prijavnica - Malčkov šport

Comments

Transcription

prijavnica - Malčkov šport
Spoštovani!
Pred vami je prijavnica, s katero vključujete vašega otroka na Telovadbo Malčkov šport. V veselje nam je,
da zaupate našim vodenim programom. V največji meri se bomo trudili, da bomo zadane cilje uresničevali
v strokovnem in kar se da varnem duhu. Spodaj navedene podatke potrebujemo tako iz organizacijskega,
kot tudi iz varnostnega vidika, zato vas prosimo, da jih korektno izpolnite!
Ime in priimek vašega otroka:_______________________________________________________
Imena staršev oz. skrbnikov (plačnika računov): _______________________________________
Kraj, naslov bivanja in poštna številka:________________________________________________
Starost in datum rojstva vašega otroka ter morebitne zdravstvene posebnosti (obvezno):
_________________________________________________________________________________
Vaš otrok obiskuje (obkrožite in dodajte naziv):
a) šolo __________________________________________________________________________
b) vrtec__________________________________________________________________________
Stiki s starši oz. skrbniki:
 GSM (obvezno):_______________________________________________________

E-mail (zaželeno – način obveščanja):_____________________________________
Program se bo odvijal v vaši telovadnici skozi šolsko leto 2015/2016.
S podpisom potrjujete, da boste mesečno poravnali znesek, ki bo obračunan na podlagi števila obiskov v enem
mesecu. Račune boste vsak mesec prejeli po pošti. Prav tako dovoljujete, da se lahko zgoraj navedeni podatki
uporabljajo za namene obveščanja, promocije in drugih aktivnosti v naših programih.
Tabela – cenik za 1 obisk
1. otrok
2. otroka
Št. obiskov/mesec
Cena (v EUR)/osebo
Št. obiskov/mesec
Cena (v EUR)/osebo
1
6,00
1
5,00
OP: V primeru, da starš oz. skrbnik ne poravna 2 zaporedni mesečni »vadnini«, se sodelovanje prekine!
LOKACIJE TER OSTALE INFORMACIJE O IZVAJANJU TELOVADBE MALČKOV ŠPORT SI LAHKO
OGLEDATE OD SREDINE SEPTEMBRA NAPREJ IN SICER NA NAŠI SPLETNI STRANI:
http://www.malckovsport.si/
Kraj in datum:__________________________
Podpis starša oz. skrbnika:______________________
Gremis d.o.o., Planinska ulica 18, 2367 Vuzenica
T: +386 40 412 802 | E: [email protected] | W: www.malckovsport.si