Razpis - Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije

Comments

Transcription

Razpis - Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije
Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije
SKEI Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Poslovnega sistema Gorenje
S e k r e t a r j e m ReO SKEI
Ptuj, 25.5.2015
RAZPISUJE
12. DRŽAVNO PRVENSTVO SKEI SLOVENIJE
V LETNIH ŠPORTNIH IGRAH,
ki bo v soboto, 20. junija 2015, v Kidričevem
NOSILEC:
ORGANIZATOR in
IZVAJALEC:
SKEI Slovenije
SKEI, Regijska organizacija za Ptuj in okolico
PROGRAM – URNIK
- do 8. ure prihod udeležencev iz regij v Kidričevo (stadion NK Aluminij-parkirišče)
- ob 8.15 uri otvoritev tekmovanja,
- ob 8.30 uri začetek tekem v odbojki, malem nogometu in namiznem tenisu. Točen čas
tekmovanja v vlečenju vrvi, pikadu in suvanju kamna v daljino se bo določil glede na
končanje ostalih panog. Tekmovanje bo na prireditvenem prostoru posebej označeno,
- ob 9. uri pričetek rekreacijskega pohoda Kidričevo-Ptujska gora (bazilika) za udeležence
pohoda bo za vrnitev na prireditveni prostor poskrbljen prevoz,
- ob 16.00 uri razglasitev rezultatov in družabno srečanje.
TEKMOVALNE DISCIPLINE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MALI NOGOMET – moški
ODBOJKA – ženske in moški
NAMIZNI TENIS – ženske in moški
PIKADO – ženske in moški
VLEČENJE VRVI – ženske in moški
SUVANJE KAMNA – moški
REKREACIJSKI POHOD -
(športna parka Njiverce in Apače)
(športna dvorana Kidričevo )
(športna dvorana Kidričevo)
(športna dvorana Kidričevo)
(prireditveni prostor v šotoru)
(ob športni dvorani Kidričevo)
(Kidričevo – Ptujska gora cca. 6 km)
PRAVILA TEKMOVANJA:
Tekmovanje poteka po Pravilniku športnih iger SKEI Slovenije.
PRIJAVE TEKMOVALK, TEKMOVALCEV IN SPREMLJEVALCEV
Poimenske prijave posameznih tekmovalcev je potrebno prijaviti na priloženi prijavnici.
Regijske in območne organizacije pošljejo prijave na naslov organizatorja prvenstva:
SKEI, ReO Ptuj
Rajšpova ulica 16 2250 Ptuj
sekretar Franc Šuen
e-mail: [email protected]
najkasneje do torka, 10. junija 2015.
KASNEJŠIH IN POMANJKLJIVIH PRIJAV ORGANIZATOR NE BO UPOŠTEVAL!
1
SKEI Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Poslovnega sistema Gorenje
Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije
CENIK UDELEŽBE:
Strošek za plačilo vsakega prijavljenega tekmovalca in spremljevalca je 19,00 € in se poravna
organizatorju športnih iger. V ceno je všteto naslednje: malica s pijačo, kosilo s pijačo in
glasbena skupina, šotor (zaključek).
Prejemnik naročilnice je ReO Ptuj
Na naročilnici mora biti navedeno točno število udeležencev posamezne regijske oz. območne
organizacije SKEI Slovenije.
Računi bodo izstavljeni direktno regijskim organizacijam SKEI!
ŽREBANJE SKUPIN:
Žrebanje skupin bo v Kidričevem, 13. junija 2015 ob 10. uri
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Državno prvenstvo SKEI Slovenije v letnih športnih igrah vodi organizacijski odbor v sestavi:
 predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič
 predsednik Komisije za kulturo, šport in rekreacijo SKEI Slovenije, Ivan Beondič
 Predsednik SKEI, Regijske organizacije, Ptuj Igor Jeza
 sekretar SKEI, Regijske organizacije Ptuj, Franc Šuen
 člani organizacijskega odbora: Iztok Maraž, Simon Lotrič, Miha Gošte, Elvedin
Terzič, Jože Fajs, Ivan Vidakovič.
Vabljeni!
za organizacijski odbor
Lidija Jerkič, univ. dipl. prav., l.r.
predsednica SKEI Slovenije
Priloga:
- prijavnica
2