VABILO NA POSVET ENAKOST SPOLOV

Comments

Transcription

VABILO NA POSVET ENAKOST SPOLOV
VABILO NA POSVET
ENAKOST SPOLOV - MISLIMO GLOBALNO, DELUJMO LOKALNO
V nizu tematskih posvetov v okviru projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma
(Program Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014) Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti organizira 5. tematski posvet s področja enakosti
spolov. Posvet bo
v sredo, 27. maja 2015, med 9.30 in 13.30 na Brdu pri Kranju (Kongresni center
Brdo, dvorana Heros).
Namen posveta je spregovoriti o vlogi lokalnih skupnosti pri uresničevanju ciljev politike
enakosti spolov, kjer bomo med drugim izpostavili pomembnost vključevanja vidika
spolov v prostorsko načrtovanje. Islandske izkušnje in primere dobrih praks s področja
enakosti spolov tako na nacionalni kot na lokalni ravni bo predstavila Halldóra
Gunnarsdóttir, predstavnica za enakost na Občini Reykjavik.
Posvet je priložnost za vse, ki so vključeni v proces oblikovanja in izvajanja politik na
lokalni ravni, da se seznanijo z izkušnjami in primeri dobrih praks o tem, kako Islandija
spodbuja enakost med ženskami in moškimi in s tem krepi lokalni in nacionalni razvoj.
Zaradi organizacije dogodka so prijave obvezne. Prijavnico najdete v pripetku. Prosimo,
da jo vrnete na e-naslov [email protected] ali po faksu 01/369 7918
najkasneje do ponedeljka, 25. maja 2015.
Vabljene in vabljeni!
PROGRAM1
9.00 - 9.30
Registracija udeleženk in udeležencev
9.30 - 10.00
UVOD V TEMATIKO
Sonja Robnik, Sektor za enake možnosti, MDDSZ
10.00 - 10.45
ISLANDSKA IZKUŠNJA
Halldóra Gunnarsdóttir, predstavnica za enakost v Občini Reykjavik
10.45 - 11.15
ODMOR
11.15 - 13.30
NAČRTOVANJE POLITIKE ENAKOSTI SPOLOV V OBČINI
Simona Topolinjak, koordinatorica za enake možnosti žensk in
moških v MO Ljubljana
Vlasta Vodeb, Urbanistični inštitut RS
Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora (še čakamo potrditev)
OD TEORIJE K PRAKSI (RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK)
 Kako se lotiti priprave akcijskega načrta za enakost žensk in
moških v občini?
 Katere so možne ovire pri pripravi načrta?
 Katere ukrepe lahko sprejme občina?
 Izkušnje občin, ki že imajo osnutke načrtov
13.30
1
KOSILO IN MREŽENJE
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.