Cenik ribolova na ribniku II Brestanica za leto 2015

Comments

Transcription

Cenik ribolova na ribniku II Brestanica za leto 2015
RD BRESTANICA-KRŠKO
CENIK DNEVNIH RIBOLOVNIH DOVOLILNIC NA RIBNIKU BRESTANICA
ZA LETO 2015
Cena dnevne ribolovne dovolilnice:
- za turistični ribolov (nečlani) znaša 10 € za eno palico in doplačilo 5 € za drugo palico
- za člane drugih RD v RZS znaša 10 € za eno palico in doplačilo 5 € za drugo palico
- cena za mlade ribiče je enaka zgoraj navedenim cenam
Kraparski paket pod določenimi pogoji z vključenim nočnim ribolovom znaša za dve palici:
- dan+noč (do 7.00 zjutraj)
20 €
- sobota in nedelja
30 €
- za 3 dni
40 €
- za vsak nadaljnji dan doplačilo
10 €
Dan se šteje kot začeti dan ne glede na uro pričetka ribolova. V kolikor se naslednji dan po
nočnem ribolovu ribolov konča pred 7.00 zjutraj, se ta dan ne šteje v ceno ribolovne
dovolilnice.
Cena velja za ribolov po načelu ujemi in spusti.
V vseh cenah je upoštevan DDV.
V primeru skrajšanja nameravanega vnaprej plačanega ribolova, se kupnina za nenačeti
ribolovni dan vrača ali pa koristnik lahko plačano ribolovno pravico izkoristi naknadno v času
sezone. To določilo ne velja za primer upravičenega odvzema ribolovne dovolilnice
zaradi kršitev splošnih pogojev za ribolova ribniku za tekoče leto, ki je javno razobešen na
oglasni deski RD na ribniku in tvori sestavni del tega cenika.
Cenik je sprejel UO RD Brestanica-Krško na seji dne 02.03.2015 in velja do preklica.
Predsednik:
Edi Zidarič