Diana in Jasna - Vrtec Jesenice

Comments

Transcription

Diana in Jasna - Vrtec Jesenice
PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU
POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Navodilo:
Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)
- ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu.
Naziv vrtca: Vrtec Jesenice
Kraj:
Jesenice
Enota vrtca: Angelca Ocepek
Naslov enote: Cesta Cirila Tavčarja 3a
Skupina:
Delfin (ime)
starost otrok: 3-5 let
Izvajalki:
Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,
ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana?
- spomladansko izobraževanje
- vzgojiteljica: Diana Jug (ime in priimek)
- pomočnica vzgojiteljice: Jasna Koron (ime in priimek)
da
ne
- če da, vpišite številko potrdila
da
ne
- če da, vpišite številko potrdila
1
- jesensko izobraževanje
da
ne
- če da, vpišite številko potrdila
da
ne
- če da, vpišite številko potrdila
Aktivnosti za krepitev zdravja, ki ste jih v vaši skupini izvajali v tekočem šolskem letu 2014/2015
Zap. št. Aktivnosti, naloge, projekti
naloge
(naslov, opis)
1.
2
.SADJE IN ZELENJAVA
Vsebina
Ciljna skupina
(otroci/starši/
posamezniki …)
- spoznavanje
starši in otroci
različnih
sadežev
- spoznavanje
različne
zelenjave
- ločevanje
sadja in
zelenjave
- razvrščanje
sadja in
zelenjave po
eni ali dveh
lastnostih
- okušanje
sadja in
zelenjave
- priprava
sadnih sokov in
sveže stisnjenih
sadežev
- priprava
sadnih solat
- igra s
plastničnim
sadjem in
Metoda dela
Čas trajanja
(v urah)
- pogovor,
kot tematski
- demonstracija, sklop približno
- opazovanje,
mesec dni.
- metoda
občutenja.
Zunanji izvajalci
ne
Uporabljeno
gradivo in
didaktični material
Ali
načr
oz. iz
te n
upo
info
zn
izobra
- fotografije z
da
interneta,
- sličice iz
reklamnih artiklov,
- plakat,
- drevesni
diagram,
- knjiga
deklamacij.
zelenjavo
- izrezovanje
sličic s sadjem
in zelenjavo
- izdelava
plakata
- pogovor o
zdravi prehrani
- pogovor o
zdravilnih
učinkih sadja in
zelenjave (kaj
vsebujeta,
zakaj je to
pomembno)
- risanje sadja
in zelenjave
- deklamacija
polna košara
- spoznavanje
okusov: kislo,
sladko, grenko
(prepoznavanje
s pomočjo
okusa)
- vohanje sadja
in zelenjave
(prepoznavanje
s pomočjo
voha).
- tipanje
(prepoznavanje
s pomočjo
otipa)
- poimenovanje
delov sadja in
4
2.
3.
5
zelenjave
MOJI BELI ZOBKI
- vsakodnevna otroci
skrb za higieno
zob
- obiski zobne
asistentke in
redno
pregledovanje
ustne votline in
demonstracija
pravilnega
umivanja zob
- pogovor o
pomembnosti
zdravja zob ob
knjigi
- pesmica Moji
beli zobki.
PROJEKT MALI SONČEK - izvajanje
Otroci in starši
gibalnih
zaposlitev (v
telovadnici, na
preprogi, na
prostem)
- izleti v naravo,
- sankaški dan,
- pohodi v
planine,
- vodena vadba
s strani starša
otroka v vrtcu,
- pogovor o
pomembnosti
gibanja za to,
da ostanemo
zdravi in da se
- pogovor,
celo šolsko leto. ne
- demonstracija,
razlaga,
- opazovanje,
- metoda dela s
slikami.
- fotografije iz
interneta,
- knjiga: Anna
Russelmann:
Novice z aleje
mlečnih zobkov
- demonstracija, celo šolsko leto
(vsakodnevna
-posnemanje,
skrb za gibanje)
- pogovor,
- razlaga
gradivo z opisom da
nalog - sončkova
knjižica z
nalepkami
(izdala Fakulteta
za šport),
različni pripomočki
za izvedbo
gibalnih zaposlitev
da:
- Cicibanova
olimpijada,
- Olimpijski tek
(Zavod za šport
Jesenice)
Da
4.
6
dobro
počutimo.
MOJA SENCA IN SONCE - varno bivanje otroci in starši.
na prostem
(izogibanje v
urah, ko je
premočno),
- uporaba
pokrival,
zaščitne
sončne kreme,
senčnikov,
- izkanje
naravne sence
v naravi in
okolici vrtca,
- pitje zadostne
količine
tekočine,
- merjenje
dolžine sence
in učenje o tem,
kdaj je sonce
najbolj škodljivo
in kdaj najbolj
ugodno,
- pogovor ob
knjigi Novice iz
dežele sončnih
opeklin (kaj
lahko vse
povzroči sonce)
- pogovor o
dobrih učinkih
sonca na nas
(nam da
- pogovor,
pomladni in
- razgovor,
poletni meseci
- razlaga,
-demonstracija.
ne
- Poletna igra s
kengurujem
Urujem (DM-ova
zgibanka)
- Anna
Russelmann:
Novice iz dežele
sončnih opeklin
da
5.
7
MOJE ČISTE ROKE
energijo, D vitamin)
- skrb za redno otroci
nego rok
(pred/po
obrokih, po
uporabi igral,
peskovnika, po
bivanju na
prostem, po
gibalnih
zaposlitvah…)
- demonstracija
pravilnega
umivanja rok
- učenje o
pomenu čistih
rok (kaj so
bacili, zakaj so
na rokah, kaj se
zgodi, če rok ne
umijemo ali jih
umijemo slabo,
kje vse so
bakterije, kaj
sploh so…)
- preizkus z
bleščicami
(umivanje rok
potem, ko smo
roke posipali z
bleščicami - te
ponazarjajo
bacile - otroci
vidijo, da je
potrebno z
- demonstracija, celo šolsko leto ne
- posnemanje, (dnevna rutina)
- pogovor,
- razlaga,
- opazovanje.
- plakat pravilnega da
umivanja rok (po
korakih)
nekim daljšim
postopkom in
določenimi
gibami umiti
roke, da se
bleščice - bacili
sperejo - da
umivanje rok ni
smiselno, če
roke samo malo
zmočimo, saj
se bacili le še
bolj razširijo).
Opombe: Izvajalke programa:
________________________________
- vzgojiteljica
________________________________
- pomočnica vzgojiteljice
7
Datum poročila: