07.08.2015 - Lions Distrikt 129

Comments

Transcription

07.08.2015 - Lions Distrikt 129
Zbirka medijskih objav
Lions, tedenska zbirka,
za obdobje od 31. 7. 2015 do 7. 8. 2015
Število objav: 7
Radio: 1
Tisk: 6
Spremljane teme:
Lions: 6
Jurij Šarman: 0
Leo klub: 1
Branko Dolenc: 0
Seznam objav v zbirki:
Naslov
Božo lačnim že 18 Iet razdeljuje hrano
Zaporedna št.
1
Medij; Doseg
Slovenske novice; 336.000
Rubrika, Datum
Dan v novicah; 31. 7. 2015
Stran v zbirki:
5
Avtor
Špela Ankele
Teme
Lions
Tisk
Povzetek
Tisk
Zaporedna št.
2
Stran v zbirki:
9
Povzetek
Naslov
Življenje pred mikrofonom
Medij; Doseg
Zvezde; 163.000
Rubrika, Datum
Ostalo; 5. 8. 2015
Avtor
Andreja Comino
Teme
Lions
Zaporedna št.
3
Medij; Doseg
Zarja; 117.000
Rubrika, Datum
Ostalo; 4. 8. 2015
Stran v zbirki:
10
Avtor
Unknown
Teme
Lions
Rabljena očala za dober namen
Zaporedna št.
4
Medij; Doseg
Jana; 117.000
Rubrika, Datum
Ostalo; 4. 8. 2015
Stran v zbirki:
11
Avtor
Unknown
Teme
Lions
Povzetek
Tisk
Zaporedna št.
5
Stran v zbirki:
19
Povzetek
Površina: 1.062 cm
2
Stran: 34
Površina: 54 cm2
... Hofer je v sodelovanju s klubom Lions Trnovski zvon že tretjič organiziral dobrodelno zbiranje rabljenih očal. V akciji,
ki je potekala od 26. marca do 21. maja, je bilo mogoče rabljena korekcijska...
Naslov
Tisk
Stran: 44
...Črnogorka tudi zdaj ne poseda križem rok, temveč je za njo že prva večja uradna predstavitev, ko je skupaj z ekipo
črnogorskega veleposlaništva na kresni noči Lions llirie pomagala predstaviti lepoto ter kulturne in kulinarične
posebnosti svoje dežele. Svoja najlepša leta življenja sem preživela v Sarajevu in se...
Rabljena očala za dober namen
Povzetek
Površina: 975 cm2
...še dobro hrano razdeliti tistim, ki jo potrebujejo, se je počasi uresničila. Razdelilnica je dobila dva hladilnika. Napolnijo
ju prostovoljci iz vrst lionsov in Karitasa, ki vsak večer, ko supermarketi zaprejo vrata, iz večjih Mercatorjevih
poslovalnic, Tuša in Lidlovih poslovalnic prinesejo presežke hrane....
Naslov
Tisk
Stran: 6
Stran: 33
Površina: 30 cm2
...Rabljena očala za dober namen Hofer je v partnerskem sodelovanju z Lions klubom Trnovski zvon že tretjič
organiziral vseslovensko dobrodelno akcijo zbiranja rabljenih korekcijskih in sončnih očal. V akciji, ki je potekala od...
Naslov
Alpski vikendi slovenske elite
Medij; Doseg
Reporter; 23.000
Rubrika, Datum
Slovenija; 3. 8. 2015
Avtor
Nenad Glücks
Teme
Lions
Stran: 50
Površina: 4.237 cm
2
...pilotira na linijah Adrie Airways. V svoji vili lahko uživa njegov sosed Tomaž Butina, prav tako član upravnega odbora
KD Group, lani je bil predsednik Lions kluba Ljubljana. Tudi Butina se je uvrščal na lestvico najbogatejših Slovencev, na
kateri ga v zadnjih letih ni več. Njegova skoraj nova hiša s tremi etažami...
2
Naslov
Zbrali več kot 7.500 rabljenih korekijskih in sončnih očal
Zaporedna št.
6
Medij; Doseg
Radio Aktual; 20.000
Rubrika, Datum
Novice; 31. 7. 2015
Stran v zbirki:
20
Avtor
Unknown
Teme
Lions
Radio
Povzetek
Urša Golob
Zaporedna št.
7
Medij; Doseg
Panorama;
Rubrika, Datum
Zadnja stran; 6. 8. 2015
Stran v zbirki:
21
Avtor
Bojan Sinič
Teme
Leo klub
Povzetek
Trajanje: 1 min
...RA AKTUAL, 31.7.2015, NOVICE, 6:02 V vseslovenski dobrodelni akciji, ki sta jo organizirala Lions klub Trnovski
zvon in podjetje Hofer so zbrali več kot 7.500 rabljenih korekijskih in sončnih očal. Poslali so jih v zbirni center v Franciji
, kjer so...
Naslov
Tisk
06:02
Stran: 20
Površina: 192 cm2
...primopredaji prenovljenih otroških sobic družini, ki so jo kot obdarjence izbrali na Leo konvenciji. Urša Golob je bila do
letošnjega poletja predsednica Zveze leo klubov Slovenije. Mlada odvetnica iz Kamnika je nadvse prijetna sogovornica,
na spomladanski Leo konvenciji, zboru predstavnikov vseh slovenskih dobrodelnih...
3
31.07.2015
Slovenske novice
Petek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 336.000
Stran: 6
1/2
Površina: 975 cm2
Božo lačnim že 18
let razdeljuje hrano
K Bajtu leta 1997 po 15 obrokov, zdaj že po 130, napovedi še bolj črne
Prostovoljci prinašajo presežke hrane, ki po koncu dneva ostane v supermarketih
Kranjsko razdelilnico
HBMBBlljBi^f?' ,.'«.■■'
wHHS£Bf&w' ! .'~
' "^'
Wm^m^m Wm WBHBBg£$B^^
že od začetka vodi Božo
'■«■
,'■?
■'
Jjy^HHHHH|^^^^^^HH^HHH|H^HHHHHPP^
p,
"~
šmarni
VUHHnHi
V -azdslilnico
|^bBh^9H^hIs^^9^^9^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^h | , ™ n i i vzame i |> _j3P!I^^^IH(hhhhb]
presežke
BBBBpBBBBnllH|B|H
j/^^lJj^^^^B^BhhHII
m
.rim
W||WIBIHHHHB|B|fflB|ljffl
fiamamaatmamaaamm\
mmmmmamma
*3^Kr^EHHlJj)^^HI^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Eiii^^^^^^^^^^^^^^^^Hfli^^^^^^^^^^^^^HH•*^am^^Wammmammm\wamm^ammmu
'-* l^*^M$MHl^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^Bni^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^HHl^HH^i^l^H ""*"■?•-:»»*»■
' '
j«iMta-..
m
'*aimmamammaW^^
"
jBnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnj^^^^^^^^^^^^^^^^^H[li^^^u
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
'
.amamm^m^mamaVvSmanl^ammmmmm
B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I^^^^^^IH^I^^^^^^^^^^^^B
m\\\\\\m\\\\\\\\\\\\m^m\\\\m^^Jm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^
iVj^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^^i^i^^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^^i^^i^^^^i^i^^i^i^i^i^i^i^i^Er,
stiska.
