več v prilogi

Comments

Transcription

več v prilogi
Vrtec Antona Medveda Kamnik
Novi trg 26b
1241 Kamnik
telefon 01 830 33 30
telefaks 01 839 13 27
e-pošta: [email protected]
e-naslov: www.vrtec-kamnik.si
Kamnik, avgust 2015
Spoštovani starši
Šolsko leto se zaključuje zato vam sporočamo, da bodo za vaše malčka v šolskem letu 2015/2016 v enoti SNEGULJČICA poskrbeli strokovni
delavci:
ENOTA SNEGULJČICA
OBLAČKI 1-3 leta
BRANKA JERIČ vzg.
ZAJČKI 3-6 let
TINA MEŽNAR KOSEC ½ pom. vzg.
HELENA FRIŠKOVEC vzg.
VERONIKA JANEŽIČ pom. vzg.
PETRA JUVAN 1/2 pom. vzg.
ROŽICE1-3 leti
LIDIJA MALI vzg.
PTIČKI 3-6 let
NATAŠA ŽNIDARŠIČ pom. vzg.
SRNICE 2-4 leti
ŠPELA KOVAČIČ vzg.
MAGDALENA ŠORN pom. vzg.
VEVERICE 3-6 let
MOJCA GRKMAN pom. vzg.
JEŽKI 2-4 leta
URŠA VINŠEK vzg.
MARTA MESTEK pom. vzg.
IRENA VIDMAR vzg.
MIRJAM ŠTUPAR vzg.
SABINA OTOLANI CRAIT pom. vzg.
SONČKI 3-6 let
SILVA KRPIČ vzg.
URŠKA CERAR pom. vzg.
Sočasnost: MARJETA DRŽANIČ, ŠTEFKA MOČNIK, ANDREJA BAJDE
Spremljevalka: MOJCA GAŠPARIĆ
Želimo si, da morebitne spremembe, ki so se dogodile v skupini v katero je vključen vaš otrok sprejmete z razumevanjem, novim sodelavcem pa
ponudite priložnost, da se vam in vašim otrokom dokažejo s svojim delom.
Renata Semprimožnik v. d. ravnateljice vrtca l.r