Ime NŽD Ustno opozorilo ali odločba o odpravi nepravilnosti

Comments

Transcription

Ime NŽD Ustno opozorilo ali odločba o odpravi nepravilnosti
Ime NŽD
SINAN Kukaj S.P., Gregorčičeva ulica , Ajdovščina,
Pekarna in trgovina Kukaj, Gregorčičeva ulica ,
1 Ajdovščina,
Ustno opozorilo ali
odločba o odpravi
nepravilnosti DA/NE
Povzetek ugotovitev glede
neskladnosti/nepravilnosti
Ukrepanje v skladu z
zakonom o prekrških
DA/NE
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
5 STINE d.o.o., Focheva ulica 41, Maribor
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
6 Pek promet,d.o.o., Partitanska c. 29, Maribor
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
7 Drava promet d.o.o. Koroška cesta 5, Maribor
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
8 Letoj d.o.o. Metelkova ulica 28, Maribor
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
2 Lena d.o.o., PE Aria, Regentova 2, 6280 Ankaran
3 Š.K.I.L. d.o.o., Pekarna noč in dan, Dantejeva 5, 6310 Izola
4 Hameli d.o.o., Pekarna Machova ul. 1, Maribor
TEMAJ AS, pekarna, slaščičarna in okrepčevalnica d.o.o.,
9 Ljubljanska c. 11, Celje
Naraločnik Uroš s.p.Pekarna Naraločnik, Cesta v Rastke
10 21. Ljubno ob Savinji
Pekač Tafa d.o.o., Kidričeva cesta 2c, Velenje, PE Pekarna
11 Friško Šoštanj, Kajuhova 9, Šoštanj
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
NE
v inšpekcijskem pregledu ni ugotovljenih
nepravilnosti
NE
15 Fabe d.o.o., Celovška cesta 150 Ljubljana
DA
manjše neskladnosti glede higiene v
skladišču odpravljene za čas pregleda,
neskladno označevanje
DA
16 Pekarna Evropa d.o.o., Ljubljanska cesta 9, Kamnik
DA
neskladnost glede higiene v skladišču
DA
KEMIKS PEK PEKARNA IN SLAŠČIČARNA d.o.o., Pokopališka
17 ul.15, Ljubljana; PE:SLOPEK,Slovenska c. 55, Ljubljana
DA
neustrezno higiensko stanje v skladišču
(umazane talne površine, neurejno)
DA
DA
poškodovana talna površina, slabša higiena
pekarske opreme (preša za pekovsko
pecivo)
DA
neustrezna opremljenost umivalnikov za
umivanje rok in neustrezno ravnanje z živili
v proizvodnem obratu
DA
Pekarna ob potoku Dušan Lamut, s.p., PE Ob potoku 3,
12 Slovenske Konjice
13 Čolaki d.o.o., Celovška cesta 73, Ljubljana
14 Eurokruhek d.o.o., Celovška cesta 68, Ljubljana
PEKARSTVO CENTER d.o.o., Trg MDB 11, Ljubljana;
18 PEKARNA CENTER, Trg MDB 11,Ljubljana
19 LONI-PEK d.o.o., DUNAJSKA C. 87, 1000 LJUBLJANA
GIGOLA d.o.o., PAPIRNIŠKI TRG 14, 1260 LJUBLJANA20 POLJE
DA
NE (nepravilnosti
odpravljene pred izdajo neustrezno ravnanje z živili v proizvodnem
odločbe)
obratu
DA
21 AUTEM pekarstvo d.o.o., Šmihel 38, 8000 Novo mesto
HIT Novo mesto pekarstvo d.o.o., Novi trg 10, PE Pekarna
22 dobrote, Ljubljanska cesta 26, Novo mesto
NOČ IN DAN, FUŠA PEKARSTVO D.O.O., TRG IZGNANCEV
23 2, 8250 BREŽICE
BRUNO GOSTINSTVO, TRGOVINA IN PEKARNA GABRIJELE
24 D.O.O., TRG SVOBODE 1, 8290 SEVNICA,
RUŠI PEKARSTVO D.O.O., PEKARNA NOČ IN DAN, PE
25 KRŠKO 1,CESTA 4. JULIJA 93A, 8270 KRŠKO
DRINI PEKARSTVO IN SLAŠČIČARSTVO D.O.O., VAVTA VAS
26 2, 8351 STRAŽA PRI NOVEM MESTU
ARI AS ENA PEKARSTVO IN SLAŠČIČARSTVO D.O.O.,
27 POSLOVNA ENOTA, UL. 21. OKTOBRA 1, 8340 ČRNOMELJ
Pekarna Evropa d.o.o., Ljubljanska c. 9, Kamnik - P.E. NA
28 KRIŽIŠČU, Kidričeva 3, Škofja Loka
DA
neustrezno higiensko stanje v skladišču
(plesnive stene in stropi, umazana tla),
odložne stvari, ki ne sodijo tja
DA
DA
neustrezno higiensko stanje v skladišču,
odložne stvari, ki ne sodijo tja
DA
DA
neskladnost glede higiene v skladišču ,
poškodovana tla, plesnive stene, odložene
stvari, ki ne sodijo v skaldišče, odstop
ometa
DA
DA
neskladnost glede higiene v skladišču ,
poškodovana tla, plesnive stene, odložene
stvari, ki ne sodijo v skaldišče, odstop
ometa
DA
DA
neskladnost glede higiene v skladišču,
poškodovana tla, plesnive stene, odložene
stvari, ki ne sodijo v skaldišče, odstop
ometa
DA
DA
neskladnost glede higiene v skladišču ,
poškodovana tla, plesnive stene, odložene