Med temi petnajstimi družinami je tudi mamica samohranilka. S predšolskim fantičem
se je tisto dopoldne sprehodila
do Sejmišča 4, kjer v značilni rumeni stavbi zadnja leta
domuje kranjska razdelilnica hrane. »Dvakrat na teden
prideva sem. Ostala sem brez
službe, skoraj sočasno pa sem
bila deložirana. Zdaj živiva na
robu kranjske občine, že skoraj
v hribih. K sebi so naju sprejeli
prijatelji. Tako prijazne ljudi,
kot so v kranjski razdelilnici,
težko srečaš,« pove mamica,
medtem ko vodja razdelilnice
Božo Bajt za njen naraščaj iz
shrambe prinese zavitek kolačkov, dar podjetja Gorenjka.
Ravno Boža Bajta je imela sogovornica v mislih, ko je ome-
a,n
<cas
pnidiobklm
oMtomie pojasnila.
da ji
ogromno pomeni.
Pravzaprav brez
nje s sinčkom ne
bi mogla preživeti.
j»m
'
■■■■■iVjBRHBHHHHlll^l^l^l^l^l^IHlll^l^l^^lHI^I^
KRANJ O »Po presežke hrane, ki neprodani ostanejo
po kranjskih supermarketih,
prihajam od maja. Nimam
službe, mož ima nizko invalidnino, približno 270 evrov,
in veliko zdravstvenih težav.
Ko plačava najemnino, ostane komaj kaj. Da lahko sem
prihajava po tople obroke, je
za naju neprecenljivo.« To so
besede Kranjčanke srednjih
let, ki nam jih je ta teden povedala v razdelilnici hrane.
Tu v zadnjem času ne delijo
le toplih obrokov. Sem hodi po
presežke hrane tudi 15 družin,
ki jih je trdo prijela finančna
Ma^^mrrlmammmmmmm
''^a^mamamw^mmma^^^M—^^—^t—^—^—^—^L\
ammmmam.'
OeCJSSmamaaiimmmamaamamai&S&l
[email protected]
mmamamaam^JR.
■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HBflHHEHI
mamm^S^^SmamamamammBSt-
ŠPELA ANKELE
■i^B^^
.^m-.jjI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHHHBmI
..^aamammmammmaaaaam
sniA«M«EtB
Ji-**
?'iŠm\\\\\\\
m\\mm\\\\m\\W
|^ ,*31s»jMHHH
BflHHRp^ -^MnaaaB
mmmWT'
JrT^,^^Samaammmmmmmmmmm\
, ifllr #. ItJBIJ^^V^SHb
'
f
Jt .■■■Kliijtii^U
~'4gmr
■
mmmmmmmmamm
eh&emmmmmet^hh
<cHhBBBBBBBBBBBBBBBBb1
.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM
nila prijazne ljudi. A vodja razdelilnice le zamahne z roko,
ko sliši tako iskreno in toplo
pohvalo. »Tu sem zato, da pomagam, kot le lahko,« (kar
malce skromno) pove znanec
in hkrati zaupnik mnogo Kranjčanov, ki jih je pot življenja
pripeljala na sam rob.
Božo Bajt že od leta 1997 vodi
kranjsko razdelilnico hrane.
Sprva je obroke, ki so za marsikoga edina topla hrana, delil
na obrobju blokovskega naselja Planina. Tam, v skromni
montažni hiši, je bilo malo
prostora. A saj ga takrat veliko niti niso potrebovali, kajti
pred 18 leti so vsak dan razdelili 15 obrokov. Leta 2008, ko
se je beseda kriza začela vse
pogosteje pojavljati v časopi-
4
31.07.2015
Slovenske novice
Petek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 336.000
Stran: 6
2/2
Površina: 975 cm2
snih stolpcih in vsakodnevnih
pogovorih, je bilo takšnih kosil, razdeljenih med Kranjčane
z najnižjimi prejemki, že 50.
Po hrano že 130 ljudi
Danes, ko je kriza svoje zobe
zarila globoko v kranjsko
družbo, pa je začetna številka
skoraj devetkrat večja, pojasni Bajt: »V razdelilnici vsak
dan zagotavljamo hrano za
92 ljudi, ki imajo napotnice.
Poleg njih omogočimo tople
obroke tudi nekaj deset tistim,
ki imajo potrdilo o tem, da so
njihovi prejemki zelo nizki.
Tako vsak dan pride sem okoli
130 ljudi. Poleg tega petnajstim družinam razdelimo
presežke hrane, ki so dan prej
ostali neprodani v kranjskih
supermarketih.« Ob ugotovitvi, da se je število ljudi z roba
družbe v siabih dvajsetih letih torej povečalo za več kot
desetkrat, < e črnogledo zazre
v prihodnost: »Saj se še začelo ni Te i tevilke se znajo v
prihodnost . še krepko, krepko
povečati.« Že pred desetimi
leti je napo vedoval podobno.
In čas je nato pokazal, da so
se njegove napovedi se kako
uresničile.
Že pred leti je Bajt tudi ugotovil, da po kranjskih supermarketih ostaja hrana. Bodisi
sveže pripravljeno meso, ki ob
koncu dneva ostane neprodano, bodisi jogurti, mleko in
zelenjava, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ostaja nedotaknjena na policah. Ideja, da bi
kanilo še dobro hrano razdeliti
tistim, ki jo potrebujejo, se je
počasi uresničila. Razdelilnica
je dobila dva hladilnika. Napolnijo ju prostovoljci iz vrst
lionsov in Karitasa, ki vsak večer, ko supermarketi zaprejo
vrata, iz večjih Mercatorjevih
poslovalnic, Tuša in Lidlovih
poslovalnic prinesejo presežke hrane.
»Neizmerno hvala vsem donatorjem in prostovoljcem. Brez
njih bi bilo tu vse prazno. Tako
pa imamo hladilnik velikokrat
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
..
zgledno napolnjen,« pojasni
Božo Bajt. Hvaležno pohvali
kranjsko podjetje Dondon, od
koder vsak dan prihaja sveže
pecivo, in doda, da so vzpostavili tudi sodelovanje z Biotehniškim centrom Naklo, kjer
poskrbijo za mleko, odlične
mlečne izdelke in tudi svežo
zelenjavo: »Trenutno lahko
posredujemo hrano vsem, ki
pridejo po pomoč. A opazno
je, da bodo potrebe iz leta v
leto večje. Kako bo takrat, ne
morem napovedati.« ■
Pomoč bo ponudila tudi Indija Koromandija
Ravno ta teden je Mehtab Singh, ki se je pred tremi leti v
Kranj preselil iz domače Indije, napovedal, da bo v bližnji
prihodnosti enkrat na teden delil brezplačne obroke. Prvi (in
za zdaj tudi edini) sikh, ki živi v gorenjski metropoli, kjer je
letos v Tavčarjevi ulici odprl lično urejeno čajnico, pomenljivo imenovano Indija Koromandija, je odločitev o deljenju
brezplačne hrane pojasnil: »Obroki, kijih bomo delili, bodo
sicer namenjeni predvsem ljudem, ki si toplega obroka ne
morejo privoščiti. Hkrati pa bodo pri nas dobrodošli tudi vsi
Kranjčani, saj bo namen takšnega deljenja hrane predvsem
druženje in povezovanje vseh tistih, ki dobro mislijo.«
Leta 1997 so razdelili
15 obrokov, danes v
razdelilnico redno prihaja
okoli 150 ljudi, naj bo na
kosilo aH po presežke
hrane, (foto:
ammm
amama
spela
JmmmmWm
lHnra[
ankele)
- š,iL^
*Wji^^H^^^FIsh^^R!P^'JBH^HHHHH1BHI
-.^ammammmmamamm^Jmmamama^s^^-mmamt^^ammmmmmmmm^mmmmmm
mmamam
m\\\mmm\a\^^^^^ammmWiiii
mmmmmmmmmmmmm\Ws8ffi
■^^^^^H[^:' -"
'
mmmmmmW am\mmW
- -•' '^.^mmmmm¥mm\mW~
!amamamamam9 amamamam
' ' mmmmm&mmmammr
■■
>
£
Jm\\m\\m9am\a\\/
••
ammmmmmmmmmmmm^am\m\^^amm^Kmm%a^a^L^l ■■■■^^HP^''
■■■■■flii^^^BHi9^^^BOt'jtBBB^' j)S.
■■■HH^KkHHHhI^^^^^I^^^^^^^^K
mmmWmmmWmMWmmmmmmMtWgm%\%: JPHmF t
■MHBBMKmijM^Mi^i^Mk^JMr^igir
IJ^I^fi^^Hnfl^i9j^BaVeVtVeW
J\L*m!
Mmmmr
'
mmmW* '
V««s5.;o;
mm%T't'*
5
05.08.2015
Zvezde
Sreda
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 163.000
Stran: 44
1/4
Površina: 1.062 cm2
Ljiljana Blagojevic, žena novega črnogorskega veleposlanika
Življenje pred mikrofonom
Navadno soproge veleposlanikov podpirajo svoje može, redkeje pa se zgodi, da so enako uspešne
kot oni. Med takšne spada 60-letna Ljiljana Blagojevic, žena novega črnogorskega veleposlanika Miomira Mugoša. Do prihoda v Ljubljano je bila prva dama črnogorske nacionalne televizije.
Elegantna Črnogorka tudi zdaj ne poseda križem rok, temveč je za njo že prva večja uradna predstavitev, ko je skupaj z ekipo črnogorskega veleposlaništva na kresni noči Lions llirie pomagala
predstaviti lepoto ter kulturne in kulinarične posebnosti svoje dežele.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Svoja
najlepša leta življenja
sem preživela v Sarajevu
in se tam izpopolnila kot
mama, žena, voditeljica, radijska
in televizijska osebnost. Radio je
bil moja prva velika ljubezen in
najboljša šola. Kadar slišim mlade
novinarje reči, da nimajo vzornikov, niti iz svojih poklicev, sem
žalostna. V mojem poklicu so bile
Dušanka Kalanj, Helga Vlahovič,
Dunja Lango in druge dame, ki so
izvrstno opravljale svoj posel. Na
začetku moje kariere se je na avdicijo Radia Sarajevo prijavilo kar
3000 mladih. Bila sem presrečna,
ko sem bila izbrana. Trdo delo se
je šele začelo in me izoblikovalo,«
razlaga Ljiljana, ki je imela poleg
vodenja informativnih oddaj rada
tudi dokumentarne. »Moje poslanstvo v službi je bilo izobraževanje.
Tako sem doživljala vsa leta dela
na radiu in televiziji. Vedno sta bili
pomembni kultura in lepota govora. Zdaj je žal čedalje manj pravih,
šolanih napovedovalcev. Pot do televizije je očitno preveč lahka,« je
žalostna. Njeno kariero v Sarajevu
je prekinila vojna.
Začeti znova
Leta 1992 je bila stara nekoliko
več kot 30 let, imela je dva majhna otroka, hčeri Jeleno in Ivono,
in morala čez noč zapustiti Sarajevo. »To ni bila moja vojna. Živela
sem v mešanem zakonu. Sem svetovljanka, ki ljudi gleda s srcem.
V takšni vojni nisem mogla sodelovati, čeprav so mi ponujali vse
mogoče,« pravi. Selitev iz Bosne v
Črno goro je bila zelo travmatična.
Šle so v Bar k njenim staršem, ona
je začela iskati delo. »Pred vojno
so bile televizije skupne države
združene v JRT, vsi smo se pozna-
li med seboj. Ko so mi črnogorski
kolegi govorili, naj zapustim Sarajevo, češ da bo vojna, so se mi
zdeli nori. Žal se je zgodilo prav
to. Podprli so me, me poklicali in
mi ponudili delo na črnogorski televiziji,« se spominja. Začela se je
spet postavljati na noge.
Črna gora ji je dala tudi novo
ljubezen. Po spletu usode je bil
Črnogorec njen prejšnji, zdaj žal
že pokojni mož, pred skoraj četrt
stoletja pa je med vodenjem neke
prireditve spoznala Miomirja Mugoša, nekdanjega ministra, 15 let
župana Podgorice in zdaj črnogorskega veleposlanika v Sloveniji.
na sprehod ah Ljubljano odkriva
na kolesu. Na poteh se vedno orientira po Prešernovem trgu. »Za
zdaj sem tu dva meseca in prvi vtisi so pozitivni. Ker sem od nekdaj
aktivna, si želim po svojih močeh
pripomoči k prepoznavnosti Črne
gore, pa tudi pomagati, kjer lahko.
Želim si obiskati čim več kulturnih
dogodkov, ki jih imate v Ljubljani
res veliko. Želela bi se tudi angažirati za blagor ljudi,« je sklenila
ta drobna, elegantna in tudi silno
odločna gospa.
Andreja Comino
Dežela toplih ljudi
»Črna gora je dežela toplih ljudi. Med vojno so sprejeli veliko
beguncev. Spominjam se, kako
je Miomir spremenil Podgorico.
Leta 1992 se je živina pasla skoraj po središču mesta. Z leti jo je
spremenil v sodobno metropolo
z vsemi značilnostmi sodobnega
mesta,« je ponosna. Veliko sta
potovala in se družila z ljudmi.
Posvetila se je svoji karieri na televiziji. Njeno vodilo sta bili profesionalnost in brezčasna eleganca.
Za svoj slog je dobila veliko nagrad. »Vesela in ponosna sem, da
me ne mečejo v isti koš z instant
zvezdami, ki ugasnejo čez noč.
Na televiziji sem že 41 let,« pravi.
Kljub temu ji ni bilo težko zamrzniti delovnega staleža na televiziji
in se preseliti v Ljubljano. »Nanjo
me vežejo lepi spomini. Doslej
sem j o pogosto obiskovala. Imava
precej prijateljev, s katerimi se redno srečujemo. Slovenci ste prijazni in ljubeznivi ljudje,« pravi. Po
aprilski selitvi podrobno spoznava
mesto. Vsak dan se odpravi kam
6
05.08.2015
Zvezde
Sreda
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 163.000
Stran: 44
2/4
Površina: 1.062 cm2
_________________________
B_B haaaaaaaaakK %amma\yi<mY _■_-_•___.
