Seznam proizvajalcev učinkovin vpisanih v register

Comments

Transcription

Seznam proizvajalcev učinkovin vpisanih v register
Seznam proizvajalcev učinkovin vpisanih v register proizvajalcev učinkovin
na dan 31.10.2015
Zap.št.
Polni naziv
proizvajalca
Krajši naziv
proizvajalca
Sedež
1.
KRKA, tovarna zdravil,
Šmarješka cesta 6,
KRKA d.d.,Novo mesto
d.d. Novo mesto
Novo mesto
2.
KRKA, tovarna zdravil,
Šmarješka cesta 6,
KRKA d.d.,Novo mesto
d.d. Novo mesto
Novo mesto
3.
VITIVA, proizvodnja in
storitve d.d.
VITIVA d.d.
4.
Ampliphi, biotehnične
raziskave in razvoj,
d.o.o.
Ampliphi d.o.o.
5.
LEK, farmacevtska
družba, d.d.
6.
7.
Lokacija proizvodnje
8000
KRKA d.d., Novo mesto, Tovarniška
ulica 20,
8270 Krško
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6,
8000
Novo mesto
VITIVA, proizvodnja in storitve d.d.,
Nova vas pri Markovcih 98,
Nova vas pri Markovcih 98, 2281
2281 Markovci
Markovci
AmpliPhi, biotehnične raziskave in
Litijska cesta 259,
1261 razvoj, d.o.o.,
Litijska
Ljubljana - Dobrunje
cesta 259,
1261 Ljubljana
- Dobrunje
8000
LEK d.d., PE Mengeš
(Biofarmacevtika),
Kolodvorska
cesta 27,
1234 Mengeš
LEK d.d.
Verovškova ulica 57,
Ljubljana
1000
LEK, farmacevtska
družba, d.d.
LEK d.d.
Verovškova ulica 57,
Ljubljana
1000 LEK d.d., PE Mengeš, Kolodvorska
cesta 27,
1234 Mengeš
LEK, farmacevtska
družba, d.d.
LEK d.d.
Verovškova ulica 57,
Ljubljana
1000 LEK d.d., PE Lendava,
Trimlini
2D,
9220 Lendava