Cenik - Lovska zveza Slovenije

Comments

Transcription

Cenik - Lovska zveza Slovenije
Vse informacije o lovu posreduje Lovska zveza Slovenije,
1000 Ljubljana, Župančičeva 9, tel.: 01 24 10 910 in 01 24 10 912,
faks: 01 24 10 926, E-mail: [email protected]
SPLOŠNA DOLOČILA
Navedene cene so priporočilo. Posamezna lovišča lahko cene spremenijo. O tem bodo gostje predhodno obveščeni.
Račun uslug v lovskem turizmu se izstavi v evrih, plačljiv pa je tudi
vdrugih konvertibilnih valutah.
Trofeje se ocenjujejo sveže po obrazcu Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC). Zato se pri ocenjevanju rogovja jelena,
damjaka ali srnjaka odbije od teže rogovja 10%.
Parkljasto divjad in medveda je dovoljeno streljati samo z lovsko puško risanico. Divjad drugih vrst je dovoljeno streljati tudi s šibrami.
Uporaba polavtomatskih pušk, risanic ali šibrenic je dovoljena samo,
če so polnjene z največ dvema nabojema.
Najmanjši kaliber, teža krogle in zadetna sila (v joulih) za odstrel navedene divjadi je navedena v tabeli.
Vrsta divjadi
medved
jelenjad, kozorog,
divji prašič, damjek
gams, muflon
srnjad
Najmanjši
kaliber (mm)
Najmanjša
Najmanjša teža zadetna sila
krogle (g)
(E 100) v joulih
7,0
11,0
3.000
6,5
9,0
2.500
6,0
5,6
6,0
3,2
1.800
1.000
Za navedeno divjad so dovoljene šibre z naslednjim najmanjšim premerom:
zajec, fazan, divja raca-mlakarica ____________________ 3,0 mm
Na lovu je lovski gost dolžan upoštevati navodila spremljevalca in streljati le na divjad, ki mu jo ta določi. Če gost ustreli ali obstreli divjad, ne
da bi za to dobil dovoljenje od spremljevalca, plača kot odškod­nino
dvojno odstrelno pristojbino.
Z dnevno lovno pristojbino lovski gost plača:
1. pri lovu na medveda, jelena, srnjad, gamsa, muflona, damjeka in
divjega prašiča - organizacijo lova, vstop v lovišče, spremljevalca,
uporabo lovskih naprav in pripravo trofeje;
2. pri lovu na malo divjad - organizacijo lova, vstop v lovišče,
spremljevalca in uporabo lovskega psa.
Prenočevanje in oskrbo je treba plačati posebej.
Za posebej naročene prevoze z avtomobilom velja plačilo kilo­metrine,
in sicer 0,25 € za 1 km.
Odkup uplenjene divjadi (divjačine) je mogoč po dnevnih tržnih
cenah.
JELENJAD
Lovna doba na:
jelena od 16. 8. do 31. 12.; ruk od 15. 9. do 5. 10.;
košuta od 1. 9. do 31. 12.;
tele od 1. 9. do 31. 1.;
junica in lanščak od 1. 7. do 31. 1.
Dnevna lovna pristojbina znaša 50 €.
• Odstrel jelena: €
do 120 točk _ _________________________________________ 215
od 120,1 do 130 točk ___________________________________ 380
od 130,1 do 140 točk ___________________________________ 540
od 140,1 do 150 točk ___________________________________ 810
od 150,1 do 160 točk ___________________________________ 1.080
od 160,1 do 170 točk ___________________________________ 1.350
od 170,1 do 175 točk ___________________________________ 1.620
od 175,1 do 180 točk ___________________________________ 1.890
od 180,1 do 185 točk ___________________________________ 2.300
od 185,1 do 190 točk ___________________________________ 2.700
od 190,1 do 195 točk ___________________________________ 3.200
od 195,1 do 200 točk ___________________________________ 3.750
od 200,1 do 204 točk ___________________________________ 4.300
od 204,1 do 207 točk ___________________________________ 4.900
od 207,1 do 210 točk ___________________________________ 5.500
Za vsako nadaljno točko - 660 €.
Za zastreljenega in ne najdenega jelena z rogovjem v jakosti do 150
točk lovski gost plača odškodnino 400 €, za rogovje, močnejše od
150,1 točke, pa 800 €.
Kot trofeja pripada lovskemu gostu rogovje in prodniki.
• Odstrel košute ali teleta:
odstrelna pristojbina za košuto _ _________________________ 80 €
odstrelna pristojbina za teleta _ __________________________ 50 €
Za zastreljeno košuto plača lovski gost 200 € odškodnine, za zastreljeno tele pa 130 €.
DAMJEK
Lovna doba na:
damjeka-jelena od 16. 8. do 31. 12.;
košuta od 1. 9. do 31. 12.;
tele od 1. 9. do 31. 1.;
junica in lanščak od 1. 7. do 31. 1.