_______________■■£_«d i
-i^i^i^l J_____________Vl£
%ftf_^«'
J
■
p
___________________________________________________________________k
1
U—
1
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
rv
,:v
*
,
-4aaaa^^^^mmm,
\
— AV sBSSm
________________________________________
:^-^-iW
_ dK^^^^^^uu^Bk'
sJamamr
r
ji^ m m^ mm mmmm m^ m m^ m mx&
—
'
-^sm\
_
r^mk
v
'
Aaaaa%$H,
Tt
7
05.08.2015
Zvezde
Sreda
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 163.000
Stran: 44
3/4
Površina: 1.062 cm2
K! *r .T_^___^HB^^E_ET*ll^^^^^^^^r^^^^^^^^^^^^^^^^^^l
'
j^^^s^Bb^^s^
__K________________r^
a
■^HK_ -^
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
-a
VHL
___-_-_-___pr
a^—m^—m^—m^—mj /fl5r
_^____________________________H
_■______________________________________________!
N
l
v^_-_-_-__!
k IS_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_^tf_-_-_-_-i-_-_-_-_^_^
___-_-_-___-f_^^^^__r
_i_I^R^B^HH^_H^^____i^_______________R_^______________
8
05.08.2015
Zvezde
Sreda
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 163.000
Stran: 44
4/4
Površina: 1.062 cm2
________________L______S___________________^^^^^^BS*1_________P^B
___n__S5__P9-__-_-__r -■**•* ■■>
-
B^^^i____r
i
gB!i5bGa__l________r
__H_fc^_____________P^
\
T
_-_-_;
m|SS9
'i___F^^^a
iH^^^_________________ v l __________l
_____________________________________________________________
U^^^^^M\m^M^^m' _______!
___________________________________________________________■_____________>
___________________________________________________________■___________■
!^_________________________________^___^__^_K
-■"'
4gg>>
l^_________________________________________^___E^_r'
» ________ I
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
!______________________H
>
_______!
_______!
'^
'
l(_________^____________i
mPSvJB^M
.V
___■
b
I
M^_^_^_^_H Sl_^_k_^^_^_^_^H__ _^H
J______________________________Hi___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-n
_^_^_^H_i^____________________^________________________________________________________^^^^
______________________________r
a
E
r*^^^_h_-_-_-___n !____________________■ __H
____^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_r
H^^
[■ '
____
l___________^________________________________________Hr!____________P^_______-
j_Rm^ S£^H^B^^|^^^^^^r^^HHH^^^^^^^^^H
fffv^vi!
mM ___w___fr^.
gBFaMK«B»>
'
v -^Bf *^^_^^^B59S____________________________il_________________
9
__■
—
m^^^mM^BaaBMMaaamKlmmm^mm^l^aaaaaaaB'
; i
j s^^^___-_S?'-i-<
._^_ K3«C_________l^^^^Bff ;^*^^^_F**^^_^__^__^____^_P_^____________________'
l
l
'<_____________P*^^J^j^____s^S-/-g'^^-_---Bil^__________________________________B'
H_^ E__B_P"*^^^__________K^Š_!C^^___________________________E
-~gr
~«i. __ftPSs<2SS_Kpi £¥■\ '-t\^^^\^^^^?^^^^_li___BB^r^____________l
VI
vA\Q_(w
JJ5C*!u,~
\S_____v9i__9___B-—^^fe^s_ _^!_I_____MK_______-___B^____________________I
■S8s^em\ \\^¥^%\-\^SS^9^@S___il_-B-aK^^^^V
l__^£i^_Hl_ti8||lll||ll_llfl|H
v?iB
1^*
,^<i^^r^BT^^^yc^^B-H^B^T^C3^^sKffs___^_£-litV,.^Wk
KJ
- T^J ""-*^^
«-j
i
■- -*^l
■
1
g
erf'J^f 1 .^', -^___.
L
-~:o^__
.?.*.-.-
9
04.08.2015
Zarja
Torek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 117.000
Stran: 34
1/1
Površina: 54 cm2
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Rabljena očala za
dober namen
Hofer je v sodelovanju s klubom Lions Trnovski zvon že
tretjič organiziral dobrodelno zbiranje rabljenih očal. V
akciji, ki je potekala od 26.
marca do 21. maja, je bilo
V i
VBh2bfe*<
mogoče rabljena korekcijska ali sončna očala oddati
v zbirnih škatlah v vseh 76 Hoferjevih poslovalnicah po Sloveniji.
Hoferjevi kupci so zbrali več kot 7500 rabljenih očal. Poslali so
jih v zbirni center LC Medico v Le Havru v Franciji, tam so jih ponovno pregledali, očistili, označili z optičnimi parametri in poslali v države, kjer potrebujejo tovrstno pomoč.
10
04.08.2015
Jana
Torek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 117.000
Stran: 33
1/1
Površina: 30 cm2
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Rabljena
očala za dober namen
Hofer je v partnerskem sodelovanju z Lions klubom Trnovski zvon že tretjič organiziral vseslovensko dobrodelno akcijo zbiranja rabljenih korekcijskih in sončnih očal. V akciji, ki je potekala od 26. marca do 21 . maja, je
bilo mogoče rabljena korekcijska ali sončna očala oddati v zbirnih škatlah
v vseh 76 Hoferjevih poslovalnicah v Sloveniji. Hoferjevi kupci so zbrali več
kot 7500 rabljenih očal, ki so bila poslana v zbirni center LC Medico v Le
Havru v Franciji, kjer so jih ponovno pregledali, očistili, označili z optičnimi
parametri in poslali uporabnikom v državah, kjer si jih le težko privoščijo.
11
Reporter
Država: Slovenija
Doseg: 23.000
03.08.2015
Ponedeljek
Kazalo
Stran: 50
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Površina: 4.237 cm2
>
'&B3I
1/8
-t s "^SHBm^BxBmW5SR®*& v^^^Sf^^^^^^Bt^^^^WB^^^^B^^B^B^BWBBBK^^^W^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^B^^^^^^
12
03.08.2015
Reporter
Ponedeljek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 23.000
Stran: 50
2/8
Površina: 4.237 cm2
Alpski vikendi
slovenske elite
NENAD GLUCKS
foto: PRIMOŽ LAVRE
[email protected] si
•*
■
>■
-~%.^
#EWPPW|WHmm
']___:'■% _1_1'_..^.~~~im_-W_\\\\\\_\_\\
•|
L.M'
rt^^>i^KB^MlMMHHHH^^^B
'
* ■!*.
•K%'"
■
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
■K^ito-
,*•! b-slS
t
-18
t
- 1 tli
f;l
f
*
j
1 J
<^MB^fiWBwlm&.mG
K.ttt> \va:VamB^— %.
JMHHfiil^HpPrv 7
t* "•aSMr £,k- "^^^SL^p_\^BSmm^i^BBKB
*
IffrMiMlMHlT^r-H-^ tip **dpfe«KHBB5ai^M
?.*
|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BHjHB^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W^^B|^^B^^^^^^^^^^Kff5?^^W
'^WaBLiil!&Bi^KWKr____
13
03.08.2015
Reporter
Ponedeljek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 23.000
Stran: 50
3/8
Površina: 4.237 cm2
B~ ~ ~ ~ ~ ~m
■■■■■l
iA'»._'
mmmmmwmm>^
4 k^'!-~.' ■'
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\M£m^.&.&-P&_*.
~^^^^^^^^_\\\__s___¥sS_^^^^.l___r'm~.
m
<~~~~~~~~~~~~~~~~~uism^.i~^'^^' t '<^i i
wjm
mmmV_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~__~v>T~~t-~t~~~t~.
