MID AM DAME - Golfportal.info

Comments

Transcription

MID AM DAME - Golfportal.info
Golf zveza Slovenije
Slovenian Golf Association
Stran: 1
TEKMOVANJA GZS 2015
MID_AMATERSKO KLUBSKO EKIPNO in INDIVIDUALNO POKALNO 2015 ZA DAME Razpis za tekmovanje 1. PRAVILA IN POGOJI Glej: 1.1 Splošni pogoji tekmovanj 2015 1.2 Tekmovalni pogoji in lokalna pravila GZS 2015 1.3 Vodja tekmovanja je MARJAN BABIČ. 1.4 Za posamezno tekmovanje bo določena tekmovalna komisija in licenciran sodnik GZS. 2. OBLIKA TEKMOVANJA 2.1 Stableford – brez upoštevanja HCP (bruto točke) za skupni rezultat ekipe in skupni rezultat posameznice; 2.2 Rdeča udarjališča; Na vseh posameznih tekmah bo postopni start s 1. in 10. luknje v dopoldanskem in popoldanskem terminu; 2.3 Posamezno tekmovanje velja za spremembo HCP ob upoštevanju HCP igralke; 2.4 Pokalno tekmovanje je organizirano za klubske ekipe ter posameznice. Definicija klubske ekipe: Ekipe predstavljajo članice klubov z urejenim statusom za tekočo tekmovalno sezono. Ekipe se lahko prosto oblikujejo v sklopu kluba (A in B članice), vendar morajo pred pričetkom tekmovanja (16. 3. 2015) o tem pisno obvestiti vodstvo tekmovanja ([email protected]‐
slovenije.si in [email protected] ), z navedbo imena ekipe, kapetanke ekipe ter posredovati seznam prijavljenih igralk za ekipo. Glej točko 5.1 iz tega razpisa! Vsaka ekipa določi kapetanko ekipe. Tekmovalkam šteje rezultat tudi za posamično razvrstitev. V kolikor na tekmovanju nastopajo manj kot 4 tekmovalke prijavljene ekipe, ekipa ne dobi točk, tekmovalki pa se rezultat šteje za posamično razvrstitev. PARTNERJI GOLF ZVEZE SLOVENJE Golf zveza Slovenije
Slovenian Golf Association
Stran: 2
TEKMOVANJA GZS 2015
2.5 Ekipni rezultat Za ekipni rezultat velja seštevek štirih (4) najboljših rezultatov (stableford bruto in neto točke sešteto), ki so jih dosegle posamezne ekipe na tekmi. Kategoriji bruto in neto se za končno razvrstitev v vsakem posameznem kolu seštevata. V primeru enakega rezultata dveh ali več ekip na posamezni tekmi pride do delitve mest. Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2015 točka 9. 2.6 Rezultati posameznih tekmovalk Rezultate posameznih tekmovalk se točkuje na podlagi doseženega mesta (stableford točke bruto in neto). 3. TERMINI POSAMEZNIH TEKEM 1. 24. april ‐ Arboretum 2. 15. maj – Diners* 3. 29. maj ‐ Mokrice 4. 19. junij – Bled 5. 3. julij ‐ Ptuj 6. 4. september ‐ Otočec Finale: 19. – 20. september – Livada, Moravske Toplice** * Od 15. do 17. maja bo na Dinersu potekalo tudi Slovensko mednarodno Mid_AM prvenstvo za moške in ženske. ** Na finalno tekmovanje se uvrstijo prve štiri ekipe glede na rezultate dosežene v šestih krogih pokalnega tekmovanja za mid amaterke iz tega razpisa. Oblika tekmovanja na finalu: match play z upoštevanjem ¾ trenutnega natančnega EGA HDCP posamezne igralke (prvih devet lukenj ‐ 2 x foursome; drugih devet lukenj – 2 x fourball; 18 lukenj ‐ 2 x single). Vsaka ekipa ob prijavi lahko navede dve rezervi. Prijava za finale mora biti oddana pred 28. 8. 2015. PARTNERJI GOLF ZVEZE SLOVENJE Golf zveza Slovenije
