Prenos predstavitve

Comments

Transcription

Prenos predstavitve
Kako se znebiti papirnih dovolilnic?
Bojana Korošec, HR Consultant
Bi začeli kar z anketo?
Anketa: Kaj najbolj pogosto ročno vnašate v evidenco delovnega časa?
o Pozabljene registracije
o Službene poti
o Privatni izhodi
o Nadurno delo
o Dopusti
Bi se radi znebili papirnih dovolilnic?
Posnetek trenutnega stanja
•Ročni vnos odsotnosti
•Ročni vnos pozabljenih
registracij
•Ročne korekcije salda
•Urejanje dopustov
Ročni vnosi v EDČ
Priprava
podatkov za
obračun plač
•Priprava podatkov za
obračun plač
•Tiskanje poročil
•Potrjevanje poročil
•Ročni vnos podatkov o
delovnem času v
program za obračun
plač
Obračun plač
Time&Space
•Evidenca
prisotnosti
•Odsotnosti
•Delovni
načrt
•Analitika in
poročanje
Approval
Workflow
PIF
•Elektronska
najava
•Ažurna
evidenca
•Podatki v
realnem
času
•Obračun za
plače
•Redno delo
•Odsotnosti
•Dodatki
•Nadure
Prenos odgovornosti za evidenco delovnega časa
Zahteve za odobritev odsotnosti,
pozabljene registracije, privatnih
izhodov izdajajo zaposleni
•
Zaposleni imajo vpogled v svojo evidenco
delovnega časa
•
Zaposleni poskrbijo za ažurno evidenco o
delovnem času do konca meseca
•
Vodja oddelka je odgovoren za pravočasno
potrditev zahtev, vodenja nadur in vnos bolniških
odsotnosti
•
Kadrovsko – računovodska služba je odgovorna za
pravočasen in pravilen obračun plač
Kaj pravi zakon?
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list
RS, št. 40/2006, v nadaljevanju: ZEPDSV) določa, da se na področju
dela in socialne varnosti vodi tudi evidenca o izrabi delovnega
časa.
To evidenco pa v skladu s 7. in 12. členom omenjenega zakona
vodijo delodajalci.
Glede na 18. člen ZEPDSV mora delodajalec dnevno vpisovati v
evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca.
Anketa: Kdo je odgovoren za pravilno evidenco o delovnem času v
vašem podjetju?
Osebno upravljanje z delovnim časom
Vodja
Zaposleni
Najava odsotnosti
Obvestilo o
potrditvi/zavrnitvi
odsotnosti
 vpogled v evidenco delovnega časa
 predhodna najava odsotnosti
 skrb/odgovornost za pravilno registracijo dogodkov
 možnost registarcije preko spleta, telefona
Vodje oddelkov
Vpogled v evidenco delovnega
časa
Potrjevanje najavljenih odsotnosti
Planiranje delovnega časa
1.
Skupinski vpogled za vodje oddelkov
a) Omejeni vpogled samo na enoto katero vodi
b) Možnost vnosa odsotnosti, pozabljenih registracij
c) Planiranje delovnega časa
2. Potrjevanje najavljenih odsotnosti – Web Approval Workflow
Modul Web Approval Workflow
o Spletna rešitev
o Avtomatiziran proces potrjevanja glede na organizacijsko shemo v Time&Space
o Nastavitev izbranih dogodkov za potrjevanje (izbira iz Time&Space-a)
o Možnost vnosa krajših dnevnih odsotnosti oz. opravil
o Možnost vnosa posameznih dogodkov – pozabljena registracija
o Nadomeščanje potrjevalcev, možnost najave za drugega
o Direktno beleženje v sistem evidence delovnega časa, ki poskrbi za pravilen
obračun za plače z vsemi pripadajočimi dodatki glede na čas opravljenega dela
Več nivojsko potrjevanje
Vloga za
dopust
Vodja
oddelka
Odobri
Vodja enote
Odobri
...
Zavrne
Zavrne
Izbira namestnika
Prenos vlog
Reaktivacija potrjevalskih pravic
Vloge v imenu drugega
Kako trenutno potrjujete odsotnost?
Kako trenutno potrjujete odsotnost, odrejate nadurno
delo, izdajate dovoljenja za privatne izhode?
Kako lahko najavijo odsotnost delavci brez
računalnikov?
o Preko telefona
o Preko info terminalov
Elektronska najava na info terminalu
Odsotnosti
Mesečni pogled
Vodja potrdi/zavrne zahtevo za odsotnost
Prosim za
dovoljenje za
privatni izhod
o Preko spletne rešitve
o Preko elektronske pošte
o Na mobilnem telefonu
Obvestilo o zahtevi, potrditev/zavrnitev
Elektronsko potrjevanje odrejenih nadur
Pravilna evidenca – pravilen obračun s klikom v PIF
VRSTA PLAČIL
Redno delo
Letni dopust
Bolniška odsotnost; 8
Bolniška odsotnost
Nadomestilo za praznik
Nadomestilo za praznik; 8
Letni dopust; 8
Redno delo; 156
Špica International d.o.o.
Pot k sejmišču 33
SI - 1231 Ljubljana
Slovenija
t. +386 1 568 08 00
f. +386 1 568 08 88
www.spica.si
www.spica.com
Hvala za pozornost!
[email protected]