Dan najboljše prakse 2015« - Sekcija uporabnikov sistemov stalnih

Comments

Transcription

Dan najboljše prakse 2015« - Sekcija uporabnikov sistemov stalnih
Drugo obvestilo o konferenci
»Dan najboljše prakse 2015«
7. in 8. oktobra 2015
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana
Organizator konference:
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) deluje v okviru Zbornice
elektronske in elektroindustrije GZS. SuSSI združuje slovenska podjetja, ki si z
nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, inovativnost,
kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornost.
Namen konference:
Konferenca je namenjena predstavitvi najboljših praks nenehnih izboljšav proizvodnih in
s proizvodnjo povezanih procesih v slovenskih podjetjih ter širitvi znanj s tega področja.
Rdeča nit letošnje konference je inovativnost.
Ciljna publika:
Na konferenco vabimo vodstvene in vodilne delavce na področju proizvodnje,
vzdrževanja, razvoja, nabave, marketinga in kakovosti ter strokovnjake, ki se v podjetjih
ukvarjajo s procesi nenehnih izboljšav in inovativnostjo.
Pokrovitelji/sponzorji:
Glavni sponzor: I ZZA d. o. o.
Revija IRT 3000; Ptica-zavod, Kranj; Lean rešitve d.o.o.; Enterprise Europe Network;
Programski odbor:
dr. Jožica Rejec, Domel d.o.o. (predsednica); Damjan Bajt, Ydria motors d.o.o.;
Drago Bukvič, Izza d.o.o.; Matic Golavšek, Lean rešitve d.o.o.; Stanislav Jakelj,
Acroni d.o.o.; Luka Lenart, Danfoss Trata d.o.o.; dr. Peter Metlikovič, Zavod Ptica; dr.
Marjan Rihar, Gospodarska zbornica Slovenije; Tomaž Stanonik, Domel d.o.o., Iztok
Valant, Livar d.d.
Vodja organizacije:
dr. Marjan Rihar, 01 58 98 302, 041 689 667, [email protected]
Najboljše prakse*
7.10.2015
7:30
8:30
Sprejem udeležencev - registracija
8:30
8:45
dr. Jožica Rejec, predsednica Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav
mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
Uvodni nagovori
Od vizij do uspeha
(motivacijska predavanja vabljenih gostov moderira Luka Lenart, Danfoss Trata d.o.o)
8:45
10:30
mag. Matjaž Marovt, MJ MAROVT Matjaž Marovt s.p. in Igor Žula, 3 Projekt d.o.o.
Učinkovito upravljanje z inovacijami
Janez Novak, RLS d.o.o.
Managerski izziv za najboljše rešitve kupčevih zahtev
Miran Stanovnik:
Dirko je treba odpeljati pogumno in s srcem
10:30
11:00
11:00
13:30
13:30
14:15
Dopoldanski odmor
Moč skupinske inteligence za reševanje izzivov
s povezovanjem, razvijanjem in nadgrajevanjem idej
(»Proaktivna kavarna« - Društvo moderatorjev Slovenije izvaja proces,
v katerem aktivno sodelujejo vsi udeleženci konference)
Glavni odmor s prigrizkom in druženjem
Inovativne prakse izboljšav v proizvodnih procesih
Vodji programskega sklopa: Stanislav Jakelj, Acroni d.o.o. in Iztok Valant, Livar d.d.
Strukturirano obravnavanje odpovedi ali okvar z analizo ACF (Analysis of Causes for Failure)
Bojan Šinkovec, Demetra L.VV. d.o.o.
S celovito modernizacijo ključnega proizvodnega procesa do večje poslovne učinkovitosti in
14:15
boljših delovnih pogojev
15:55
dr. Matevž Fazarinc, Acroni d.o.o.
Avtomatizacija za fleksibilnost
mag. Tomaž Blatnik, Revoz d.d.
Odkrivanje in lokalizacija napak v velikoserijski proizvodnji
Blaž Potočnik, Domel d.o.o.
15:55
16:10
*
Popoldanski odmor
Pridržujemo si pravice do sprememb programa.
Inovativne prakse organizacijskih izboljšav
Vodja programskega sklopa: Damjan Bajt, Ydria motors d.o.o.