Slovenian Golf Association
Stran: 3
TEKMOVANJA GZS 2015
4. PRAVICA NASTOPA IN OMEJITVE Glej SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJ 2015 Omejitve: Vse amaterke (ženske‐ letnik 1985 in nižji), ki so aktivne članice golf klubov GZS, z omejitvijo EGA hendikep na 30,0. Izjeme za ekipno tekmovanje: ‐ Vsaka ekipa lahko prijavi 2 tekmovalki z višjim hendikepom od prej navedenega (največ do 36,0). ‐ Vsaka ekipa lahko prijavi 1 tekmovalko, ki ob prijavi ne izpolnjuje starostne omejitve za MID‐
amaterke. V tem primeru je lahko članica ekipe tekmovalka letnik 1990 in nižji. Rezultat te tekmovalke šteje samo za ekipno razvrstitev. 5. PRIJAVA 5.1 Ekipe: kapetanke ekip prijavijo za posamezno tekmovanje igralke iz liste prijavljenih članic ekipe. V koledarskem letu prijavljene ekipe ni mogoče spreminjati (število prijavljenih igralk je omejeno na 12; v kolikor je v klubu zainteresiranih več igralk, se lahko prijavi še drugo ekipo). 5.2 Rok prijav za klubske ekipe je do ponedeljka, 16. marca 2015. Klubske ekipe plačajo enkratno kotizacijo v višini 106,56 EUR + 22 % DDV – skupaj 130,00 EUR za 7 tekmovanj. Prijavnino je potrebno nakazati na TTR 30000‐0011018072 pri SBERBANK D.D., model 00 sklic 1100 – MID_AM DAME 2015 do 16.03.2015. Ob prijavi je potrebno poslati potrdilo o plačilu prijavnine. Naš novi naslov je: Golf zveza Slovenije, Šmartinska 152, 1122 Ljubljana. 5.3 Rok za prijavo na posamezno tekmovanje je do 12:00 ure zadnji ponedeljek pred posameznim kolom, (razpis na www.golfportal.info), na e‐poštni naslov vodnje tekmovanja: [email protected] 6. ODJAVA Čas za odjavo je dve (2) uri pred objavljenim uradnim štartnim časom na dan tekmovanja, brez navedbe vzroka. Po preteku tega časa je za odjavo potrebno imeti tehten razlog in ga v pisni obliki posredovati na e‐pošto: [email protected]‐slovenije.si (gospa Metka Jamar) ali na PARTNERJI GOLF ZVEZE SLOVENJE Golf zveza Slovenije
Slovenian Golf Association
Stran: 4
TEKMOVANJA GZS 2015
Metkino mobilno številko 031 330 692 v obliki SMS sporočila. V kolikor navedeno ne bo izpolnjeno, bo tekmovalka diskvalificirana. 7. REGISTRACIJA Splošni pogoji tekmovanj 2015 točka 7. Vsaka tekmovalka se mora na dan tekmovanja, uro pred pričetkom uradne tekme javiti na recepciji golf igrišča na katerem tekmovanje poteka in tako najaviti svojo prisotnost na tekmovanju. 8. STROŠKI POSAMEZNEGA KOLA Vsaka igralka poravna pred posameznim kolom 50 Eur (vključeno: igralnina, štartnina, malica in kosilo) na recepciji posameznega igrišča. Imetnice letnih kart na posameznem igrišču, poravnajo za posamezno kolo 20 Eur. Velja za vsa igrišča, na katerih potekajo pokalna tekmovanja GZS Mid Am DAME. 9. PRIZNANJA A) Za končno uvrstitev posamezno v bruto in neto kategoriji skupno (prvih 6 kol) se podelijo nagrade za skupne zmagovalke. B) Finale tekmovanja (Livada, Moravske Toplice) šteje izključno za ekipno tekmovanje. Zmagovalna ekipa prejme prehodni pokal Ekipne Mid_amaterske prvakinje Slovenije 2015. Prve tri ekipe prejmejo kolajne. PARTNERJI GOLF ZVEZE SLOVENJE