julij 2015

Comments

Transcription

julij 2015
OBČINA NAZARJE - KOLEDAR PRIREDITEV 2015
JULIJ
DATUM
URA
NAZIV DOGODKA
KRAJ
ORGANIZATOR
Večer ljudskih pesmi
Frančiškanski
samostan Nazarje
Kulturno društvo sv.
Martina Marija
Nazaret
Odbor za pripravo
Vrbovškega dne
KRATEK OPIS DOGODKA
Večer ljudskih pesmi. Prepevali
bodo: Zbor sv. Martina, ljudske
pevke Lipa, zbor Zarja iz Radmirja
in ljudski pevci iz Dobrovelj.
 Sejem izdelkov domače obrti
 Ustvarjalne delavnice za
otroke in mladino
 Enodnevna likovna kolonija
 Predtekmovanje za Zlato
harmoniko
 Vrbovški tek
 Zabava z Aniko Horvat in DJ
Mihom
INFORMACIJE
Frančiškanski samostan Nazarje,
p. Franc Kovše
051 369 756
Petek,
3. 7.
20.00
Sobota,
11. 7.
13.00
22.00
Vrbovški dan
Pred gradom
Vrbovec Nazarje
Sobota, 11. 7.
do
petek, 17. 7.
16.00
14.30
Taborjenje
Laze nad Kokarjami
Taborniško društvo
Rod Sotočje Nazarje
Šotorjenje, življenje v naravi,
tabor. veščine,…
[email protected]
9.00
12.00
9.00
12.00
Počitniške delavnice:
Športne aktivnosti v
dvorani
Počitniške delavnice:
Športne aktivnosti na
prostem
Športna dvorana
Nazarje
Turistično društvo
Nazarje
Športne aktivnosti, plezalna
stena, igre z žogo in drugo
Vanja Hofbauer
051 366 135
Športno igrišče
Vrbovec Nazarje
Turistično društvo
Nazarje
Igre z žogo, rolanje in ustvarjalne
delavnice
Vanja Hofbauer
051 366 135
9.00
Počitniške delavnice:
Aktivnosti na Lazah
Zbor pred šolo ob
9.00, odhod na
Laze
Turistično društvo
Nazarje
Raziskovalne delavnice in ogled
tabora, streljanje z lokom
Vanja Hofbauer
051 366 135
Torek,
14. 7.
Sreda,
15. 7.
Četrtek,
16. 7.
[email protected]
03 839 16 13
040 345 630
Petek,
17. 7.
9.00
12.00
Sobota,
25. 7.
9.00
Vsako soboto
9.00
12.00
Počitniške delavnice
Račnek, Šmartno
ob dreti
Turistično društvo
Nazarje
Ustvarjalne delavnice, igre z žogo
Vanja Hofbauer
051 366 135
5. obletnica kmečke tržnice
Bohačev toplar –
kmečka tržnica
Nazarje
Ponudniki kmečke
tržnice
Delavnica: žganje v les in izdelava
izdelkov iz gline
Kulturni program: nastop Ljudskih
pevk Lipa
Anica Bider
041 374 055
Kmečka tržnica Nazarje
Bohačev toplar –
kmečka tržnica
Nazarje
Ponudniki kmečke
tržnice
Bogata ponudba domačih
pridelkov in izdelkov
Anica Bider
041 374 055