VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA

Comments

Transcription

VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA
Rudar Senovo, d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo
VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
Podatki o vlagatelju
Ime in Priimek
EMŠO
Davčna številka
Naslov stalnega bivališča
Naslov dejanskega prebivališča
Državljanstvo
oziroma
dovoljenje za stalno bivanje
Telefon (doma, služba, mobilni
telefon)
Zaposlitev oziroma drugi viri
prihodkov
Podatki o poroku
Ime in Priimek
EMŠO
Davčna številka
Naslov stalnega bivališča
Naslov dejanskega prebivališča
Državljanstvo
Telefon (doma, služba, mobilni
telefon)
Zaposlitev oziroma drugi viri
prihodkov
1
Rudar Senovo, d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo
Podatki o zakoncu oziroma zunajzakonskemu partnerju
Ime in Priimek
EMŠO
Naslov stalnega bivališča
Naslov dejanskega prebivališča
Državljanstvo
Telefon (doma, služba, mobilni
telefon)
Zaposlitev oziroma drugi viri
prihodkov
Podatki o drugih družinskih članih prosilca, za katere velja medsebojna dolžnost preživljanja
Ime in Priimek
EMŠO
Sorodstveno
razmerje do prosilca
Stanovanje
Tip stanovanja (število
sob)
Velikost stanovanja v m2
Kraj
Način ogrevanja
Posebne zahteve glede
stanovanja
2
Šoloobvezen/brezposeln/zaposlen
pri
Rudar Senovo, d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo
Kratek opis stanovanjskih razmer prosilca oziroma družine prosilca
Datum: _____________
Podpis prosilca
3