Program- XXI. Dan javnega prava

Comments

Transcription

Program- XXI. Dan javnega prava
XXI. Dan javnega prava
torek, 9. junij 2015
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, rdeča predavalnica
PROGRAM DOGODKA
DRŽAVNA OBLAST IN NEODVISNE INSTITUCIJE: NEODVISNOST IN ODGOVORNOST
8.30 – 9.15
POZDRAVNI NAGOVOR
prof. dr. Rajko Pirnat, direktor Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti
Ljubljani
prof. dr. Miha Juhart, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
UVODNI PRISPEVEK
mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje
9.15 – 11.15
1. DEL
Moderator: prof. dr. Ciril Ribičič
1. Meje neodvisnosti Računskega sodišča RS; Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS
2. Sodni svet v razmerju do drugih nosilcev oblasti; Janez Vlaj, vrhovni sodnik svetnik, predsednik
Sodnega sveta
3. Položaj državnega tožilstva v organizaciji državne oblasti; prof. dr. Franc Grad, Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani
4. Nujne spremembe ureditve Komisije za preprečevanje korupcije; prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna
fakulteta Univerze v Ljubljani
RAZPRAVA
11.15 – 11.30
ODMOR ZA KAVO
11.30 – 13.30
2. DEL
Moderator: prof. dr. Erik Kerševan
1. Imenovanja in razrešitve funkcionarjev neodvisnih institucij; prof. dr. Igor Kaučič, Pravna
fakulteta Univerze v Ljubljani
2. Supervizor med populizmom in pravom; prof. dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta Univerze v
Ljubljani
3. Institut ogleda in camera v praksi Informacijskega pooblaščenca; Mojca Prelesnik, Informacijska
pooblaščenka
4. Odločanje v prostoru na lokalni ravni in neodvisna regulacija; prof. dr. Senko Pličanič, Pravna
fakulteta Univerze v Ljubljani
5. Pravna sredstva zoper akte neodvisnih institucij; prof. dr. Erik Kerševan, prodekan Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani
RAZPRAVA

Similar documents