Dnevna lovna pristojbina znaša 50 €.
• Odstrel damjeka - jelena:
€
do 110 točk _ _________________________________________ 200
od 110,1 do 120 točk ___________________________________ 330
od 120,1 do 130 točk ___________________________________ 540
od 130,1 do 140 točk ___________________________________ 810
od 140,1 do 150 točk ___________________________________ 1.210
od 150,1 do 160 točk ___________________________________ 1.620
od 160,1 do 165 točk ___________________________________ 2.030
od 165,1 do 170 točk ___________________________________ 2.700
od 170,1 do 175 točk ___________________________________ 3.510
od 175,1 do 180 točk ___________________________________ 4.320
Za vsako nadaljno točko je treba plačati 650 €.
Za zastreljenega damjeka plača lovski gost odškodnino 400 €.
Kot trofeja pripada lovskemu gostu rogovje.
• Odstrel damjekove košute ali teleta:
odstrelna pristojbina za košuto _ __________________________ 70 €
odstrelna pristojbina za teleta _ ___________________________ 40 €
Za zastreljeno košuto plača lovski gost odškodnino 130 €, za zastreljeno tele pa 80 €.
Lovna doba na:
gamsa ali kozo od 1. 8. do 31. 12.;
prsk od 1. do 30. 11.
Dnevna lovna pristojbina znaša 50 €.
• Odstrel gamsa - kozla ali koze:
€
kozlič _ ________________________________________________ 80
do 60 točk _ ___________________________________________ 330
od 60,1 do 65 točk ______________________________________ 400
od 65,1 do 70 točk ______________________________________ 480
od 70,1 do 80 točk ______________________________________ 570
od 80,1 do 85 točk ______________________________________ 680
od 85,1 do 90 točk ______________________________________ 810
od 90,1 do 95 točk ______________________________________ 970
od 95,1 do 100 točk ____________________________________ 1.180
od 100,1 do 105 točk ___________________________________ 1.460
od 105,1 do 110 točk ___________________________________ 1.950
Za vsako nadaljno točko je treba plačati 180 €.
Za zastreljenega gamsa kozla ali kozo plača lovski gost odškodnino
510 €, za zastreljenega kozliča pa 160 €.
Kot trofeja pripada lovskemu gostu roglji in čop.
Če lovski gost želi glavo z oprsjem v koži, plača dodatno 50 €, za celo
kožo pa 80 €.
SRNJAK
Lovna doba na:
srnjaka in lanščaka od 1. 5. do 31. 10., najugodnejša doba za lov
od 1. 5. do 15. 6. in od 1. do 10. 8.;
srna in mladič od 1. 9. do 31. 12.;
mladica od 1. 5. do 31. 12.
Dnevna lovna pristojbina znaša 50 €.
• Odstrel srnjaka
gumbar (višina rogov do 7 cm) ____________________________
do 75 točk _ ___________________________________________
od 75,1 do 80 točk ______________________________________
od 80,1 do 85 točk ______________________________________
od 85,1 do 90 točk ______________________________________
od 90,1 do 95 točk ______________________________________
od 95,1 do 100 točk _____________________________________
od 100,1 do 105 točk ____________________________________
GAMS
€
50
200
220
240
270
310
350
400
Za vsako nadaljno točko do 115 točk je treba plačati 35 €; za vsako
nadaljno točko od 115,1 do 130,1 točke po 70 €; za vsako nadaljno
točko nad 130,1 točke pa 130 €.
Za zastreljenega srnjaka plača lovski gost odškodnino 200 €.
Kot trofeja pripada lovskemu gostu rogovje.
• Odstrel srne ali mladiča:
odstrelna pristojbina znaša 30 €.
Za zastreljeno srno plača lovski gost 70 €, za zastreljenega mladiča
pa 40 €.
MUFLON
Lovna doba na:
ovna, lanščake in jagneta od 1. 8. do 28. 2.;
muflonka od 1. 8. do 31. 12.
Dnevna pristojbina znaša 50 €.
• Odstrel ovna: €
do 140 točk _ __________________________________________ 250
od 140,1 do 150 točk ____________________________________ 350
od 150,1 do 160 točk ____________________________________ 550
od 160,1 do 170 točk ____________________________________ 800
od 170,1 do 180 točk ___________________________________ 1.100
od 180,1 do 185 točk ___________________________________ 1.400
od 185,1 do 190 točk ___________________________________ 1.700
od 190,1 do 195 točk ___________________________________ 2.000
od 195,1 do 200 točk ___________________________________ 2.400
od 200,1 do 205 točk ___________________________________ 2.900
Za vsako nadaljno točko je treba doplačati 200 €.
Za zastreljenega muflona plača lovski gost odškodnino 800 €.
