Proporcionalni potni ventili MPYE

Comments

Transcription

Proporcionalni potni ventili MPYE
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
Proporcionalni potni ventili MPYE
1.5
Visoka dinamika
Regulatorji v krmilnih zankah
5/3 – potni ventili
Pridržujemo si pravico do sprememb – Izdelki 2006/2007
Proporcionalni potni ventili MPYE
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
Značilnosti
1.5
Splošno
Neposredno krmiljeni proporcionalni potni ventili imajo drsnik z
reguliranim položajem. Ta pretvori
analogni vhodni signal v ustrezen
presek odprtine na izhodih ventila.
V povezavi z zunanjim regulatorjem
lege in merilnikom poti je mogoče
zgraditi natančen pnevmatični pozicionirni sistem.
Dušilna funkcija za spreminjanje
hitrosti valja
Funkcija 5/3 potni za spreminjanje
smeri gibanja
Raznolikost variant
Vnos želene vrednosti
– analogni napetostni signal
– analogni tokovni signal
Pretoki od
100 … 2 000 l/min
Izdelki 2006/2007 – Pridržujemo si pravico do sprememb
Proporcionalni potni ventili MPYE
Značilnosti in ključ tipov
Kratki časi ciklov strojev – hitro preklapljanje programiranih pretokov
A:
S proporcionalni ventili je mogoče nastavljanje različnih hitrostnih stopenj in hitrostnih
ramp.
B:
Regulacija hitrosti s preklopnimi
ventili je možno samo preko
dušenja izpuha in je zelo neprilagodljivo.
Hiter hod
Srednja hitrost
Hitrost valja
Zmanjševanje časa ciklov strojev
z optimiranjem hitrosti valjev
– Montažna tehnika
– Strežna tehnika
– Pohištvena industrija
Plazenje
Gib valja
Prilagodljive hitrosti valja – doseganje različnih pretokov
Hitrost valja
Hitrosti valja se prilagodljivo prilagaja procesom. Potovanje z individualnimi pospeški (nežno
približevanje pri občutljivem
blagu)
– avtomobilski dobavitelji
– proizvodna tehnika
– Transportna tehnika
– preskuševalna tehnika
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
Gib valja
Proportionalni potni ventil kot krmilni člen – stalno in hitro spreminjanje pretokov
Čas
Hitrost valja
Trajni nihajni preskusi
Pnevmatično pozicioniranje s
SPC200
SoftStop z regulatorjem končnih
leg SPC11
1.5
Ključ tipov
MPYE
—
5
—
x-LF
—
010
—
B
Tip
MPYE
Proporcionalni potni ventili
Ventilska funkcija
5
Potni ventil 5/3
Pnevmatični priključek
M5
x-LF
x-HF
¼
y
M5
Gx majhen pretok
Gx velik pretok
G¼
Gy
Vnos želene vrednosti
010
420
analogni napetostni signal
analogni tokovni signal
Generacija
B
Serija B
Pridržujemo si pravico do sprememb – Izdelki 2006/2007
Proporcionalni potni ventili MPYE
Pregled periferije
9
3
7
6
5
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
4
8
2
1
2
1
1.5
1
Pribor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kratek opis
Stran
Vtično navojni priključek
QS
Glušnik
za priključitev cevi za stisnjen zrak s toleranco zunanje mere
Zvezek 3
za montažo v odzračitvene priključke
