Vloga za prepis otroka

Comments

Transcription

Vloga za prepis otroka
OSNOVNA ŠOLA PRULE
Prule 13
LJUBLJANA
Tel.: 251-84-68
VLOGA ZA PREPIS OTROKA
Podatki o starših (navedite podatke tistega starša, ki podpiše vlogo za prepis)
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:
Podatki o otroku
Ime in priimek:
Naslov:
Datum in kraj rojstva:
EMŠO:
Otrok je vpisan v 1. razred v šoli:
Otrok je vključen v vrtec:
Skupina v vrtcu (ime skupine):
Otrok trenutno obiskuje šolo:
Razred:
Otroka želimo prepisati v ..…………… razred Osnovne šole Prule.
Kratka obrazložitev vloge
Drugo
Otrok bo vključen v - jutranje varstvo: NE / DA (od ……………………. ure dalje)
- podaljšano bivanje: NE / DA (do …………………… ure)
Otrok si bo sposodil učbenike iz učbeniškega sklada: DA / NE
Izbirni predmeti
V šol. letu ………………………………. je obiskoval/a naslednje izbirne predmete:
V šol. letu ………………………………. je obiskoval/a naslednje izbirne predmete:
Za šol. leto …………………………….. si je izbral/a naslednje izbirne predmete:
Kraj in datum:
Podpis staršev: