispevkov, torej od 1.1. 2015 do 28.2.2015 je to znesek 792,05. Ta podatek vnesemo v
enega neuporabljenih zneskov na desni strani maske. V spodnjem primeru je to Znesek2.
Slika1:Primer vnosa nove osnove za obračun prispevkov
2.
Na Vnosi - >tipi postavk poiščete dve postavki Razlike do minimalne plače , ki jih uporabljate
(za javni sektor je to ZSPJS oznaka A030 in H120). V polju B bo potrebno popraviti formulo
tako, da se bo vezala na podatek iz Zneska na nastavitvah obdobja (v našem primeru je to
Znesek2)
2
Novosti plače 01.01.2015
Primer stare formule:
IIF(U_DM(959)=0,0,IIF(U_DM(959)/UN_DM()<(ZBOD()/(P_DM()*100))/UN_DM(),(((IIF(POM(36)>0,ZBO
D()/2,ZBOD())/UN_DM())-(IIF(DMP()=2,POM(36),POM(35))/UN_DM()))*UN_DM()),0))
Primer nove formule:
IIF(U_DM(959)=0,0,IIF(U_DM(959)/UN_DM()<(ZN(2)/(P_DM()*100))/UN_DM(),(((IIF(POM(36)>0,ZN(2)/
2,ZN(2))/UN_DM())-(IIF(DMP()=2,POM(36),POM(35))/UN_DM()))*UN_DM()),0))
Opozarjamo vas, da nimate vsi enako nastavljene formule, pomembno je, da v formuli zamenjate
ZBOD()->ZN(2)
VIŠINA
NAJNIŽJE
OSNOVE
SAMOZAPOSLENE OSEBE
ZA
PLAČILO
PRISPEVKOV
Na osnovi ZPIZ 2 se s 1.1.2015 spreminja osnova za plačilo prispevkov samozaposlenih oseb in
sicer za Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek
povprečna plača predpreteklega leta, za obračun prispevkov od februarja dalje pa znesek
povprečne plače preteklega leta
Določitev minimalne osnove za januar 2015:
54 % PP2013 = 54 % 1.523,18 = 822,52 (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP)
60 % PP2013 = 913,91 (prisp. ZZ).
Določitev minimalne osnove za februar 2015:
54 % PP2014 (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP)
60 % PP2014 (prisp. ZZ).
Zadnja dva podatka bosta objavljena na SURS v mesecu februarju.
KAKO TO UREDIMO V OBRAČUNU PLAČA SAMOZAPOSLENIM OSEBAM?
Na Vnosi ->Delavci->Pomožni zneski vnesemo nove osnove:
Slika2:primer vnosa novih osnov na pomožnih zneskih za obračun prispevkov samozaposlenih oseb
3
Novosti plače 01.01.2015
91,39=913,91-822,52
V kolikor imamo zavezanca, ki obračunava prispevke od višjega zneska, kot je najnižja osnova za
prispevke oz ne uveljavlja znižanja zavarovalne osnove, te nastavitve niso potrebne,
OBRAČUN PREMIJ PDPZ (PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO
ZAVAROVANJE)
V Uradnem listu RS, št. 52, z dne 11.07.2014 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba določa
nov način izračuna Z080 (bruto plača in nadomestila). Novost je ta, da na izračun Z080 ne vpliva več
vrsta M011 – prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. To pomeni, da se lahko individualna
premija PPZ izračuna zgolj kot odtegljaj od neto plače.
Kaj je potrebno dopolniti v programu za obračun plače, če želimo, da se premija zaposlenega
PPZ odtegne (obračuna) od neto plače zaposlenega?
1.
Postavko M011, ki zmanjšuje Z080, je potrebno odstraniti iz postavke 970. Če je postavka
PDPZ pod identom 912, jo je potrebno odstraniti iz polja B na postavki 970 (Vnosi - <Tipi
postavk)
Primer stare formule:
B(001,011)+B(019)+B(022,028)+B(030,095)+B(101,160)+B(900)+B(912)
Primer nove formule:
B(001,011)+B(019)+B(022,028)+B(030,095)+B(101,160)+B(900)
Postavko PDPZ delojemalec je potrebno označiti naslednje:
4
Novosti plače 01.01.2015
2.
na Vnosi ->Tip dodatkov in odtegljajev Odtegljaj PDPZ DELOJEMALEC označimo Grupa za
virman =Razlika ter PLL =Se izpiše na PLL. S to nastavitvijo zmanjšamo delavčevo neto plačo.
5
Novosti plače 01.01.2015
V primeru nejasnosti vas prosimo, da pokličete:
03/ 757-39-21 – Podpora
PRO-BIT Programska oprema d.o.o.
6