Kot trofeja pripada lovskemu gostu rogovi.
Ob doplačilu 70 € lahko lovski gost dobi tudi kožo odstreljenega
muflona.
• Odstrel ovce ali jagnjeta:
pristojbina za odstrel ovce _ ______________________________ 50€
pristojbina za odstrel jagnjeta _ ___________________________ 35 €
Za zastreljeno ovco lovski gost plača odškodnino 100 €, za zastreljeno
jagnje pa 50 €.
MEDVED
Lovna doba: v obdobju polne lune od oktobra do aprila.
Dnevna lovna pristojbina 100 €.
• Odstrel medveda:
€
do 150 točk _ __________________________________________ 600
od 150,1 do 180 točk ____________________________________ 900
od 180,1 do 200 točk_ __________________________________ 1.300
od 200,1 do 210 točk ___________________________________ 1.800
od 210,1 do 220 točk_ __________________________________ 2.200
od 220,1 do 230 točk ___________________________________ 2.650
od 230,1 do 240 točk ___________________________________ 3.100
od 240,1 do 250 točk ___________________________________ 3.650
od 250,1 do 260 točk ___________________________________ 4.150
od 260,1 do 270 točk ___________________________________ 4.700
od 270,1 do 280 točk ___________________________________ 5.300
od 280,1 do 290 točk ___________________________________ 5.900
od 290,1 do 300 točk ___________________________________ 6.500
Za vsako nadaljno točko je treba plačati 150 €.
Za zastreljenega medveda plača lovski gost 1.000 € odškodnine.
Kot trofeja pripada lovskemu gostu kožuh z glavo.
DIVJI PRAŠIČ
Lovna doba na:
merjasca od 1. 1. do 31. 12.;
svinja od 1. 7. do 31.1.;
ozimci in lanščaki od 1. 1. do 31. 12.
Dnevna pristojbina znaša 50 €.
• Odstrel merjasca:
€
od 90 do 100 točk _ _____________________________________ 480
od 100,1 do 105 točk ____________________________________ 680
od 105,1 do 108 točk ____________________________________ 890
od 108,1 do 110 točk ___________________________________ 1.100
od 110,1 do 112 točk ___________________________________ 1.350
od 112,1 do 114 točk ___________________________________ 1.700
od 114,1 do 116 točk ___________________________________ 2.150
od 116,1 do 118 točk ___________________________________ 2.700
od 118,1 do 120 točk ___________________________________ 3.300
KUNA ZLATICA
IN KUNA BELICA
Za vsako nadaljno točko je treba plačati 250 €.
Za zastreljenega merjasca lovski gost plača odškodnino 1.000 €.
Kot trofeja pripadajo lovskemu gostu čekani. Če lovski gost želi vzeti
kožo z glavo, plača odškodnino po tržni ceni za divjačina.
• Odstrel divje svinje
250 €
odstrel ozimca_ ________________________________________ 60 €
odstrel lanščaka_ ______________________________________ 200 €
Za zastreljeno divjo svinjo, lanščaka ali ozimca plača lovski gost odškodnino 130 €.
Možna je tudi organizacija pogona na divje prašiče. Če se pogona
udeleži najmanj 12 lovskih gostov, lahko lov plačajo s pavšalnim zneskom: za vsakega udeleženca pogona je treba plačati 200 €.
V to vsoto so zajeti: organizacija lova na divje prašiče, dnevna lovna
pristojbina in odstrelnina za uplenjene divje prašiče.
Če na takem lovu skupina lovcev ne upleni divjega prašiča, dobi vsak
udeleženec povrnjenih 50 €.
Lovna doba od 1. 11. do 28. 2.
MALA DIVJAD
Dnevna lovna pristojbina znaša 50 €.
Odstreine pristojbine:
Poljski zajec (od 1. 10. do 15. 12.) _ _________________________
Fazan (od 1. 9. do 28. 2.) __________________________________
Poljska jerebica (od 1. 9. do 15. 11.) _ _______________________
Raca mlakarica (od 1. 9. do 15. 1.)_ _________________________
€
50
11
20
10
Odstreljena divjad pripada lovskemu gostu.
ZVERI
Lov na zveri ni organiziran posebej. Če tuji lovski gost med lovom na
druge vrste divjadi in z dovoljenjem spremljevalca upleni kuno belico,
kuno zlatico ali jazbeca, plača posebno pristojbino.
Odstrelna pristojbina za kuna zlatico ali belico znaša 130 €.
JAZBEC
Lovna doba od 1. 8. do 31.12.
Odstrelna pristojbina za jazbeca je 100 €.
Kuna ali jazbec pripadajo lovskemu gostu kot trofeja.
CENIK
ZA LOVSKE GOSTE
V LOVIŠČIH LOVSKIH DRUŽIN
V REPUBLIKI SLOVENIJI

Similar documents