Prijavnica na strokovno posvetovanje 2015

Comments

Transcription

Prijavnica na strokovno posvetovanje 2015
11. STROKOVNO SREČANJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO
KNJIŽNICA - IGRIŠČE ZNANJA IN ZABAVE
Knjižnica – prostor za vse čase
Hotel Krka, Novo mesto, 12. oktober 2015
Prijavnica
Prijavljam udeležbo na strokovnem srečanju Knjižnica – igrišče znanja in zabave 2015:
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA/UDELEŽENKE:
TELEFON:
E – MAIL:
ZAPOSLITEV (naziv in kraj ustanove):
DRUGO:  nezaposlen  študent  upokojenec
Plačnik kotizacije:
USTANOVA:
NASLOV (ulica, poštna številka in kraj):
DAVČNA ŠTEVILKA:
DAVČNI ZAVEZANEC:
DA
NE
PRIJAVA na skupno kosilo (izbrano opcijo označite z znakom X):
 DA
 NE
Datum:
Podpis:
Žig:
Kotizacija znaša 40€ (za študente in upokojence je brezplačna). V ceno so vključeni gradivo, osvežilni
napitki in prigrizki med odmori in skupno kosilo.
Kotizacija se plača po prejetju računa po zaključenem strokovnem srečanju.
Zadnji rok za prijavo je 7. oktober 2015.
Prav tako je zadnji rok za odjavo udeležbe 7. oktober 2015. V primeru nepravočasne odjave ali
neudeležbe, kotizacije ne vračamo oziroma jo zaračunamo v celoti.
Način prijave:
 Pošljite izpolnjeno prijavnico na spodnji naslov, telefax ali E-pošto, s pripisom Strokovno
srečanje Knjižnica – igrišče znanja in zabave ali
 se prijavite preko spletne prijavnice http://www.nm.sik.si/si/studijski/posvetovanje/
Naslov:
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Rozmanova 28
8000 Novo mesto
Telefaks: +386 7 393 46 01
E-pošta: [email protected]

Similar documents