URNIK DELA PSIH

Comments

Transcription

URNIK DELA PSIH
URNIK DELA PSIH. DISPANZERJA V MESECU S E P T E M B R U 2015
Ordinacijski čas: dopoldne od 7.30 do 14.30
popoldne od 12.30 do 19.30
SPLOŠNA PSIHIATRIČNA AMBULANTA
naročanje pacientov v času ambulantnega dela na tel.: (05) 37 22 200
Danica MENARD, dr. med., spec. psih.
14. 9. – ponedeljek popoldne
11. 9., 25. 9. – petek dopoldne
Patricija LOGAR, dr. med., spec. psih.
8. 9., 22. 9. – torek dopoldne
9. 9. – sreda dopoldne
Erika MITROVIČ, dr. med., spec. psih.
3. 9. – četrtek dopoldne
16. 9. – sreda dopoldne
Dušanka FENJVEŠI, dr. med., spec. psih.
7. 9. – ponedeljek popoldne
17. 9. – četrtek dopoldne
Irena KORELC, dr. med., spec. psih.
1. 9., 15. 9. – torek popoldne
Anita TRPIN KATARIĆ, dr. med., spec. psih.
11. 9. – petek dopoldne
24. 9. – četrtek dopoldne
Milena URŠIČ STRAUS, dr. med., spec. psih.
18. 9. – petek dopoldne
Andrej SERAFIMOVIĆ, dr. med., spec. psih.
10. 9. – četrtek dopoldne
21. 9. – ponedeljek dopoldne
Vanja BOŽIČ, dr. med., spec. psih.
23. 9. – sreda dopoldne
EPILEPTOLOŠKA AMBULANTA - naročanje na tel.: (05) 37 34 440
dr. Marko PIŠLJAR, dr. med., spec. psih.
2. 9., 16. 9., 30. 9.
GERONTOPSIHIATRIČNA AMBULANTA - naročanje na tel.: (05) 37 34 440
Marinka RUDOLF, dr. med., spec. psih.
9. 9., 23. 9.
EEG LABORATORIJ
Vsak dan od 8. – 13. ure (po predhodnem dogovoru)
AMBULANTA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
- naročanje vsak dan od 9. – 12. ure v administraciji L oddelka na tel.: (05) 37 34 487
Anka ERZNOŽNIK – LAZAR, dr. med., spec. psih.
vsak prvi ponedeljek od 8. – 12. ure
Janja MILIČ, dr. med., spec. psih.
2., 3. in 4. ponedeljek od 8. – 15. ure
AMBULANTA ZA SISTEMSKO DRUŽINSKO PSIHOTERAPIJO
- naročanje vsak ponedeljek od 8. – 12. ure na tel.: (05) 37 34 394
Janja MILIČ, dr. med., spec. psih.
23. 9. od 9. – 15. ure
Saša Čuk, univ. dipl. ped.
Idrija, 27. 8. 2015
Vodja izvenbolnišnične dejavnosti
Danica Menard, dr. med., spec. psih.
l.r.