prilogi - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije

Comments

Transcription

prilogi - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije
ORGANIZIRA
v sklopu izobraževanj: Internistični bolnik v rehabilitaciji
seminar z naslovom:
»Dileme ob napotitvi in izvajanju
hidroterapije pri bolnikih s sočasnimi
obolenji«
Ljubljana, 10. oktober 2015
Vodja: prim. Tatjana Erjavec, dr.med.
PROGRAM
8.15 – 9.00
Registracija udeležencev in čas za jutranjo kavo
9.00 – 9.15
prim. Tatjana Erjavec, dr. med.: Dileme pri napotitvi bolnikov s sočasnimi obolenji
na hidroterapijo
9.15 – 9.30
prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med.: Najpogostejše bolezni kože in
hidroterapija
9.35 - 9.50
prof. dr. Zmago Turk, dr med, Jože Barovič, dr med.: Hidrobalneoterapija kot del
programirane rehabilitacije
9.55 – 10.10
Mateja Lukšič Gorjanc, dr. med.: Fiziološki učinki in učinkovitost hidroterapije
10.15 – 10.30
Tanja Rauter Pungartnik, dr.med, Andrej Vugrinec, dr med, Nusred Čobo
dr.med: Omejitve in dileme pri napotitvi in izvajanju hidroterapije bolnikov z
obolenjem srca
10.35 – 10.50
prim. asist. mag. Andrej Šikovec, dr.med.: Kronična venska insuficienca in
hidroterapija
10.55 - 11.10
Marijana Žen Jurančič, dr. med.: Hidroterapija pri bolnikih s pljučnimi obolenji
11.15 – 11.45
Odmor za druženje in osvežitev
11.45 – 12.00
Marija Ocvirk, dr. med.: Pomen balneoterapije po zaključenem zdravljenju
rakastih obolenj
12.05 – 12.20
mag. Karmen Peterlin Potisk, dr. med.: Hidroterapija pri nevroloških bolnikih
12.25 – 12.40
asist. Ana Ščavničar, dr. med : Hidroterapija in nosečnost
12.45 – 13.00
asist. Urška Zupanc, dr med.: Hidroterapijia in nevarnost okužb
13.05 – 13.20
Slavka Topolić, dr. med.: Izkušnje pri hidroterapiji bolnikov po možganski kapi
13.25 – 13.40
14.05 – 14.20
prof. dr. Anton Zupan, dr. med.: Terapija v vodi za bolnike z živčno mišičnimi
boleznimi
Nuša Klar, dipl. fiziot.: Vadba v vodi v programu kronične nerakave bolečine na
URI Soča
Dejan Nadrah: Potrebna oprema v bazenih in izkušnje pri reševanju iz vode
14.30
Zaključek
13.45 – 14.00
SPLOŠNE
INFORMACIJE
Komu je namenjen seminar
Seminar je namenjen vsem zdravnikom, ki bolnikom predpisujejo ali svetujejo terapijo v vodi,
fizioterapevtom, ki vodijo hidroterapijo v bazenih ali termalnih zdraviliščih, ter vsem strokovnim
delavcem, ki jih zanimajo vprašanja v zvezi z eno izmed najstarejših oblik zdravljenja.
Udeležba na seminarju bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za podaljševanje
licenc pri Zdravniški zbornici Slovenije
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000
Ljubljana; predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica.
Kotizacija:
•
35 € brez DDV, Poleg strokovnega programa so v kotizacijo všteti prigrizki in kava med
odmori ter potrdilo o udeležbi. V 8 dneh po končanem seminarju, vam bomo po pošti
poslali račun za plačilo kotizacije.
Prijave in informacije:
Prijave pošljite najpozneje do 1. oktobra 2015 na naslov:
Vesna Grabljevec, Tajništvo zdravstvenih programov
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Tel.: 01/ 4758 243, Fax: 01/ 437 20 70
E-mail: [email protected]
P R I J A V N I C A za seminar
»Dileme ob napotitvi in izvajanju hidroterapije pri bolnikih s sočasnimi obolenji« URI Soča, 10.10.2015
Udeleženec - Ime in priimek: _______________________________________________
Ustanova (ulica, kraj, poštna št.): _____________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefon: ___________________________ E-mail: ______________________________
Profil, delovno mesto: _____________________________________________________
Plačnik kotizacije: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________________
Identifikacijska številka za DDV: _________________ ____
Datum:_____________
ŽIG
Davčni zavezanec:
DA
NE
Podpis: ____________________________
Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti in čitljivo. Prijavnica velja kot naročilnica!