S klikom na križanko, se vam bo odprla nagradna križanka v Nedelu

Comments

Transcription

S klikom na križanko, se vam bo odprla nagradna križanka v Nedelu
NagradNa križaNka
[email protected]
NEDELO
1027
IGRALEC ŽENSKA,
KI PRITAJENA
NO ČAKA
KSILOFON
KOGA
ŠKORENJ
DALJŠE
Z LAKIRANIMI GO- ČASOVNO
LENICAMI OBDOBJE
NOVO
MESTO
JUGOSL.
BOKSAR
KAČAR
BESEDA
BREZ
NAGLASA
OBMEJNO REKA RUR
ZAČETEK MESTO NA
SEVERU NA NIZOGESLA
MADŽAR.
ZEMSKEM
nedelja, 31. maja 2015
OBDE- SLOVESNO
CERKVENO
LOVALEC PREKLETKOVIN
STVO
39
KUPON, KUPON:
POROČEVALKA
SEMENSKA
CELICA
V SPERMI
DOZDEVANJE
PREBIVALKA IRSKE
IT. FILM. VELETOK V
IGRALKA
INDIJI IN
(GIOVANNA) PAKISTANU
BOGASTVO
GOZDOV
UPOŠTEVANJE,
RAZLOG
RUSKA
ČRKA
TJULENJ
PREMETANKA
PREDMET
JAJČASTE
OBLIKE
KIS
ZADNJICA
(VULGAR.)
FRANCOSKI NEON
PISATELJ GORA V
(ANDRE)
SRBIJI
SKLADATELJICA
FORTE
UMETNO
VLAKNO
IGRALKA
KRAVANJA
VODA NA
ILOVNATEM
SVETU
VAS PRI
LENDAVI
ZNAMENIT
PREDMET
ZVRST
JAMAJŠKE
GLASBE
IT. AVTOMOB. KONSTRUKTOR
FERRARI
HIMALAJSKA KOZA
LATINSKOAMERIŠKI
PLES
ČLAN PROTESTANT.
LOČINE V
ANGL., ZDA
TANEK
TRAK
LESA
IZDELOVALEC
KRUHA
BAZA, BOMBAŽNA
TEMELJ TKANINA
AM. FILM. IT. FILM.
PRIREŽISER
IGRALEC
ZORIŠČE
(FRAN(RICHARD) CESCO) V CIRKUSU
RIMSKI
CESAR
GR. MORSKE NIMFE, BOLNIK
HČERE
Z REVMO
OCEANA
VRSTA SODELAVEC
GEOME- POKRAJINA
TRIJSKEGA V SAUDSKI
LIKA
ARABIJI
SEJANJE
V JESENI
OTROČEK
ANGLEŠKI
IGRALEC
HOWARD
KILOTONA
ŽENSKI
PEVSKI
GLAS
PRST IZ
PREPERELEGA
GNOJA
RAK BREZ
KLEŠČ
SL. IGRALKA (VERA)
SL. JEZIKOSLOVEC IN
LIT. ZGOD.
(MATIJA)
ORGANIZ.
Z OKOLJU
PRILAGOJ.
OBLIKO
PRVI
NASTOP
RESNICA,
FAKT
TEMNI
DEL
DNEVA
REZULTAT
AMERICIJ
MESTO V
NOTRANJI
DALMACIJI
AM. PIS.
(ANAIS)
GR. PISEC
(EMANUIL)
PIJAČA
OB KONCU
DELA
KDOR
RAZBIJA
ORGAN.
SKUPINA
RADOVEDNI
TEVE KUŽA
EVR.RASNA
NAŠA
RTV-NAPO- SKUPINA
VEDOVALIZVOD
KA (IDA) (ZASTAR.)
MOZOLJAVICA
GL. MESTO KOS SUKANCA
AMENOFISA IV.
STVAR,
V EGIPTU PREDMET
ZMENEK,
SESTANEK
SL. PISEC
(BOŽIDAR)
ELEKJEZERO V
TOKOVNI TRIČNA
LOMBARPOSREDNIK MORSKA
DIJI (IT.)
RIBA
ŠALJIVEC
(LJUDSKO)
ENOTA
PESMI
TRAVNAT
DEL MED
NJIVAMA,
MEJA
MAVRAH
AVSTRIJ.
REŽISER
(LEON)
IRIDIJ
DEL KLJUNASTEGA
MERILA
VNESENA
VREDNOST
ANŽEJ
DEŽAN
KAPELA V
VATIKANU,
SIKSTINA
IT. FILM.
KOMIK
REKA V
ANGLIJI
TOMISLAV
NERALIĆ
GESLO JE
OZNAČENO
Z BARVO
PROSTOR MAŠČOPOD PREBAM
VISOM V PODOBNE
SKALOVJU
SNOVI
GR. BOG
GRŠKA
BOGINJA POLJ IN
USODE PASTIRJEV
NEIMENOVANA
OSEBA
Nedelo razpisuje nagradno križanko
LIBANON
KOSITER
1. nagrada 350 �, 2. nagrada 60 �, 3. nagrada 40 � (neto)
BALTSKO
MORJE
POLETNO
OBUVALO
IVO JAN
NEKD. FR. ŠVEDSKA KOSTUREŽISERNAŠ
POLITIK
MOGRAFKA
KA ZETSLIKAR
(PIERRE) TERLING VOGELNIK (DAVID)
PESNIK
DALJNJA
PLAČILNO PRETEKLOST
SREDSTVO
ZAČETNI
ODSEK
DEBELEGA
ČREVESA
IT. RISAR
IN MEDALJER (OK.
1395-1455)
DAVID
OJSTRAH
SLAVILNA
PESEM
STAR
SLOVAN
EKONOM.
(ALEKSANDER)
Č(A)S
ANGL.
UTEŽNA
MERA
GLED. DELO
VELIKA
PTICA
UJEDA
ODHOD
HUD
DUŠEVNI
PRETRES
GERMANSKI VOJSKOVODJA
VZHOD,
JUTROVO
BOLEHANJE NA
KAMNIH
KOKOŠ S
PIŠČANCI
NAŠA SOPRANISTKA
(ONDINAKLASINC)
1027
ČEBELJI
SAMEC
GRŠKA
ČRKA
KONEC
GESLA
ZAZNAMO
GA Z
VOHOM
Kupone s pravilno izpolnjenim geslom nalepite na dopisnico in pošljite
na naslov Nedelo, Dunajska 5, 1509 Ljubljana. Upoštevali bomo vse
pravilne rešitve, ki bodo prispele do prvega petka po objavi nagradne
križanke. Nagrajence bomo objavili v prihodnji številki Nedela. Pravila za
sodelovanje pri nagradni križanki so na spletni strani www.delo.si.
1509 Ljubljana
Ime in priimek
Naslov
Tel.
Iskano geslo
Strinjam se, da se moji podatki uporabljajo za trženjske namene.
Podpis
S podpisom tega kupona dovoljujem, da Delo, d. d. posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Delo, d. d. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporabljata za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja
in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane podatke uporabi za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo, d. d. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve
udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadarkoli zahteva popravek ali izbris podatkov in sicer pisno na naslov: Delo, d.d., Dunajska 5, Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)