ČAKALNE DOBE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE na dan 1. 1

Comments

Transcription

ČAKALNE DOBE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE na dan 1. 1
ČAKALNE DOBE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE na dan 1. 1. 2015
vodene v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu
vodenja čakalnih seznamov
STOPNJA NUJNOSTI (v dnevih)
VRSTA STORITVE
HITRO
REDNO
SPECIALISTIČNE AMBULANTNE STORITVE
Dermatološka ambulanta – prvi pregled
130
Diabetološka ambulanta – prvi pregled
180
60
Ginekološka ambulanta – prvi pregled
30
70
Kardiološka ambulanta – prvi pregled
100
130
Nevrološka ambulanta – prvi pregled
100
180
Očesna ambulanta – prvi pregled
115
160
90
120
110
150
7
30
100
170
Ultrazvok rame, mehkih tkiv
80
100
Ultrazvok dojke
20
30
Elektromiografija (EMG)
100
210
Magnetna resonanca
160
220
60
80
Posegi na nosu, ustih, žrelu
130
380
Operacija krčnih žil
330
600
Operacija žolčnih kamnov
140
260
Operacija kile
360
620
Posegi in operacije hrbtenice
170
365
Artroplastika kolka
380
950
Artroplastika kolena
290
760
Artroskopija
150
280
Ortopedska operacija rame
200
260
Ortopedska ambulanta – prvi pregled
Urološka ambulanta – prvi pregled
SLIKOVNI POSEGI
Rtg skeleta
Ultrazvok srca,vratnih žil
CT
KLINIČNI POSEGI
Operacija karpalnega kanala
Odgovorni osebi za vodenje čakalnih seznamov v SBJ:
Maja Bertoncelj, univ. dipl. ekon., tel. št. (04) 58 68 409
Lidija Arlič, srednja med. sestra, tel. št. (04) 58 68 315
110
datum: 1.1.2015