Podrobnosti razpisa

Comments

Transcription

Podrobnosti razpisa
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za obrambo
SLOVENSKA VOJSKA
GENERALŠTAB
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Razpisni pogoji – zdravnik pomočnik poveljnika strokovni vodja vojaške zdravstvene
enote
Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela
Naziv delodajalca:
Ministrstvo za obrambo
Slovenska vojska
Naslov delodajalca:
Vojkova 55
1000 LJubljana
Kontaktna oseba delodajalca Sektor za vojaške zadeve, Vojkova cesta 55 a, 1000
za kandidate:
Ljubljana; telefonska številka: 01 471 2260
Naziv delovnega mesta oz.
dela:
zdravnik pomočnik poveljnika strokovni vodja vojaške
zdravstvene enote
-
-
Opis del in nalog:
-
izvajanje nalog zdravnika, strokovnega vodje
vojaškega zdravstva v Vojaški zdravstveni enoti,
opravljanje nalog zdravstvenega svetovalca za
potrebe poveljstev in enot Slovenske vojske,
strokovno usmerjanje izvajanja zdravstvene
dejavnosti,
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju
operativnih ciljev na ključnih področjih dela,
sodelovanje pri načrtovanju dela v vojaškem
zdravstvu,
načrtovanje, organiziranje, spremljanje, nadziranje
in ocenjevanje dela na nalogah in projektih, ki jih
vodi in za katere je pooblaščen,
informiranje poveljnika o stanju v vojaškem
zdravstvu in seznanjanje s problematiko ter
predlaganje rešitev,
sodelovanje z Glavnim zdravnikom SV na
področju zdravstvene dejavnosti v SV in Natu,
aktivno vključevanje v izvajanje ključnih in
sistemskih nalog na področju dela,
izvajanje nalog specialista medicine dela, prometa
in športa v omejenem obsegu
opravljanje nalog specialista medicine dela,
prometa in športa v omejenem obsegu:
izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov
in ocenjevanje zdravstvene zmožnosti za delo,
izdajanje zdravniških spričeval, mnenj, ocen in
potrdil;
podajanje strokovnih mnenj v invalidskih in
pritožbenih postopkih;
analiziranje obremenitev in škodljivosti delovnih
mest v MORS in SV,
zdravstvena vzgoja,
-
delo v drugih komisijah MORS,
načrtovanje in izvajanje ukrepov preventivnega
zdravstvenega varstva.
Organizacijska enota:
Vojaška zdravstvena enota, Logistična brigada
Število:
1
-
Poklicna/strokovna
izobrazba:
-
strokovna izobrazba: VIII stopnja
končana univerzitetna izobrazba medicinske
smeri: zdravnik
opravljena specializacija iz medicine dela,
prometa in športa
veljavna licenca za delo specialista medicine
dela, prometa in športa
Trajanje zaposlitve:
nedoločen čas
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas
Plača:
46 plačni razred, brez napredovanj
Prenos doseženih napredovanja v javnem
zdravstvenem zavodu in povišanje osnovne plače za
20 %. 5 % položajni dodatek.
Delovne izkušnje:
najmanj 7 let
Znanje jezikov:
- aktivno znanje slovenskega jezika
- aktivno znanje angleškega jezika
Računalniška znanja:
- urejevalniki besedil in preglednic
- poznavanje dela e-pošte
Vozniški izpit:
- izpit za B kategorijo
-
Drugi pogoji:
-
zdravstvena sposobnost za delo zdravnika in
vodje,
ustrezne osebnostne lastnosti (psihična
stabilnost, komunikativnost, sposobnost
timskega dela, sposobnost samostojnega
reševanja problemov, čut za odgovornost),
opravljeno služenje vojaškega roka oziroma
temeljno vojaško strokovno usposabljanje
(TVSU); v nasprotnem primeru TVSU opravi v
okviru zaposlitve v Slovenski vojski.
Urnik dela:
40-urni tedenski delavnik
Prijava je mogoča do:
30 dni po objavi
Način prijave kandidatov:
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom pošljejo po objavi po
pošti na naslov: Sektor za vojaške zadeve, Vojkova
cesta 55 a, 1000 Ljubljana
Razgovor s kandidati:
Kandidati bodo povabljeni na razgovor v Vojaško
zdravstveno enoto
2
Razpisni pogoji – zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa
Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela
Naziv delodajalca:
Ministrstvo za obrambo
Slovenska vojska
Naslov delodajalca:
Vojkova 55
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba delodajalca
za kandidate:
Sektor za vojaške zadeve, Vojkova cesta 55 a, 1000
Ljubljana; telefonska številka: 01 471 2260
Naziv delovnega mesta oz.
dela:
Zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa
-
-
Opis del in nalog:
-
-
izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov
in ocenjevanje zdravstvene zmožnosti za
delo,
izdajanje zdravniških spričeval, mnenj, ocen in
potrdil;
podajanje strokovnih mnenj v invalidskih in
pritožbenih postopkih;
analiziranje obremenitev in škodljivosti
delovnih mest v MORS in SV,
zdravstvena vzgoja,
delo v drugih komisijah MORS,
načrtovanje in izvajanje ukrepov
preventivnega zdravstvenega varstva;
izdelovanje strokovnih dokumentov, vodenje
evidence in zbiranje podatkov v skladu s
posebnimi predpisi;
vzdrževanje in pridobivanje strokovnih
medicinskih znanj;
spremljanje razvoja stroke in uvajanje
sodobnih procesov, protokolov, standardov.
Organizacijska enota:
Zdravstveni center, Vojaška zdravstvena enota,
Logistična brigada
Število:
1
-
Poklicna/strokovna
izobrazba:
-
strokovna izobrazba: VIII stopnja
končana univerzitetna izobrazba medicinske
smeri: zdravnik
opravljena specializacija iz medicine dela,
prometa in športa
veljavna licenca za delo specialista medicine
dela, prometa in športa
Trajanje zaposlitve:
nedoločen čas
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas
3
Plača:
45 plačni razred, brez napredovanj
Prenos doseženih napredovanja v javnem
zdravstvenem zavodu in povišanje osnovne plače za
20 %
Znanje jezikov:
- aktivno znanje slovenskega jezika
- pasivno znanje angleškega jezika
Računalniška znanja:
- urejevalniki besedil in preglednic
- poznavanje dela e-pošte
Vozniški izpit:
- izpit za B kategorijo
-
Drugi pogoji:
-
zdravstvena sposobnost za delo zdravnika
ustrezne osebnostne lastnosti (psihična
stabilnost, komunikativnost, sposobnost
timskega dela, sposobnost samostojnega
reševanja problemov, čut za odgovornost),
zaželeno opravljeno služenje vojaškega roka
oziroma temeljno vojaško strokovno
usposabljanje.
Urnik dela:
40-urni tedenski delavnik
Prijava je mogoča do:
30 dni po objavi
Način prijave kandidatov:
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom pošljejo po objavi
po pošti na naslov: Sektor za vojaške zadeve,
Vojkova cesta 55 a, 1000 Ljubljana
Razgovor s kandidati:
Kandidati bodo povabljeni na razgovor v Vojaško
zdravstveno enoto
4