Zvezek 3
Modul želene vrednosti
MPZ
Senzorska vtičnica
SIE-WD-TR
Senzorska vtičnica
SIE-GD
Priključni kabel
KMPYE
Priključni kabel
KVIA-MPYE
Proporcionalni potni ventili
MPYE
Digitalni vhod/izhod
Za ustvarjanje 6+1 analognih napetostnih signalov
5 / 1.5-9
kotna, 4-polna, M12x1
5 / 1.5-11
ravna, 4-polna, M12x1
5 / 1.5-11
–
5 / 1.5-11
Povezovalni kabel k analognemu modulu ventilskega otoka tip 03
5 / 1.5-11
–
5 / 1.5-5
za krmiljenje modula želene vrednosti
–
Izdelki 2006/2007 – Pridržujemo si pravico do sprememb
Proporcionalni potni ventili MPYE
Podatkovni list
Funkcija
-M-L-
Napetost
17 … 30 V DC
-A-
Pretok
100 … 2 000 l/min
Tlak
0 … 10 bar
Splošni tehnični podatki
Pnevmatični priključek
Ventilska funkcija
Konstrukcija
Princip tesnjenja
Način vklapljanja
Način vračanja
Vrsta krmiljenja
Smer toka
Način pritrditve
Vgradna lega1)
Obratovalni medij
Imenska velikost
Normalni imenski pretok
Masa izdelka
Servisiranje
M5
[mm]
[l/min]
[g]
Gx
Low Flow
G¼
Gy
Velik pretok
5/3, zaprt
Batni drsnik, z neposrednim vklopom, reguliran položaj batnega drsnika
trd
električni
magnetni
neposredno
nepovraten
s skoznjo izvrtino
poljubna
filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm
2
4
6
8
100
350
700
1 400
290
330
330
530
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
-P-
Variante
Vnos želene vrednosti kot analogni
napetostni signal 0 … 10 V
Vnos želene vrednosti kot analogni
tokovni signal 4 … 20 mA
10
2 000
740
Če se proporcionalni ventil med delovanjem premika ga je potrebno montirati prečno na smer gibanja
1.5
q [%]
Napetostni tip MPYE-5-…-010-B
Pretok q pri 6 > 5 bar v odvisnosti od želene napetosti U
Uw [V]
Pridržujemo si pravico do sprememb – Izdelki 2006/2007
Proporcionalni potni ventili MPYE
Podatkovni list
q [%]
Tokovni tip MPYE-5-…-420-B
Pretok q pri 6 > 5 bar v odvisnosti od želenega toka I
Iw [mA]
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
Električni podatki
Pnevmatični priključek
Napajanje
Maks. poraba toka
Želena vrednost
Maks. histereza1)
Srednjij položaj
p
j ventila
Vklopna doba2)
Mejna frekvenca3)
Varnostni položaj
Zaščita pred
p zamenjavo
j
ppolov
1.5
M5
G¼
17 … 30
100
pri polnem gibu
Tip napetosti
Tip toka
1 100
0 … 10
4 … 20
0,4
5 (±0,1)
12 (±0,16)
100
125
100
100
90
Aktiven srednji položaj v primeru loma kabla želene vrednosti
za vse električne priključke
za želeno vrednost
IP65
4-polna vtičnica, okrogla oblika, M12x1
Tip napetosti
Tip toka
Tip napetosti
Tip toka
[mA]
[V DC]
[mA]
[%]
[V DC]
[mA]
[%]
[Hz]
Gy
Velik pretok
[V DC]
v
srednjem [mA]
položaju
Vrsta zaščite
Električni priključek
Gx
Low Flow
65
Glede na maksimalni gib tuljave bata
Pri pregrevanju se proporcionalni pnevmatični ventil avtomatično izključi gre v srednji položaj in po ohladitvi ponovno vključi
Ustreza dB frekvenci pri maksimalnem gibu tuljave bata