~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^<____\\\\____________________________>< t
'
__. fl^^^^^^^l^^^^^^^l
f|E^|pW||r
"mssl&M \\\\\\\\\\\WWWWWWW^MX_^^^Sm^^^-WS^^^^^^^m
.^fl^M^V^
_\__wS._\\\\\\\\\\\\\\____W_\m_K_\__-l_\wj_\>
BBHhh^^Bb?^**
m^lB-\\_-_\m__wf ?
*
.
'
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
'
_^___________________________________________^<<^<<^<<^^^<<^^^<^^<<^mBKmm^'~~~
\_-___wf-~Fs
j,^^^^-~~~~~^^miMMKUKm.\_-__-_-___mmmmmmm_\
Kranjsko Goro oglašujejo tudi kot srce pod Alpami, kraj pravljičnih doživetij in pustolovščino. Obkrožena je z gorskimi vršaci, kot turistično središče ponuja sveža poletja, snežene zime, neokrnjeno naravo. Tako pozimi kot poleti je za
obiskovalce na voljo veliko aktivnosti zime so rezervirane za smučanje, tek na
smučeh, sankanje, ledno plezanje, imajo celo eskimsko vas z romantičnimi igluji za dve osebi. Poletje ponuja kolesarjenje, golf, pohodništvo, poletno sankanje,
igralništvo, jadralno padalstvo. Otroci
lahko vstopijo v pravljični svet Kekčeve
dežele, Škratova dežela jih očara v Gozdu
Martuljku, odrasli pa imajo ob otrocih »izgovor«, da se tudi oni potopijo v domišljijske svetove. Najbolj znan dogodek je seveda vsakoletna prireditev smučarskega
tekmovanja pod Vitrancem, ko se s stotinkami spopadejo asi svetovnega pokala.
Jana Jenžterle
_m^^^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^l^^m_\_\\mm^9^^^^^^^^Ki_\\__\\\\\\\\\\\\\\\*L^"^-*^^''^^^^^^m^^^K^M,
BmmBmvšMči?
_i
fantič
Ob našem raziskovanju luksuznih in
manj luksuznih vikendov in hiš ob jezera Jasna pri Kranjski Gori in v Gozdu
Martuljku, smo se najprej ustavili pri hiši Mojce in Boruta Kolška v Naselju Ivana
Krivca. Hišo s parcelo je geodetska uprava
ocenila na 190 tisoč evrov. Mojca Kolšek
ima registriran s. p. za poslovno svetovanje in izobraževanje, Borut Kolšek pa s.
p. Omnicor za specialistično kardiološko
dejavnost, kot kardiolog dela tudi v znameniti ordinaciji Medicor, kjer se je zdravil Igor Bavčar. Nataša Kovač je lastnica
drugega imenitnega vikenda, nedaleč od
prej omenjenega, ki je bil zgrajen pred
devetimi leti, v Gursu pa so ga ocenili na
258 tisoč evrov. Kovačeva je lastnica bara
Mozart v Domžalah. V njenem kranjskogorskem vikendu ima pravico dosmrtnega bivanja in uporabe Aleš Kovač, na nepremičnini pa je vpisana hipoteka za ter-
jatev 980 tisoč evrov pri Sberbanki.
Ivančič
-
prijatelj Rusov
Kar dve reprezentativni hiši si je omislil
Aljoša Ivančič, znan kot lobist za rusko
investicijo plinovoda Južni tok, ko so ga
predstavljali kot prijatelja šefa Gazproma
Alekseja Millerja.
Je prokurist podjetja
Comita za področje telekomunikacijskih
omrežij in energetske sisteme, ki posluje
predvsem z Gazpromom. Aljančič je nekdaj služboval v Smeltu, bil je poslovni
učenec pokojnega finančnika LDS Petra
Rigla, Smelt je sicer sinonim za oškodovanje nekdanje družbene lastnine pri privatizaciji. Ena od hiš Aljančiča je ocenjena
na (le) 360 tisoč evrov, nanjo pa je vknjižena maksimalna hipoteka za terjatev 450
tisoč evrov pri banki Hypo in še ena hipoteka za terjatev 750 tisoč evrov pri isti banki. Druga njegova hiša je po mnenju Gursa
_
4|
s^BHmmmmmmB_\\\\\\\\\\\\\\\__\\_\
_. ■*»*• ~—\_\\\\\\\\\_W
i
m^^^^B^^^^^^^^^B %BmdJf^^^BSS^te-- - m wk________\
\WBBBBBBSBBBB
fgr
Ai\o&a
|^^^^H[^^^HB|
An a Gre 9 orič Loze
'
1 >SBL
ikS^
4
VSMRH^M
- -t*EBS3Kmy-^~~~9< \^^^^^^^^^^^^m______\\\\__\\-<^^^^^^^^^BBft"~'^>S*B^^^^^^^^^^^^^M.
. -fr-__m^_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\__l
WMM_W_____\__M~~~
*
m ~~~~^___t
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m^^^^K.m
m
Mm^^_mm_W^^miiM^^^m^'^___________________\
BmmWBBBBBB^^M^^^^jS^mmmWWWBm
L
p-"^n|( PP*
J
""
---
3.;Avgust2015
14
03.08.2015
Reporter
Ponedeljek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 23.000
Stran: 50
4/8
Površina: 4.237 cm2
M^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Hm^V|g
*■
"""","*■
Franc Ferme
_____________________________L
mJBSIk
_____________________________________BB$J^,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
—
■-%£$&
Barbara Kurner Čad, Nuša Semič
vredna 220 tisoč evrov, nanjo je vpisana
hipoteka za terjatev 220 tisoč evrov pri
Gorenjski banki. Za zelo lično urejeno hišo in vrt okoli nje v istem naselju skrbi lastnica Jana Jenšterle, njena nepremičnina
je ocenjena na 182 tisoč evrov.
Domovanje zakoncev Lozej
Deloma v kamen in deloma v les je oblečena počitniška hiša An je Gregorič Lozej,
sodnice na ljubljanskem okrajnem sodišču, ki ima razvpitega moža Sama Lozeja,
predsednika nadzornega sveta SDH
in direktorja »Jankovičevega« Javnega
podjetja Energetika Ljubljana. Gregorič
Lozejeva je vodila sodni postopek zoper
predsednika Vseslovenskega združenja
malih delničarjev Kristjana Verbiča, ki
naj bi zlorabil notranje informacije pri
trgovanju z delnicami Velane. Verbič je
opozarjal na njeno pristranskost v pove-
WWb^,———__
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^^^f^. !
'
r
*^^^^^^^^^^^^^l
tjM^K^^m-, LUin!m&~*
fjfflSHErSi
.džsB^^^^^^^K&.'
mBmBB.
zavi z možem Samom Lozejem, zanimivo je, da so kasneje Lozejevo premestili
s kazenskega oddelka okrajnega sodišča
na nepravdni in zapuščinski oddelek.
