koledar 2015/16 v pdf

Comments

Transcription

koledar 2015/16 v pdf
ŠOLSKI KOLEDAR GIMNAZIJE VIČ ZA ŠOLSKO LETO 2015/16
Šolsko leto 2015/16 se začne 1. septembra 2015 in se konča 31. avgusta 2016.
Pouk v šolskem letu 2015/16 se začne v torek, 1. septembra 2015.
Ocenjevalna obdobja
Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji.
Razporeditev ocenjevalnih obdobij:
I. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2015 – 15. 1. 2016
II. ocenjevalno obdobje: 16. 1. 2016 –20. 5. 2016 za četrti letnik in
16. 1. 2016–23. 6. 2016 za ostale letnike
jesenske počitnice
26. 10. – 1. 11. 2015
božično-novoletne počitnice
25. 12. 2015 – 1. 1. 2016
zimske počitnice
15. 2.– 19. 2. 2016
prvomajske počitnice
27. 4.– 2. 5. 2016
SEPTEMBER – 22 DNI POUKA
24. avgust–2. september
- JESENSKA MATURA 2015
1. september, torek
- začetek pouka
2. september, sreda
- roditeljski sestanki za 1. letnik - (informacije o delu v šoli)
2. – 4. september
- prvi štirje oddelki 1. letnika – komunikacija, ŠILA
5. september, petek, sobota
- dva oddelka 1. letnika – komunikacija, ŠILA
7., 8. september, ponedeljek, torek
- prva dva oddelka 1. letnika – spoznavni tabor s športnim dnem
9., 10. september, sreda, četrtek
- druga dva oddelka 1. letnika – spoznavni tabor s športnim dnem
9. september, sreda
- roditeljski sestanek za 3. letnike (informacije o delu v šoli)
ŠOLSKI KOLEDAR GIMNAZIJE VIČ ZA Š.L. 2015/2016
1
10. september, četrtek
- roditeljski sestanek za 4. letnike (informacije o delu v šoli, matura)
11., 12. september, petek, sobota
- zadnja dva oddelka 1. letnika – spoznavni tabor s športnim dnem
16. september, sreda
- seznanitev z rezultati jesenske mature
29. september, torek
- predvidoma Svet staršev
30. september, sreda
- predvidoma Svet šole
v septembru
- športni dan za 3. letnik
konec septembra, začetek oktobra
- raziskovalno-delovni tabor (2. letnik)
v septembru
- evakuacijska vaja, volitve predstavnikov dijaške skupnosti GV,
maturantske ekskurzije
OKTOBER – 17 DNI
konec septembra, začetek oktobra
- roditeljski sestanek za 2. letnik – (informacije o delu v šoli,
predstavitev tabora)
začetek oktobra
- fazanski krst – prireditev v šoli
2. oktober, petek
- športni dan za 4. letnik in terensko delo (geografija, zgodovina matura)
Prvi in drugi teden oktobra
- ekskurzija 3. letnik (slo)
5. oktober–15. november:
- tečaj Učinkovito učenje – OIV za 1. letnik: 5. 6, 7 ura – prvi cikel
26. oktober–1. november
- JESENSKE POČITNICE
ŠOLSKI KOLEDAR GIMNAZIJE VIČ ZA Š.L. 2015/2016
2
NOVEMBER – 21 DNI
3. november, torek
- skupne govorilne ure od 17. do 18. ure
DECEMBER – 18 DNI
15. december, torek
- skupne govorilne ure od 17. do 18. ure; ob 18. uri bo novoletna
prireditev za starše
21. – 23. december
- proslava za dijake
17. december, četrtek
- Dedek Vičko
23. december, torek
- zadnje pisne naloge
24. december, četrtek
- zadnji šolski dan v letu 2015 (po glavnem odmoru »pouk«
organizira DS ali oddelčna skupnost);
25. december –1. januar
- božično-novoletne počitnice
JANUAR – 20 DNI
10.–17. januar
- oddelčne konference
15. januar, petek
- zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
19. januar, torek
- 1. ocenjevalna konferenca
21. januar, četrtek
- razdelitev obvestil o uspehu
do 11. februarja
