1 Postopek oddaje zaključnega dela v DKUM (zaslonski posnetki

Comments

Transcription

1 Postopek oddaje zaključnega dela v DKUM (zaslonski posnetki
Postopek oddaje zaključnega dela v DKUM
(zaslonski posnetki)
Uvod
V tem dokumentu je predstavljen postopek oddaje zaključnega dela študenta v DKUM. Prikazani so zaslonski
posnetki spletnih strani DKUM, ki jih študent obišče v postopku oddaje zaključnega dela. Vsaka slika je na svoji
strani, pod vsako sliko je kratka razlaga. Namen dokumenta je prikazati postopek oddaje zaključnega dela
študentov. Namenjen je predvsem študentom (za predogled oddaje) in zaposlenim UM (mentorjem, študijskim
referatom in knjižnicam fakultet).
Ta dokument ni mišljen kot navodila za oddajo zaključnega dela. Navodila so vgrajena v sam postopek oddaje in
dosegljiva na večini spletnih strani v postopku oddaje bodisi kot spremno besedilo vnosnih polj ali preko
vgrajenega sistema pomoči, ki je dosegljiv preko ikone
na nekaterih spletnih straneh.
Na slikah prikazani podatki so izmišljeni. Oddana datoteka je strojno generiran plagiat, katerega vsebina je strojno
kopirana iz naključno izbranih dejanskih zaključnih del.
1
Stran ob kliku na »Prijava« v glavnem meniju. Študentje se v DKUM prijavijo preko Arnes AAI, za prijavo
potrebujejo veljavno digitalno identiteto UM. Postopek prijave pričnemo s klikom na gumb »Prijava«. Postopek
prijave preko AAI ni del DKUM in v nadaljevanju ni posebej prikazan.
2
Stran po uspešni prijavi študenta. Postopek oddaje se sproži s klikom na „Oddaja zaključnega dela za študente“.
3
Seznam oddanih del, ki je na začetku prazen. Besedilo študenta obvešča o postopku oddaje in kje so na voljo
dodatna navodila. Študent prične z oddajo novega dela s klikom na „Novo e-gradivo“.
4
Pred oddajo se iz AIPS pridobi podatke o zaključnem delu študenta. Večina študentov ima prijavljeno samo eno
temo in bi na seznamu bilo samo eno delo. Na sliki je prikazan primer študenta dvopredmetnega študija z dvema
prijavljenima temama. Študent izbere ustrezno temo s klikom na „oddaj zdaj“.
5
Prikaz postopka oddaje dela in dostop do posameznega koraka.
6
Vnos metapodatkov, kot so naslov, povzetek, ključne besede. Nekatera polja so izpolnjena na podlagi podatkov iz
AIPS.
7
Prenos vnaprej izpolnjene izjave o istovetnosti zaključnega dela. Študent lahko izjavo izpolni tudi sam, zato so na
voljo prazne izjave na povezavi, ki je izpisana v besedilu.
8
Prenos datoteke zaključnega dela.
9
Izpis strani, ko prenos datoteke uspe. Študent lahko datoteko kasneje zamenja.
10
Stran za proženje zahtevka za izdelavo poročila podobnih vsebin. Študent vnese svoj in mentorjev e-poštni naslov,
kamor se pošlje obvestilo o izdelanem poročilu.
11
Izdelava poročila podobnih vsebin lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut. Študent lahko na tej strani počaka
(status se spremeni samodejno) ali jo obišče kasneje.
12
Izpis strani, ko je poročilo izdelano. Poročilo lahko dobi na tej strani ali na URL povezavi, ki jo prejme po e-pošti.
13
Primer obvestila, ki ga mentor in študent dobita na vpisane naslove e-pošte, ko je poročilo detektorja podobnih
vsebin izdelano.
14
Poročilo detektorja podobnih vsebin je dosegljiv preko ločene spletne aplikacije, kar je razloženo na tej strani.
Tukaj so na voljo tudi navodila glede tiskanja poročila.
15
Navodila glede tiskanja poročila.
16
Interaktivni pogled na poročilo detektorja. Na levi je besedilo oddanega dela, na desni seznam podobnih
dokumentov. Oddan dokument je testni dokument, ki je strojno generiran in je namenoma plagiat, zato visoka
podobnost z drugimi deli. Naslov in avtorji podobnih del so prikriti.
Detektor podobnih vsebin je od DKUM ločena aplikacija in ima svoja navodila, ki so dosegljiva pod jezičkom
»Navodila« zgoraj desno.
17
Na desni je več jezičkov. Študentje poročila detektorja podobnih vsebin za potrebe referata dobijo pod jezičkom
„PDF poročilo“, kjer izberejo drugo povezavo, torej „Poročilo, v katerem je zajetih 95% enakih povedi iz drugih
dokumentov.“.
18
Primer PDF poročila. Poročilo vsebuje povezavo z dodatno razlaga poročila.
19

Similar documents