Njena sestra Inja
Gregorič, nekdanji
model, je spremljevalka nekaj deset let
starejšega zdravstvenega lobista Boža
Dimnika. Samo Lozej je bil tudi član kabineta ljubljanskega župana Zorana
Jankoviča in njegov vodja volilnih kam-
panj. Zdaj se je skupaj s tem svojim vrhovnim ukazodajalcem znašel v kazenskem postopku zaradi pogodb o najemu prostorov v centru Stožice. Bil je namreč direktor Javnega podjetja parkirišča
in tržnice, ki je z Grepom sklenil pogodbo
za najem tržnice v centru Stožice (Grep je
sklenil pogodbo še z Zavodom Tivoli), na
podlagi česar je Grep pridobil 115-milijonsko posojilo NLB. Po prepričanju specializiranega tožilstva je šlo za kaznivo de-
■_§&
j^t
-
maB&^En_ryš&SK&£fa
JK> ___*__^mt
-•-*'
"^^Ir^r*^
<<_.}^^^^E__&!&^^B^E^^__\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\m
janje preslepitve pri pridobitvi posojila,
saj je bila cena za najem tržnice bistveno
previsoka. Pred tremi mesci so na okrožnem sodišču v Ljubljani začeli sodno
preiskavo.
Prestiž Barbare Kiirner Čad
V oči nam je padla tudi hiša Antona in
Mirjana Hrena, ki jo je geodetska uprava predvsem zaradi elitne lokacije nad jezerom Jasna očitno preskromno cenila na
110 tisoč evrov. Mirjan Kren naj bi bil višji
nadzornik za sistemsko korupcijo v KPK.
Nedaleč stran je večja hiša Barbare Kiirner
Čad, do lani direktorice Smučarske zveze
Slovenije. Solastnica hiše je Nuša Semič,
nepremičnina naj bi bila vredna 273 tisoč evrov. V SZS so s Kiimerjevo sporazumno prekinili delovno razmerje, potem
ko so ustavili postopek izredne odpovedi. Je odvetnica, bila je namestnica pred-
"^^^m&f' I^^^^^^^^^^hHuP^^^^^^^^^^^^^^^b
-tI^''jkš^^^Wm^^^^^W£~~~2^^^^^^^^^^M
■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHBJH^^^H^^^I Boštjan
KotarlHPJPJlBjlI^BflV^^H^^H
15
03.08.2015
Reporter
Ponedeljek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 23.000
Stran: 50
5/8
Površina: 4.237 cm2
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W.\\\\\\\\\\\\\\__\s__f^''mi-^_".^Sm^^^^^^l^M
-
■
-.«„,„.-.,.
-
.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
sednika okrožnega sodišča v Ljubljani,
pred dvema mescema je odstopila z mesta članice uprave Slovenske razvojne
banke. Nuša Semič naj bi bila zaposlena
v Gimnastični zvezi Slovenije. Izstopa tudi hiša Franca Permeta, z lesom in velikimi steklenimi površinami in lepo teraso,
kljub temu je po Gursu ocenjena na smešnih no tisoč evrov. Perme je polovični
lastnik družbe VG5 za gradnjo in inženiring, lani so imeli 25 milijonov evrov prihodkov in več kot pol milijona evrov čistega dobička, predlani je bilo prav tako
več kot pol milijona evrov čistega dobička. V alpskem stilu je novozgrajena hiša v lasti podjetja Mides oziroma Bojana
Koširja in Nade Jaklič Košir, ki pa je še ni
v evidenci Gursa, parcela je ocenjena na
samo
11
'..
.
~,%imzBi Matjaž Gantar
milijona evrov in hipoteko za terjatev 70
tisoč evrov od Milene Kotar.
Naveza KO Grotip
S hišo v bližini jezera Jasna
se ponaša tudi Matjaž Gantar, predsednik uprave KD
Group. Hiša je stara komaj šest let, ocenjena je na 279 tisoč evrov, nanjo je vpisana hipoteka za terjatev 755 tisoč evrov
v korist SKB banke. Poleg te hiše ima
Gantar še vilo v Ljubljani in počitniško hišo v hrvaški Istri. KD Group ima v lasti KD
Sklade, Adriatic Slovenko in Gea College.
Še pred dvema letoma je bil Gantar 66.
na Managerjevi lestvici najbogatejših
Slovencev, njegovo premoženje so ocenili
na 14,7 milijona evrov, zdaj naj bi bil vreden »zgolj« 5,6 milijona evrov, daleč pre-
!
Tomaž Butina
*
TSS___\\_W.J.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\__\\m
malo za uvrstitev na lestvico. Začetek njegovega bogatenja so bili privatizacijski
certifikati, ki jih je pridno kupoval, pred
leti naj bi imel na Floridi privezano 38metrsko jahto, ki jo je že prodal, svoje premoženje je prenesel na družinsko fundacijo v davčno oazo na Nizozemske Antile.
Je tudi poklicni pilot na potniških letalih,
zato je registriral s. p. in pilotira na linijah
Adrie Airways.
V svoji vili lahko uživa njegov sosed
Tomaž Butina, prav tako član upravnega odbora KD Group, lani je bil predsednik Lions kluba Ljubljana. Tudi Butina
se je uvrščal na lestvico najbogatejših
Slovencev, na kateri ga v zadnjih letih
ni več. Njegova skoraj nova hiša s tremi
etažami je velika 182 kvadratnih metrov,
tisoč evrov.
Vila namesto ferrarija
Le osem let stara in kar 302 kvadratna me-
Davka na nepremičnine (še) ne bo
tra velika je vila v lasti Boštjana Kotarja,
sina razvpitega energetskega lobista in
zaslužkarja Petra Kotarja. Ocenili so jo na
307 tisoč evrov. Boštjan je solastnik družbe CEE inženiring za energetiko (nekdaj
je bil direktor), solastnika sta Peter Kotar
in sestra Barbara Kotar. Boštjan Kotar je
bil do pred nekaj leti lastnik prestižnega ferrarija, ki je prišel v last vrhniškega podjetnika Rajka Mivška. Celjski kriminalisti so lani na specializirano tožilstvo vložili kazenske ovadbe zoper deset oseb v zvezi s korupcijskimi posli pri
gradnji TEŠ 6, med njimi naj bi bila tako Peter kot Boštjan Kotar. Skupna škoda
je ocenjena na kar 284 milijonov evrov.
Sol Intercontinental v lasti Petra Kotarja
je sklenil svetovalno pogodbo z izvajalcem projekta Alstomom, družba CEE pa
je pripravila razpisno dokumentacijo in
ocenjevala ponudbe za gradnjo TEŠ 6.
Pri poslih s TEŠ je v letih od 2006 do 2010
zaslužila šest milijonov evrov. Boštjan
Kotar je trenutno prijavljen na naslovu
pravnega zastopnika v Beogradu, odvetnika Vasiljeviča, na kranjskogorski hiši
ima vknjižen zemljiški dolg za terjatev 1,3
Čeprav je vlada sprva
naj bi še letos sprejeli
nepremičnine, ki bi se
kom prihodnjega leta,
napovedala, da
zakon o davku na
uveljavil z začetje zdaj vprašanje,
ali si bosta premier Miro Cerar in finančni
minister Dušan Mramor sploh drznila
tako seči v denarnice davkoplačevalcev
oziroma volivcev. Kot je znano, je davek
na nepremičnine skušala uvesti že vlada
Alenke Bratušek, vendar se je poskus
ustavil na ustavnem sodišču, ki je razveljavilo tako določbe zakona o davku na
nepremičnine kot del določb zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je
bil podlaga za obdavčenje nepremičnin.
