ZAVOD SV. STANISLAVA Škofijska klasična gimnazija Jegličev

Comments

Transcription

ZAVOD SV. STANISLAVA Škofijska klasična gimnazija Jegličev
ZAVOD SV. STANISLAVA
Škofijska klasična gimnazija
Jegličev dijaški dom
2
3
Št. dopisa: VPIS-GIM/JDD-15/16
Datum: 27. 5. 2015
Obvestilo o vpisu v Škofijsk o klasi čno gimnazijo
in Jegli čev dijaški dom
Draga bodoča dijakinja/dragi bodoči dijak, spoštovani starši!
Obveščamo vas, da bo vpis na Škofijsko klasično gimnazijo za šolsko leto 2015/16 omejen. Hkrati vas obveščamo, da
bo Jegličev dijaški dom sprejel vse prijavljene kandidate in kandidatke, ki bodo z vpisom na srednjo šolo pridobili
status dijaka. V nadaljevanju vam pošiljamo navodila v zvezi z vpisom, ki si jih, prosim, natančno preberite.
1. VNOS OSEBNIH PODATKOV – DO NEDELJE, 7. 6. 2015:
Zaradi pravočasne organizacije našega dela in oblikovanja oddelkov vas prosimo, da izpolnite vprašalnik o izbiri
drugega tujega jezika in dopolnite še nekatere svoje osebne podatke. Vprašalnik se nahaja na spletni strani:
https://www.1ka.si/a/65877, geslo za dostop pa je dijak2015. Prosimo vas, da podatke vnesete do nedelje, 7. 6.
2015.
2. PRINAŠANJE DOKUMENTOV – SREDA, 17. 6. 2015:
V sredo, 17. 6. 2015, prinesite originale in fotokopije spričeval 7., 8. in 9. razreda. Dokumente prinesete po
naslednjem vrstnem redu:
Ura
SREDA, 17. 6. 2015
Ura
SREDA, 17. 6. 2015
Učenci, katerih priimek se začne na črke:
Učenci, katerih priimek se začne na črke:
8.00
A–D
9.30
M – Po
8.30
E–J
10.00
Pr – Š
9.00
K–L
10.30
T–Ž
3. OBJAVA REZULTATOV – DO PETKA, 19. 6. 2015, DO 9. URE:
Rezultate izbirnega postopka (minimalno število točk za vpis) bomo objavili najkasneje do PETKA, 19. 6. 2015, do 9.
ure na spletni strani gimnazije (http://skg.stanislav.si/). Za informacije o spodnji meji lahko pokličete tudi recepcijo
gimnazije (tel.: 01 582 22 00).
4. VPIS – TOREK, 23. 6. 2015:
Kandidatke in kandidati, ki ste oddali prijavo za bivanje v Jegličevem dijaškem domu in se vpisujete na Škofijsko
klasično gimnazijo, boste vpis v dom in šolo opravili istočasno. Vpis bo potekal v pritličju Zavoda sv. Stanislava po
naslednjem časovnem razporedu:
Ura
Učenci, katerih priimek se začne na črke:
8.00 – 9.00
B–I
9.00 – 10.00
J – Ko
10.00 – 11.00
Kr – Po
11.30– 12.30
Pr – Šti
12.30 – 13.30
Štu – Ž
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid
www.stanislav.si
V želji, da bi vpis potekal čim bolj tekoče in v izogib čakalnim vrstam, vas prosimo, da dane termine dosledno
upoštevate. V izjemnih primerih se lahko dogovorite za drug termin:
s svetovalno delavko Sonjo Beznik - telefon: 01 582 22 49, e-pošta: [email protected],
ali tajnico Zalko Pintar - telefon: 01 582 22 58, e-pošta: [email protected]
V prilogi dopisa se nahaja seznam dokumentov, ki jih potrebujete za vpis. Prosimo vas, da si seznam natančno
preberete in pravočasno poskrbite za pridobitev dokumentov. K vpisu otroka naj pride vsaj eden od staršev.
5. DRUGI KROG VPISA – PONEDELJEK, 22. 6. 2015, OB 9. URI
Za kandidatke in kandidate, ki ne bodo sprejeti na Škofijsko klasično gimnazijo, bo prijava v drugi krog vpisa potekala v
ponedeljek, 22. 6. 2015, ob 9. uri na Škofijski klasični gimnaziji.
Na katero šolo ste sprejeti v drugem krogu, boste izvedeli 29. 6. 2015 po 8. uri na telefonski številki šolske
svetovalne delavke ali tajništva (01 582 22 10, 01 582 22 45).
VPIS V GLASBENO ŠOLO V ZAVODU SV. STANISLAVA:
Obveščamo vas, da bo vpis v Glasbeno šolo v Zavodu sv. Stanislava za vse, ki so uspešno opravili sprejemni preizkus,
potekal v četrtek in petek, 4. in 5. 6. 2015, od 8. do 10. ure in od 16. do 18. ure. Za dijake, ki so iz oddaljenih krajev in
bodo bivali v dijaškem domu, bo vpis v glasbeno šolo potekal tudi na dan vpisa v šolo in dijaški dom, v torek, 23. 6.
2015, v tajništvu glasbene šole. V kolikor se v teh dneh ne morete udeležiti vpisa, se za nadomestni termin dogovorite
preko elektronskega naslova [email protected]
Poletna jezikovna šola:
Dovolite nam, da vas na koncu povabimo, da se udeležite poletne jezikovne šole, ki jo že vrsto let organiziramo na
naši gimnaziji in je namenjena tako osnovnošolcem kot srednješolcem. Še posebej ste povabljeni tisti, ki bi radi
pred začetkom gimnazije svoje znanje angleščine utrdili ali izboljšali. Hkrati pa bi radi okusili, kakšno je življenje v
Zavodu sv. Stanislava oz. na gimnaziji in v dijaškem domu, kjer boste v času poletne jezikovne šole lahko bivali. Več
o poletni šoli, o terminih in plačilu si lahko preberete na spletni strani zavoda (www.stanislav.si → »Dejavnosti« →
»Počitniške dejavnosti« → »Poletna jezikovna šola«).
Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in vas lepo pozdravljamo.
Maja Turšič,
svetovalna delavka ŠKG
Simon Feštanj,
ravnatelj ŠKG
Sonja Beznik,
Svetovalna delavka JDD
Rozalija Jezernik Špec,
ravnateljica JDD
2