Pogoji obratovanja in okolice
Obratovalni tlak
Temperatura okolice
Odpornost na vibracije1)
Odpornost na trajne šoke1)
CE – znak
Temperatura medija
[bar]
[°C]
[°C]
0 … 10
0 … 50
po DIN/IEC 68 del 2 – 6, stopnja 2
po DIN/IEC 68 del 2 – 27, stopnja 2
po 89/336/EGS (EMC zakon)
5 … 40, kondenziranje ni dovoljeno
Če se proporcionalni ventil med delovanjem premika ga je potrebno montirati prečno na smer gibanja
Izdelki 2006/2007 – Pridržujemo si pravico do sprememb
Proporcionalni potni ventili MPYE
Podatkovni list
Materiali
Funkcijski prerez
1
Ohišje
Ventilski drsnik
Ohišje za elektroniko
Tesnila
3
aluminij, eloksiran
aluminij, kaljen
akrilbutadienstirol, galvaniziran
nitrilkavčuk
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
1
2
3
–
2
1.5
Pridržujemo si pravico do sprememb – Izdelki 2006/2007
7
Proporcionalni potni ventili MPYE
Podatkovni list
Prenos CAD-datotek www.festo.com/de/engineering
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
Dimenzije
1.5
Pnevmatični priključek
D1
B
B1
D
∅
H
H1
H2
H3
H4
M5
Gx
G¼
Gy
26
26
35
40
–
–
26
26
5,5
5,5
6,5
6,5
129,9
149,3
164,6
176,6
69
88,4
103,7
115,7
56,1
71,3
79,6
98,4
38,1
55,1
68,1
79,4
32,1
45,8
56,6
65,4
Pnevmatični priključek
D1
M5
Gx
G¼
Gy
H5
H6
H7
H8
L
L1
L2
L3
L4
20,1
26,8
33,6
37,4
38,1
55,3
68,1
82,4
26,1
36,3
45,1
51,4
14,1
17,3
22,1
20,4
45
45
58
67
–
–
45
45
14,8
14,8
14,8
14,8
3,2
3,2
3,2
3,2
32
35
46
54
Zasedenost priključkov
1
2
3
4
24 V DC, napajalna napetost
GND
UW/IW, vnos želene vrednosti
GND
Podatki za naročanje
Pnevmatični
Tip napetosti 0 … 10 V
priključek
Št. dela
Tip
M5
Gx
x
G¼
Gy
8
154 200
151 692
151 693
151 694
151 695
MPYE-5-M5-010-B
MPYE-5-xLF-010-B
MPYE-5-xHF-010-B
MPYE-5-¼-010-B
MPYE-5-y-010-B
Tip toka 4 … 20 mA
Št. dela
Tip
162 959
161 978
161 979
161 980
161 981
MPYE-5-M5-420-B
MPYE-5-xLF-420-B
MPYE-5-xHF-420-B
MPYE-5-¼-420-B
MPYE-5-y-420-B
Izdelki 2006/2007 – Pridržujemo si pravico do sprememb
Proporcionalni potni ventili MPYE
Pribor – modul želene vrednosti MPZ
-P-
Napetost
20 … 30 V DC
Funkcija
Ustvarjanje 6+1 analognih želenih
vrednosti za proporcionalne regulatorje tlaka MPPE, MPPES in MPYE
Digitalno krmiljenje
Izhodna napetost nastavljiva
s potenciometrom
MPZ-1-24DC-SGH-6-SW
Splošni tehnični podatki
vijačna sponka
Napetost ± 3 %
Tok ± 3 %
Napetost
Upornost vhoda
Potenciometer
Krmiljenje želene vrednosti
Upornost vhoda
Elektromagnetna neškodljivost (DIN 843 Del 2 in 4)
Zaostalo nihanje
Prikazi
Pripravljenost
Želena vrednost aktivna
Temperatura okolice
Vrsta zaščite po DIN 60 529
Masa izdelka
Priključki in upravljalni elementi
Priključki
31
32
33
34
35
11
13
21
22
23
24
41
42
43
44
45
Vzbujanje želene vrednosti 1
Vzbujanje želene vrednosti 2
Vzbujanje želene vrednosti 3
Vzbujanje želene vrednosti 4
Vzbujanje želene vrednosti 5
Vzbujanje želene vrednosti 6