stvari, ki ne sodijo v skaldišče, odstop
ometa
DA
DA
neskladnost glede higiene v skladišču,
neustrezno označevanje
DA
DA
obrati ni registriran, neustrezna higiena v
proizvodnem obratu, ni podpisanih izjav
zaposlenih, neskladno označevanje
DA
29 Ogrex d.o.o., Podreča 5, Mavčiče
DA
neustrezno higiensko stanje v skladišču
(opaženi iztrebki glodavcev, zapredki
insektov v vrečah z moko, plesen po vogalih
in robovih stropa)
30 Pekarna Dijana d.o.o., C. Staneta Žagarja 49, Kranj
DA
neustrezno označevanje
NE
DA
neustrezno higiensko stanje v skladišču
(plesen na vogalih stropa, luščenje opleska
barve po celem stropu, poškodovane talne
obloge, neustrezno opremljen umivalnik za
osebje), neskladno označevanje
DA
Pekarna Encijan, Ljina Prekpaljaj s.p., C.železarjev 29,
32 Jesenice
DA
neustrezno higiensko stanje v proizvodnih
prostorih in na prodajnem mestu (umazana
prodajna vitrina, umazana vsa oprema in
hladilniki), ni podpisanih izjav zaposlenih
DA
33 Štručka Rogašovci d.o.o.Rogašovci 12, Rogašovci
DA
ni podpisanih izjav za vse zaposlene,
stranka je naknadno posredovala izjave
DA
DA
neustrezno higiensko stanje v skladišču
(delno plesen in luščenje ometa),
neustrezna sledljivost za jajca, stranka je
posredovala dobavnico še isti dan
DA
DA
ni podpisanih izjav za vse zaposlene,
prenatrpanost v skladišču
DA
Altus + d.o.o., Cesta maršala Tita 29, Jesenice, Pekarna
31 Karavanke I, Cesta maršala Tita 29, Jesenice
34 Marija Omar s.p., Pekarna Omar,Rankovci 37, Tišina
LONI-PEK, Dunajska cesta 87, 1000 Ljubljana, obrat Mini
dunajska pekarna, Ulica Gradnikove brigade 21, Nova
35 Gorica
DA
KUKAJ d.o.o., Kosovelova ulica 1/B, Sežana, obrat Kukaj
36 d.o.o., Ul. Gradnikove brigade 11, Nova Gorica
DA
pretečeni roki uporabe surovin
DA
DA
pretečeni roki uporabe surovin, več živil
neoznačenih, sledljivost za moko in jajca še
v preverjanju
DA
38 Neli-Pek d.o.o., Prešernova 23, Ajdovščina
DA
ni podpisanih izjav za vse zaposlene,
pomanjkljiv notranji nadzor
DA
Lan-kol d.o.o., PE Primorska pekarna Koper, Vojkovo
39 nabrežje 1, 6000 Koper
DA
neskladnost glede higiene v skladišču
DA
DA
jajca brez ustrezne sledljivosti- prepoved
prometa
DA
DA
obrat ni registriran, jajca brez ustrezne
sledljivosti- prepoved prometa
DA
DA
neustrezno higiensko stanje v skladišču
(plesen na stenah in oknih, lušči se oplesk,
umazani prostori, oprema neustrezno
higiensko vzdrževana, prav tako tla in
stene)
DA
DA
neustrezno higiensko stanje v skladišču
(plesen na stenah in oknih, lušči se oplesk,
umazani prostori, oprema neustrezno
higiensko vzdrževana, prav tako tla in
stene)
DA
Mini pekarna in trgovina Brumat d.o.o., Sočebranova 1,
37 Solkan
40 Dora promet d.o.o.Gosposvetska cesta 19/a, Maribor
41 Fetahu d.o.o.Mladinska ulica 28, Maribor
42 Pekarna PONIPEK d.o.o., Koroška cesta 5, Radlje ob Dravi
43 TEMAJ 2 d.o.o., Meškova ulica 22a, Slovenj Gradec
PEKARSTVO BAJRO, pekarske in druge storitve, d.o.o.,
44 Gubčeva ulica 23, Ptuj
DA
STARSPLUS, pekarna in slaščičarna, d.o.o., Ul. heroja
45 Lacka 10, Ptuj
DA
ni podpisanih izjav za vse zaposlene,
neskladnosti v prostoru za skladišče
ni podpisanih izjav za vse
zaposlene,neskladnosti v prostoru za
skladišče, ni sledljivosti za mleto meso za
DŽEMO PEK 2,pekarstvo in slaščičarstvo d.o.o.,Gabrije
46 22,Ilirska Bistrica
NE
obrat ni registriran
DA
DA
neustrezno higiensko stanje v skladišču in
proizvodnji (nekatere vreče z moko
obgrižene, poginule miši na vabah)odrejeno takojšnje čiščenje, po ponovnem
pregledu zaradi neizvršitve izrečena
začasna prepoved obratovanja, ob
ponovnem pregledu neskladja odpravljena
DA
DA
neustrezno higiensko stanje proizvodnega
prostora, neustrezno ravnanje z živili,
neustrezna sledljivost moke, neustrezna
sledljivost za jajca, neustrezno označevanje
DA
Pekarna, Fikrete Bislimaj s.p., Pekarna in okrepčevalnica
47 Šentjur, c. Leona Dobrotinška 7, Šentjur
Pekarna Fikret Bislimaj, s.p., Stari trg 14, Slovenske
48 Konjice
DA
DA
53
54