Koledar tekmovanj 2015_16_20159514912USMW

Comments

Transcription

Koledar tekmovanj 2015_16_20159514912USMW
SEPTEMBER
Četrtek, 24. september 2015
LOGIKA – šolsko tekmovanje
OKTOBER
Četrtek, 8. oktober 2015
RAZVEDRILNA MATEMATIKA – šolsko tekmovanje
Petek, 16. oktober 2015
SLADKORNA BOLEZEN – šolsko tekmovanje
Sobota, 17. oktober 2015
LOGIKA – državno tekmovanje
Ponedeljek, 19. oktober 2015
ANGLEŠČINA 8.r IATEFL – šolsko tekmovanje
Sreda, 21. oktober 2015
BIOLOGIJA – PROTEUSOVO - šolsko tekmovanje
NOVEMBER
9. 11. – 20. 11. 2015
LEFO hitro in zanesljivo računanje – 1. krog
9. 11. – 13. 11. 2015
BOBER – mednarodno tekmovanje v informacijski in
računalniški pismenosti - šolsko tekmovanje
Četrtek, 19. november 2015
ANGLEŠČINA 9.r – šolsko tekmovanje
Sobota, 21. november 2015
SLADKORNA BOLEZEN – državno tekmovanje
Ponedeljek, 23. november 2015
ANGLEŠČINA 8.r IATEFL – državno tekmovanje
Torek, 24. november 2015
NEMŠČINA 9.r – šolsko tekmovanje
Sobota, 28. november 2015
RAZVEDRILNA MATEMATIKA – državno tekmov.
DECEMBER
Torek, 1. december 2015
ZGODOVINA – šolsko tekmovanje
Petek, 4. december 2015
BIOLOGIJA – PROTEUSOVO - državno tekmovanje
7. 12. – 18. 12. 2015
LEFO hitro in zanesljivo računanje – 2. krog
sreda, 9. december 2015
CANKARJEVO – šolsko tekmovanje
Četrtek, 10. december 2015
ASTRONOMIJA – šolsko tekmovanje
JANUAR
Sobota, 9. januar 2016
ASTRONOMIJA – državno tekmovanje
11. 1. – 22. 1. 2016
LEFO hitro in zanesljivo računanje – 3. krog
Sobota, 16. januar 2016
BOBER – mednarodno tekmovanje v informacijski in
računalniški pismenosti - državno tekmovanje
Ponedeljek, 18. januar 2016
KEMIJA – šolsko tekmovanje
Torek, 19. januar 2016
GEOGRAFIJA – šolsko tekmovanje
Četrtek, 21. januar 2016
CANKARJEVO – regijsko tekmovanje
Sreda, 27 januar 2016
ANGLEŠČINA – regijsko tekmovanje
Petek, 29. januar 2016
KLEKLJANJE – šolsko tekmovanje
FEBRUAR
Torek, 2. februar 2015
ZGODOVINA – regijsko tekmovanje
Sreda, 3. februar 2016
NARAVOSLOVJE - KRESNIČKA šolsko tekmovanje
Sreda, 3. februar 2016
FIZIKA – šolsko tekmovanje
Sobota, 20. 2. 2016
LEFO hitro in zanesljivo računanje – finale
MAREC
Četrtek, 3. marec 2016
NEMŠČINA 9.r – državno tekmovanje
Torek, 8. marec 2016
GEOGRAFIJA – regijsko tekmovanje
Sreda, 9. marec 2016
VESELA ŠOLA – šolsko tekmovanje
Sobota, 12. marec 2016
CANKARJEVO – državno tekmovanje
Četrtek, 17. marec 2016
MATEMATIKA – šolsko tekmovanje
Petek, 18. marec 2016
FIZIKA – regijsko tekmovanje
Sobota, 19. marec 2016
ZGODOVINA – državno tekmovanje
Torek, 22. marec 2015
ANGLEŠČINA – državno tekmovanje
marec 2016
30. festival Turizmu pomaga lastna glava
APRIL
Sobota, 2. april 2016
KEMIJA – državno tekmovanje
Sobota, 9. april 2016
FIZIKA – državno tekmovanje
Sreda, 13. april 2016
VESELA ŠOLA – državno tekmovanje
Sobota, 16. april 2016
MATEMATIKA – državno tekmovanje
Torek, 19. april 2016
GEOGRAFIJA – državno tekmovanje
april 2016
Festival filmskih animacij izdelanih s programom MS
Power Point – regijsko tekmovanje
april 2016
Festival filmskih animacij izdelanih s programom MS
Power Point – državno tekmovanje
MAJ
Ponedeljek, 16. maj 2016
Znam več z Lili in Binetom – šolsko tekm. (1.r – 3.r)
Ponedeljek, 16. maj 2016
Srečanje mladih raziskovalcev - državno tekmovanje
JUNIJ
junij 2016
Klekljanje – državno tekm.
Vsem učencem OŠ Marije Vere, ki se bodo udeležili različnih tekmovanj znanja, želimo
veliko uspeha.

Similar documents