pogledate/pretočite na povezavi - Sekcija medicinskih sester babic

Comments

Transcription

pogledate/pretočite na povezavi - Sekcija medicinskih sester babic
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30 a, Ljubljana
T/F 01 5445480,
e-mail: [email protected]
KOTIZACIJA: Kotizacija z vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo
poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480,
sklic na številko 00 0207–17042015.
Program je vpisan v register strokovnega izobraževanja pri Zbornici –
Zvezi za pridobitev pedagoških točk in je v teku za pridobitev licenčnih točk pri
Ministrstvu za zdravje.
Dodatne informacije: NUJNA JE E-PRIJAVA na seminar s prijavnico s spletne strani
Zbornice - Zveze. Dodatne informacije so možne po telefonu 041/857 265 (Anita Prelec) ali
e-pošti [email protected] ali [email protected]
Prijava in registracija: Z letošnjim letom je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo
strokovne sekcije Zbornice–Zveze in regijska strokovna društva, uvedena e-prijava. Prijava
preko prijavnic po pošti v prihodnje ni več mogoča. E–prijavnica se nahaja na osnovni
strani spletne strani www.zbornica-zveza.si.
S klikom na sliko kartice z naslovom E–prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo
odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN BABIC
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani
preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornicazveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v
prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice Zveze ali ko je prijavitelj
pooblaščena oseba v zavodu (na primer tajnica). Pomembno je, da za vsakega naročenega
udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še vse
znane identifikacijske številke (številko licence, člansko številko Zbornice Zveze).
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno
izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro
potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru
potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z
dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
VLJUDNO VABLJENI!
Anita Prelec,
Predsednica strokovne sekcije
ZDRAVJE ŽENSK IN BABIŠTVO, petek, 17.4.2015 v hotelu Bellevue, Šmarjetna gora - Kranj
Program strokovnega srečanja
08.15 – 09.00
09.00 – 09.10 09.10 - 09.35 09.35 – 10.00 10.00 – 10.25 10.25 – 10.50 10.50 – 11.00 Registracija udeležencev
Pozdravni govori
Naše izkušnje s komplementarnimi metodami, Aleš Rozman, dr.med., spec. anest.
Spremembe v porodni sobi v zadnjih 15. letih v BGP-Kranj, Eva Jerše, dipl. bab.
Poškodbe medeničnega dna, Katja Jakopič, dr.med., spec.gin. in por.
Tromboembolični zapleti v perinatalnem obdobju, doc.dr. M. Lučovnik, dr.med., spec.gin. in por.
Preventiva pri kroničnem venskem popuščanju
11.00 – 11.40 ODMOR
11. 40 - 12.30 12.30 – 12.55 Kaj naj bi zdravstveni delavci vedeli o cepljenju, prim. mag. Breda Zakotnik, dr.med., spec ped.in inf.
Kaj naj bi zdravstveni delavci vedeli o negi zdrave kože, prim. Vlasta Dragoš, dr.med., spec.derm.
12.55 – 13.20 13.20 – 13.45 13.45 – 14.10 Poporodna babiška obravnava otročnice in novorojenčka - predstavitev raziskave
asist. Petra Petročnik, dipl. bab. MSc (UK), asist.dr. Anita Jug Došler, univ. dipl. ped., asist. mag. Metka Skubic dipl. bab., univ. dipl. ped., asist. Tita Stanek Zidarič, dipl.bab., MSc, IBCLC, doc. dr. Ana Polona Mivšek, dipl. bab, viš.pred. Teja Škodič Zakšek, dipl. ing. rad., dipl. bab., MSc (UK)
Pomen svetovalnega procesa za uspešno dojenje – dvojna sporočila
asist. Tita Stanek, dipl.bab., MSc (UK), IBCLC, asist. mag. Metka Skubic, dipl.bab., univ. dipl. ped.
Babištvo na severnem Norveškem - izkušnja iz samostojne babiške enote, Mateja Kusterle, študentka 3. letnika babištva
14.10 – 15.10 KOSILO
15.10 – 16.40 Konflikti vrednot v zdravstvu in njihove posledice, z učno delavnico Samovrednotenje: Katere in kako močne so moje vrednote, so v konfliktu z mojim življenjem in delom? Praktična navodila za samopomoč pri konfliktih vrednot
Helena Kristina Halbwachs, viš.med.ses., univ.dipl.org.dela
16.40 – 17.00 ZAKLJUČKI STROKOVNEGA SREČANJA