Razpis 2015/2016 - Turistična zveza Slovenije

Comments

Transcription

Razpis 2015/2016 - Turistična zveza Slovenije
zeleni
turizem
13. mednarodni festival
Več znanja
za več turizma
Turistična zveza Slovenije,
Zavod RS za šolstvo in
Center RS za poklicno izobraževanje
pod pokroviteljstvom
Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma Slovenije,
Slovenske turistične organizacije
razpisujejo
13. mednarodni festival Več znanja za več turizma,
ki bo 28. januarja 2016 na sejmu TIP
Tema festivala je
zeleni turizem
V vseh letih projekta smo se sprehajali po področjih naravne in kulturne dediščine, etnologije, hrane, pijače, doživetij v naravi, itd. V zadnjem letu pa so dijaki odkrivali in ustvarjali zgodbe turizma.
Slovenija ima enkratne naravne danosti. Zgodba o zelenem je vpeta tudi v znamko I FEEL SLOVENIA.
Slovenija je dežela s čudovito neokrnjeno naravo, ki jo cenimo prebivalci in turisti. Naravne danosti predstavljajo
predpogoj za razvoj zelenega, odgovornega turizma.
• Slovenija je s približno 65 % gozdnih površin tretja najbolj gozdnata država v Evropi.
• Kar 36 % površine Slovenije je vključeno v omrežje Natura 2000.
• Petina slovenske obale je zaščiteno območje.
• Po količini rečne vode na prebivalca je Slovenija med najbogatejšimi evropskimi državami.
• V Sloveniji je skupno okoli 28.000 kilometrov vodotokov, okoli 1.300 jezer s površino
nad enim hektarom in okoli 46,6 kilometra morske vode.
• Več kot 22.000 živalskih in rastlinskih vrst Slovenijo uvršča med naravno najbogatejše v Evropi.
• Pragozd se v naši državi nahaja samo 60 kilometrov od glavnega mesta Ljubljane.
Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo pisne predstavitve turističnega produkta - naloge, izdelavo promocijskega spota in predstavitev turističnega proizvoda
na turistični tržnici. Zato je nujen interdisciplinaren in timski pristop, ki daje možnost predstavitve različnih področij, ki oblikujejo turizem kot celoto.
2
Usmeritve za pripravo turističnih produktov:
• opis predstavitve turistične zgodbe v nalogi naj bo podlaga za oblikovanje turističnega produkta, ki bo predstavljen na turistični tržnici;
• naloga naj temelji na tržnem pristopu, ki bo služil predvsem za potrditev in oblikovanje idej v celovit turistični
produkt;
• projekti naj se smiselno uvrščajo na področje »Zelenega turizma«; iz tega naj smiselno izhaja tudi predstavljen
turistični produkt;
• predstavljen turistični produkt naj ima potencial dejanske uresničitve z izdelanim trženjskim načrtom;
• predstavitev turističnega produkta naj bo pripravljena čim bolj inovativno in atraktivno, po možnosti z uporabo
sodobnih tehnologij;
• stojnica naj smiselno reprezentira produkt – ta naj bo tudi na stojnici predstavljen skladno z izdelano nalogo in
osnovno temo;
• stojnica naj bo privlačna, zanimiva in razpoznavna;
• pri izvedbi predstavitve na turistični tržnici naj bo poudarek na komunikaciji z okolico kot na pravem turističnem sejmu;
• k sodelovanju povabite člane turističnih zvez in društev ter druge turistične delavce v kraju.
Rok za prijavo na festival je 12. oktober 2015. Prijavnico pošljite na [email protected] ali na naslov
Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
Vsem prijavljenim na festival bomo ponudili strokovno pomoč in konec oktobra ali v začetku novembra pripravili
seminar, na katerem boste dobili predloge in napotke za vodenje dijakov pri izvedbi projekta.
Rok za oddajo pisne predstavitve - naloge in promocijskega spota je 11. januar 2016.
Turistična tržnica bo 28. januarja v času sejma Turizem in prosti čas TIP 2016 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Pravilnik za izvedbo festivala in tekmovanja Več znanja za več turizma je objavljen na spletni strani
http://www.turisticna-zveza.si/projekt.php?id=12.
Vsa dodatna pojasnila dobite na Turistični zvezi Slovenije pri Petri Pistotnik, tel. (01) 43 41 670 ali
e-pošta [email protected]
Ljubljana, avgust 2015
Turistična zveza Slovenije
predsednik: Peter Misja
Zavod RS za šolstvo
direktor: Center RS za poklicno izobraževanje
direktor:
dr. Vinko Logaj Elido Bandelj
3