- popravljanje in dvigovanje ocen
26. januar, torek
- skupne govorilne ure od 17. do 18. ure
v januarju
- poklicni maraton za 3. in 4. letnike
od decembra do februarja,
glede na vreme
- zimski športni dan (po letnikih)
FEBRUAR – 15 DNI IN SOBOTA (INFORMATIVNI DAN)
4. februar, četrtek
- roditeljski sestanki za 4. letnik (vpis na UNI)
5. februar, četrtek
- obeležitev kulturnega praznika
8. februar, ponedeljek
- KULTURNI PRAZNIK
12. in 13. februar
- informativni dan (sobota – šteje kot OIV za 1 dan zaključnega tedna )
ŠOLSKI KOLEDAR GIMNAZIJE VIČ ZA Š.L. 2015/2016
3
15. februar – 19. februar
- ZIMSKE POČITNICE
konec februarja
- Svet šole (šolsko, finančno-poslovno poročilo,
šolski sklad)
MAREC – 22 DNI
8. marec, torek
- roditeljski sestanki 1. letnik (predavanje)
15. marec, torek
- roditeljski sestanki 2. letnik (izbirni predmeti, predavanje)
v marcu
- ekskurzija v Krapino – 3. letnik (bio)
16. marec, sreda
- roditeljski sestanki 3. letnik (matura, izbirni predmeti)
28. marec, ponedeljek
- VELIKONOČNI PONDELJEK
marca
- Svet staršev
APRIL – 18 DNI
4 – 8. april
- teden zdravja
15. april, petek
- maturantski ples
19. april, torek
- skupne govorilne ure od 17. do 18. ure
26. april, torek
- zadnje pisne naloge za 4. letnike
v aprilu
- zaključni roditeljski sestanek za 4. letnike
konec aprila
- dijaške izmenjave +(predvidoma)
MAJ – 15 DNI ZA 4. LETNIK, 21 DNI ZA OSTALE LETNIKE
27. april – 2. maj
- PRVOMAJSKE POČITNICE in prazniki
4. maj, sreda
- matura, SLOVENŠČINA (esej), po maturi športni dan za 1., 2 in 3. letnik oz.
pouk glede na vreme
9.–18. maj
- popravljanje in dvigovanje ocen za 4. letnik
23. maj, ponedeljek
- razdelitev spričeval dijakom 4. letnika in slovesnost
23. – 27. maj
- organizirana priprava na splošno maturo
25. maj, sreda
- predmetni izpiti za 4. letnik
ŠOLSKI KOLEDAR GIMNAZIJE VIČ ZA Š.L. 2015/2016
4
28. maj, sobota
- pisni maturitetni izpit SM - angleščina
31. maj, torek
- zadnje pisne naloge za 1., 2. in 3. letnik
20. maj–6. junij
- 3. roditeljski sestanki
v maju
- predaja ključa
JUNIJ – 18 DNI ZA 1., 2. IN 3. LETNIK
30. MAJ–13. JUNIJ – PISNI DEL MATURE
v juniju
- ekskurzija v Posočje – 3. letnik (zgodovina)
28. 5.–15. junij
- pouk, prilagojen maturi
Začetek junija
- 1. letnik: terensko delo – medpredmetno (geografija, biologija)
2.–16. junij
- popravljaje ocen (1., 2. in 3. letnik)
17.–23. junij
- teden OIV
junij
- prireditev ob zaključku šolskega leta
v juniju
- športni dan za 2. letnik (izbirne dejavnosti)
24. junij, petek
- razdelitev spričeval 1., 2. in 3. letnikom in proslava ob dnevu
državnosti
22.-24. junija
- zaključni sestanki strokovnih skupin in aktivov
30. junij, četrtek
- začetek spomladanskega izpitnega roka
JULIJ
od 1. julija, petek
11. julij, ponedeljek
- izpitni rok
- seznanitev z rezultati spomladanske mature (ob 11. uri podelitev
maturitetnih spričeval)
AVGUST
17. 8.
- jesenski izpitni rok
24. 8. –2. 9.
- jesenska matura
ŠOLSKI KOLEDAR GIMNAZIJE VIČ ZA Š.L. 2015/2016
5
En dan bo za 1. in 3. letnike prost za zdravniške preglede (po dogovoru z zdravstvenim domom).
DAN ŠOLE bo za dijake pouka prost dan in bo določen kasneje.
V šolskem letu 2016/2017 bo
-
168 dni pouka za 4. letnik
192 dni pouka za 1., 2. in 3. letnik
ŠOLSKI KOLEDAR GIMNAZIJE VIČ ZA Š.L. 2015/2016
6