Cerarjeva vlada je kmalu preklicala datum
1. 1. 2016, s katerim bi uvedla davek na
nepremičnine, nato je začel Mramor govoriti o uvedbi leta 2017, vendar je nedavno
za Dnevnik omenil možnost, da nepremičninskega davka v mandatu te vlade (ta
naj bi bil »celoten« štiriletni, torej do leta
2018), sploh ne bi uvedli. Kot pravi, v vladi
še razmišljajo, ali bi sploh uveljavili zakon,
ki bi temeljil na množičnem vrednotenju
nepremičnin. Spomnimo, pri tem si je
zobe polomila tudi Bratuškova, lastniki
nepremičnin so imeli množico pritožb na
množično vrednotenje, ki je bilo v mnogih
primerih evidentno napačno.
Vlada zdaj presoja, ali bo lahko pripravila
ustrezno podatkovno podlago, da bi se izognili težavam pri ravnanju prejšnje vlade, če
torej zakon o davku na nepremičnine ne bo
uveden, bo ostalo v veljavi nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, tega pa bi le
spremenili, da bi bilo njegovo pobiranje bolj
urejeno oziroma zakonito. Večina evropskih
držav ima uveljavljen nepremičninski davek,
ki je lahko ob smotrni izpeljavi tudi eden od
regulatorjev trga najemniških in lastniških
nepremičnin, zato bi lahko predvsem mladim nekoliko olajšal pot do manj dragega
lastniškega ali najemniškega stanovanja. V
projektnem svetu, ki ima nalogo pripraviti
vse potrebno za novo sistemsko ureditev
obdavčitve nepremičnin, sta se oblikovali
dve skupini
večina bi uvedla davek na
nepremičnine, ki bi temeljil na sistemu
množičnega vrednotenja nepremičnin, drugi
pa bi le nadgradili sistem nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča.
-
16
03.08.2015
Reporter
Ponedeljek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 23.000
Stran: 50
6/8
Površina: 4.237 cm2
.
'~^
Slovenija
•■
__.jStB^l^Btm_f_f'^^'W?^z^
UJflB^^^^^^^^^^^H
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
W^^^^^^Bj_^_tm__B*~ i3_t£___*
k 'i-
17
03.08.2015
Reporter
Ponedeljek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 23.000
Stran: 50
7/8
Površina: 4.237 cm2
INHfli^^^^^^^^^^^^^^^^H
Miloš Gačeša, Melanija Nikič Gačeša
zgrajena pred dvema letoma, v geodetski
upravi menijo, da je vredna četrt milijona
evrov. Butina je lastnik podjetja Avra za
razvoj in investicije, njegova žena Mirjam
Rogl Butina je zdravnica dermatovenerologinja, solastnica ordinacije BartenjevRogl, največje slovenske zasebne derma-
££SB^^^^Bm^BBt^BBiBB^^^^^^^^^^^^^^^^B^L>_J(f.
Iztok Lesjak, Amalija Reš, Gašper Lesjak, Anina
]_\_________\\\_\\\____^b^^jb
\\mK^^^^^^^t__\\\m^x_\\\\\\\\\\\\\\\J^^^^^K_f^^^Bp^^
mJ^-—*'%
B^-,
___\\ \ \ \ \ \_\______.
'
,,±
«&>
';^ffi%
fjjlp
.
_^^K%^%nii
LesjakU^^B^^H
-'.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
tološke ustanove.
Druga hiša Koširjevih
Še eden od začasnih prebivalcev elitnega naselja ob jezeru Jasna je Don Schoffmann, direktor SKB Leasinga. On sicer ni lastnik vile, pač pa sta to Bolti
Schoffmann in Milena Šefman, ima pa
zato vknjižen dosmrtni užitek za uporabo. Hiša je ocenjena na 279 tisoč evrov. V
oko nam je padla vila Nade Jaklič Košir in
Bojana Koširja (sta tudi lastnika v začetku omenjene vile v lasti njunega podjetja Mides Intemational). Njuna druga hiša
je po ugotovitvah Gursa vredna 189 tisoč
evrov. Koširjeva poslujeta odlično: podjetje Mides za inženiring sistemov za neprekinjeno napajanje je imelo lani 2,9 milijona evrov prihodkov in 470 tisoč evrov či-
stega dobička, leto prej pa ob enakih prihodkih 458 tisoč evrov čistega dobička.
Luksuzno vilo z veliki steklenimi površinami si je na pobočju privoščil Aleš Celar
zgrajena je bila pred desetimi leti, ocenjena je na 302 tisoč evrov. Nanjo je vknjižena hipoteka za terjatev 420 tisoč evrov
pri NKBM, poleg tega so vknjižene še tri
hipoteke, vse pri banki Hvpo, za terjatve
sto tisoč, 175 tisoč in 360 tisoč evrov. Celar
je lastnik in direktor podjetja EES sistemi
za čiščenje poslovnih prostorov in suhomontažna dela. Lani je imel ob 4,2 milijona evrov prihodkov 185 tisoč evrov čistega dobička.
Odlično je vzdrževana tudi vila v lasti Kazimirja in Sonje Mavko, ocenjena
na 191 tisoč evrov. Mavko, zdaj star 90
let, je bil direktor hčerinske družbe SCT
v Miinchnu, skupaj z Zidarjem je bil osumljen za zlorabo pooblastil. Kasneje je vodil munchensko družbo Unimercat, ki so
jo ustanovila slovenska podjetja in je šla v
stečaj, ob osamosvojitvi so jo povezovali z
-
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^^m!
■■■^'^^bhBEl
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\B£-__?^^
■■
1 1 1 11 1 j
i
i|i
BBB^^^^^BI^^^^^BBBI^BbMBBMI!^^1^^^^B^»^^^^^
nakupi orožja. Ob stečaju naj bi jo slabo
odnesla SKB banka, saj je imela 24 milijonov nemških mark terjatev.
tja Maximo Tekstil, ki je imelo lani 2,1 milijona evrov prihodkov in 205 tisoč evrov
čistega dobička. Njuna hiša je ocenjena na četrt milijona evrov. V bližini je vi-
»Maximo« udobje
la Janeza Bukovnika, predsednika uprave Športne loterije Slovenije. V letu 2013
je imel Bukovnik skupaj 141 tisoč evrov
bruto plače, skoraj tako, kot da bi zadel na loteriji. Poleg njega so lastniki hi-
Na eni od najlepših lokacij v tem nasetik ob jezeru in gozdu - sta si pred
lju
osmimi leti zgradila razkošno vilo Maja
in Marko Stojkovič. Sta solastnika podje-
-
Realne tržne cene
Kako neustrezno so ovrednotene nepremičnine po zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, priča tudi vrednotenje
na elitnih lokacijah ob jezeru Jasna pri
Kranjski Gori in v Gozdu Martuljku. Ko
primerjamo ocene vrednosti geodetske
uprave in oglaševane cene nepremičnin
(tudi če slednjim odštejemo deset ali
dvajset odstotkov), vidimo izjemno velike
razlike. V Kranjski Gori se res prodajajo
večinoma stanovanja in apartmaji, ne pa
hiše vikendi, našli pa smo na primer oglas
za prodajo stanovanjske hiše nad jezerom
Jasna z lepim razgledom na Julijske Alpe.
