P R I J A V N I C A NA POSVET - »VODENJE V VZGOJI

Comments

Transcription

P R I J A V N I C A NA POSVET - »VODENJE V VZGOJI
P R I J A V N I C A NA POSVET
»VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU«
Prijavljam se na posvet, ki bo v hotelu VETER
v Rušah v sredo, 27. 5. in v četrtek, 28. 5. 2015.
Rezervacijo hotela opravite samostojno! HOTEL VETER RUŠE (02) 669 0000
[email protected] in GSM 070 717 123
Zavod / ustanova __________________________________________________________________
Naslov _______________________________________ Pošta ______________________________
Davčna številka __________________________ Davčni zavezanec DA NE*
obkrožite ustrezno
Za člane sindikata SINDIR (tudi nove) ni kotizacije, za nečlane sindikata SINDIR je kotizacija 100 €.
______________________________________
Ime in priimek ravnateljice/ravnatelja (tiskane črke)
Žig
Podpis odgovorne osebe
…………………………………………………….
…→………………………………………………………………………………………………………………….
IZPOLNJENO PRIJAVNICO POŠLJITE NA NASLOV:
SINDIR – Sindikat direktorjev in ravnateljev
Mariborska cesta 4
2312 Orehova vas
Izpolnjeno PRIJAVNICO lahko pošljete tudi na fax (02) 60 56 381. GSM 041 728 982
V pdf obliki pa tudi na e-naslova: [email protected] ali [email protected]
PRIJAVNICO PRIČAKUJEM NAJKASNEJE DO PETKA, 22. 5. 2015 do 16. ure.
Če imate namen obiskati POSVET in sodelovati pri sestavljanju KOLEKTIVNE POGODBE
ZA VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, se takoj prijavite. Lahko se tudi včlanite!

Similar documents