Krmilni vod
Krmilni vod
Zun. vhod želene vrednosti
Krmilni vod
Zaščita
Krmilni vod
Izhod želene vrednosti
Napajanje
Ozemljitev
Napajanje
[mm²]
[V DC]
[V DC]
[mA]
[W]
[V]
[mA]
[V DC]
[kΩ]
[kΩ]
[kΩ]
[°C]
[g]
Prioriteta
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
0V
0V
Uw,in
10 V DC
PE
0 V DC
Uw, out
–
GND
+
Pridržujemo si pravico do sprememb – Izdelki 2006/2007
1 (najvišja)
2
3
4
5
6
–
–
7 (najmanjša)
–
–
–
–
–
–
–
digitalno-analogno vezje z analognim izhodom
Montaža na G- ali H-letev
poljubna
2,5
20 … 30
0 … 10
5
1,5
10
6
0 … 10
pribl. 100
2,5 … 10
3
stopnja jakosti 2
maks. 10 % znotraj obratovalne napetosti
LED zelena
LED, rumena
0 … 60
IP20
190
31 … 35
11 … 15
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
Funkcija
Način pritrditve
Vgradna lega
Električni priključek
Območje delovne napetosti
Izhodna napetost
Izhodni tok
Priključna moč pri 24 V DC
Napajanje
p j j nastavljanja
j j želene
vrednosti
Zunanjo
j vhod za želeno vrednost
1.5
Prikaz
aJ Prikaz delovanja
j
LED zelena
bJ Dejanska
k vrednost
d
k
aktivna
(S … SSP6))
(SP1
LED rumena
Nastavljanje
N
t lj j napetosti
t ti
 = potenciometer
t i
t želene
ž l
vrednosti
d
ti
SP … SP
21 … 25
41 … 45
9
Proporcionalni potni ventili MPYE
Pribor – modul želene vrednosti MPZ
Prenos CAD-datotek www.festo.com/de/engineering
Dimenzije
1 H-letev
2 G-letev
Podatki za naročanje
Opis
Modul želene vrednosti za ustvarjanje 6 + 1 analognih napetostnih signalov
Št. dela
Tip
36 101
MPZ-1-24DC-SGH-6-SW
3132
11123334
MPZ
1314
-35
1-- 24-- SGH
15
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
21
2223
41
42
2425
4344
46
1.5
Izdelki 2006/2007 – Pridržujemo si pravico do sprememb
Proporcionalni potni ventili MPYE
Pribor
Podatkovni listi Zvezek 4
Podatki za naročanje
Opis
Št. dela
Tip
ravna, 4-polna, M12x1
18 494
SIE-GD
kotna, 4-polna, M12x1
12 956
SIE-WD-TR
raven, s kablom, zaščiten, 5 m
151 909
KMPYE-5
raven, s kablom, zaščiten, X-dolžina1)
151 910
KMPYE-…
Povezovalni kabel k analognemu modulu ventilskega otoka tip 03
raven, s kablom, 5 m
161 984
KVIA-MPYE-5
Povezovalni kabel k analognemu modulu ventilskega otoka tip 03
raven, s kablom, 10 m
161 985
KVIA-MPYE-10
Povezovalni kabel k osnemu vmesniku osnega krmilnika SPC200
raven, s kablom, 0,3 m
Povezovalni kabel k osnemu vmesniku osnega krmilnika SPC200
raven, s kablom, 2 m
170 239
KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3
170 238
KMPYE-AIF-1-GS-GD-2
za priključitev cevi za stisnjen zrak s toleranco zunanje mere
Zvezek 3
za montažo v odzračitvene priključke
Zvezek 3
–
Zvezek 3
Senzorske vtičnice
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Proporcionalni potni ventili
Priključni kabel
Vtično-navojni priključki
Glušnik
1.5
Reducirna vijačna vez
Največ m
Pridržujemo si pravico do sprememb – Izdelki 2006/2007

Similar documents