Vila je velika 260 kvadratnih metrov, zgrajena pred 20 leti, ki bi jo radi prodali za
690 tisoč evrov. Gre za mešanico alpske
arhitekture in sodobne notranje opreme, v
bližini so pešpoti do središča Kranjske
Gore, blizu je potok Pišnica in zasebno golf
igrišče.
Na portalu nepremicnine.net oglašujejo
prodajo Milke, »prekrasnega butičnega
hotela«, velikega 525 kvadratnih metrov,
nad jezerom Jasna. Postavili so ceno dober
milijon evrov, k čemur sodi tudi deset parkirnih mest, stavbo pa je mogoče urediti kot
počitniško rezidenco za zasebno uporabo.
Kot poudarjajo, občina Kranjska Gora ureja
brežine jezera Jasna, da bi bile še bolj
privlačne za sončenje in kopanje. V bližnjem
Gozdu Martuljku pa prodajajo samostojno
počitniško hišo, staro 37 let, za ceno 315
tisoč evrov. Velika je 167 kvadratnih metrov,
popolnoma opremljena, leta 2006 prenovljena, s prostorno teraso in lastnim vrtom
površine 670 kvadratnih metrov. Z nje se
odpira »čudovit pogled na Špikovo skupino«.
18
03.08.2015
Reporter
Ponedeljek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg: 23.000
Stran: 50
8/8
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Površina: 4.237 cm2
se Irena Bukovnik, Jožica Legen in Ivan
Legen. V isti ulici sta lastnika hiše Ciril
in Mira Bregar, ocenjena je na 140 tisoč
evrov. Ciril je pred leti nastopil na listi
Desusa pri volitvah v svet četrtne skupnosti Bežigrad v Ljubljani.
Večja vila je v lasti Miloša in Melanije
Nikič Gačeša, po sodbi Gursa je vredna
(le) 214 tisoč evrov. Gačeša je direktor in
solastnik podjetja Ekopak za pakiranje
živil in solastnik podjetja Hrib za kmetijsko proizvodnjo. Melanija pa je zasebna
zdravnica, ima ambulanto družinske medicine, bila je predstojnica Zdravstvenega
doma Ljubljana Bežigrad. Na trideset tisoč evrov manj od njune je ocenjena hiša Iztoka Lesjaka, Amalije Reš, Gašperja
Lesjaka in Anine Lesjak. Iztok Lesjak je
direktor Tehnološkega parka Ljubljana,
Gašper pa direktor in solastnik podjetja
RvO, računalništvo v oblaku. Zelo lepa lesena vila, očitno veliko premalo ocenjena
(179 tisoč evrov), je ponos Andreja Lapa.
Nanjo je vknjižena hipoteka za terjatev
700 tisoč evrov pri Sberbanki.
Okoliš Staneta Dolanca
Potem ko smo si ogledali vile v okolici jezera Jasna, smo se odpravili v naselje Gozd Martuljek ob cesti med Kranjsko
Goro in Mojstrano, znano po tem, da je
tam zadnja upokojenska leta življenja v
|^^^^^^H^^^Hh^PIISK!i_-'*b^^^^^^^^^VH||H
KlemenAžmaiTMHBilHIlR^^^^
koči bival in okoli gobaril Stane Dolanc,
eden od pripadnikov nekdanje jugokomunistične vrhuške. Gozd Martuljek je zdaj
počitniški kraj odvetnika Andreja Toša
in
njegove žene Renate. Tam namreč kraljuje večja vila družbe Artos Skupina (sedež
je na naslovu Toševe odvetniške pisarne v Ljubljani), kjer je direktorica Renata
Toš, lastnika pa sta dve podjetji iz Švice
in Liechtensteina. Artos prodaja sisteme za prečiščevanje vode za pitje. V zadnjih dveh letih so imeli skoraj 700 tisoč
evrov čistega dobička. Toš je znan po tem,
da kot stečajni upravitelj svojo odvetniško pisarno pooblasti za zastopanje družbe v stečaju v pravdnih sporih, torej služi
£-
*Z
dvakrat. V Gozdu Martuljku je tudi razkošno domovanje Klemena Ažmana, direktorja in solastnika prevozniškega logističnega podjetja Ažman. Ocenjeno
je le na 127 tisoč evrov. Ažmanova družba je imela lani ob 5,6 milijona evrov prihodkov 370 tisoč evrov čistega dobička.
V bližini Ažmanove stoji lepa lesena hiša Neže Jane Meertens s prebivališčem na
Nizozemskem. Njena vila je ovrednotena po Gursu na 169 tisoč evrov. Za konec
smo prihranili hišo v gradnji, prav tako v
Gozdu Martuljku. Solastnika sta zakonca
Tina in Matic Fabjan iz Celja
Tina ima
zobno ordinacijo, Matic pa je lastnik podjetja za plastično kirurgijo.
■
-~£^^^KU$B^EWBiM'- \ i WI^H 1
-
V^K^^^^^^^^^^^^^H
WG3B^B^^^^^^mm_\BI^BB§KHmmlH^^BB^£B^^^^^^B^B
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^
mms
~*-
■
Jana Neža Meertens
19
Radio Aktual, Novice - 06:02
Država: Slovenija
Doseg: 20.000
31.07.2015
Petek
Kazalo
Trajanje: 01:00
1/1
Zbrali več kot 7.500 rabljenih korekijskih in
sončnih očal
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
RA AKTUAL, 31.7.2015, NOVICE, 6:02
V vseslovenski dobrodelni akciji, ki sta jo organizirala Lions klub Trnovski zvon in podjetje Hofer so zbrali več kot 7.500
rabljenih korekijskih in sončnih očal. Poslali so jih v zbirni center v Franciji, kjer so jih pregledali, očistili in označili z
optičnimi parametri, nato pa posredovali v dežele tretjega sveta h končnim uporabnikom.
20
06.08.2015
Panorama
Četrtek
Država: Slovenija
Kazalo
Doseg:
Stran: 20
1/1
Površina: 192 cm2
|
PANORAMINI OBRAZI (484)
Urša Golob
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Vsaka čast! Pripeljala seje iz Ljubljane v Poljčane, samo daje sodelovala na primopredaji prenovljenih otroških sobic družini, ki so jo kot obdarjence izbrali na
Leo konvenciji. Urša Golob je bila do letošnjega poletja predsednica Zveze leo klubov Slovenije.
Mlada odvetnica iz Kamnika je nadvse prijetna sogovornica, na spomladanski
Leo konvenciji, zboru predstavnikov vseh
slovenskih
dobrodelnih leo klubov, pa je
nasploh blestela. Uršina vloga
pri letošnji donaciji Zveze leo
klubov Slovenije je bila odločilna. Hkrati se je zelo izkazal
tudi bistriški leo klub, ki je z
odlično organizacijo srečanja
na Treh Kraljih uspel zbrati rekordno vsoto. Tako so lahko ob
številnih donacijah zagotovili
popolno prenovo dveh skromnih otroških sobic, eno za
dva fanta in drugo za deklico.
Uršine iskrene in preproste besede ob vročitvi »donacije
leta« v Poljčanah so vsem prisotnim segle do srca. Vsi smo
bili ganjeni, ko pa je sporočila,
da je to bila ena največjih leo
donacij doslej, je navdušenje
doseglo vrhunec. Družina iz
Poljčan ji je resnično lahko
hvaležna.
21