Naša šola se nahaja v Starem trgu pri Ložu, ki je središče Loške

Comments

Transcription

Naša šola se nahaja v Starem trgu pri Ložu, ki je središče Loške
Naša šola se nahaja v Starem trgu pri Ložu, ki je središče Loške doline in hkrati sedež
občine Loška dolina. Njeni začetki segajo v leto 1784 kot Jožefinska ustanova.
Popolna osemletka je postala s šolsko reformo leta 1958. V sklop Osnovne šole heroja Janeza
Hribarja
spadata tudi vrtec Polhek in podružnična šola Iga vas.
Centralna šola v Starem trgu
Cesta Notranjskega odreda 32
1386 Stari trg pri Ložu
Račun: 01265-6030666442
Davčna številka: 58122982
Tel.: (01) 707 12 50
Fax: (01)707-12-60
e-mail: [email protected]
OŠ heroja Janeza Hribarja
Ravnateljica :**
Sonja Jozelj
e-mail: [email protected]
Tel.:
(01) 707 12 52
Pomočnica ravnateljice:
Tatjana Farkaš
e-mail: [email protected]
Tel.: (01) 707 12 61
Svetovalna služba - psiholog
Sergeja Hudolin
e-mail:
Tel.: (01) 707 12 56
Poslovni sekretar
Nataša Škrabec
Računovodja
Sonja Kržič
Knjigovodja
Danijela Baraga
Knjižničarka
Leonida Zalar
Hišnik
Anton Ravšelj
Kuharici
Marija Mlakar, Alenka Škrlj
Gospodinjec
Mojca Mikuž
Čistilke
Zinka Koritnik, Tanja Žnidaršič, Božena Sterle Plos,
Tea Kočevar,Tanja Lipovac, Marija Benčina
Magda Krajnc
Kuharica - perica
Podružnična šola v Iga vasi
Vodja podružnične šole:
Nataša Vesel Plos
* e- mail:
[email protected]
Tel.:
(01) 707 12 63
Tel.:
(01) 707 12 50
Tel.: (01) 70712 59
Vrtec Polhek
Pomočnica ravnateljice vrtca:
Tatjana Leskovec
e-mail: *[email protected]
Tel.: (01) 707 12 57

Similar documents