Preverjanje zrelosti načrta preoblikovanja procesov z metodologijo razvoja konceptov in
16:10
eksperimentiranja
17:00
Miha Nagelj, InFokus PLUS d.o.o.
24 Ideja: Prvi korporacijski start-up dogodek v Sloveniji
Gašper Hren in Mateja Panjan: Danfoss Trata d.o.o.
Motivacija za ustvarjalnost
17:00
17:20
Vodja programskega sklopa: Tomaž Stanonik, Domel d.o.o
Dijaki ob podpori družbeno odgovornih podjetij predstavljajo svojo
prvo podjetniško izkušnjo v življenju .
17:20
17:30
Podelitev nagrade za najboljšo predstavitev dobre prakse
17:30
Zaključek prvega dneva konference
Znanje za nenehne izboljšave*
8.10.2015
7:30
8:30
8:30
8:40
8:40
10:40
Sprejem udeležencev - registracija
Predstavitev programa dneva
dr. Marjan Rihar, Gospodarska zbornica Slovenije
Delavnica 1: Poslovna odličnost pri vodenju ljudi v vitki organizaciji
Vodi Zlatka Dreo, IZZA d.o.o.
10:40
11:00
Odmor
11:00
12:30
Delavnica 2: Uvajanje TPM (Total Productive Maintenance)
12:30
13:30
Odmor za kosilo in mreženje
Vodi Matic Golavšek, Lean rešitve d.o.o.
13:30
15:00
Vodi dr. Peter Metlikovič, Ptica-zavod in Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
15:00
Zaključek konference
Delavnica 3: A3 projektno vodenje
Pridržujemo si pravice do sprememb programa.
Kotizacija in popusti:
Udeležba A - samo prvi dan do glavnega odmora: 120 EUR
Udeležba B - prvi dan: 220 EUR
Udeležba C - drugi dan: 100 EUR
Udeležba B in C – oba dneva: 270 EUR
Uveljavlja se lahko različne popuste. Več o popustih, plačilu in odpovedih je navedeno v splošnih pogojih1.
Prijave za udeležbo:
Prijavnice lahko pošljete na elektronski naslov [email protected] (skenirane) ali po faksu na (01) 23 02 258.
Lahko
se
prijavite
tudi
preko
spletne
prijavnice
na
naslovu
http://stalneizboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najboljše-prakse-2015. Potrditve prijav bomo poslali po epošti vsem, ki bodo podpisali IZJAVO O UPORABI OSEBNIH PODATKOV na prijavnici.
PRIJAVNICA
Naziv in naslov podjetja: ……………………………………………................................................................
Kontaktna oseba (ime in priimek) ..............................................................................................................
tel.. ................... e-naslov ................................................................................. podpis*: ...........................
Za konferenco prijavljamo:
Udeležba
Udeleženci (vpiši podatke)
Ime in priimek
e-naslov
(ustrezno
obkroži)
podpis*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
* IZJAVA O UPORABI OSEBNIH PODATKOV:
Z lastnoročnim podpisom dovoljujem, da Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) uporablja moje osebne
podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov samo za namene neposrednega trženja. Seznanjen(a) sem, da
lahko zahtevam, da GZS preneha uporabljati moje osebne podatke za namene neposrednega trženja.
Strinjamo se s splošnimi pogoji.1 Prijava velja kot naročilo.
ŽIG
1
Podpis odgovorne osebe
SPLOŠNI POGOJI
Kotizacija znaša, kot je navedeno zgoraj in vključuje udeležbo v celotnem programu konference, osvežilne pijače,
prigrizke in kosilo, elektronski zbornik s predstavitvami in povzetki ter brezplačno parkiranje na zunanjem parkirišču
GZS. Cene ne vključujejo DDV. V nekaj dneh po prejetju prijave boste na e- naslov kontaktne osebe dobili obvestilo o
potrditvi udeležbe in informativni znesek kotizacije. V primeru, da potrditve ne dobite, vas prosimo, da nam to sporočite.
Popusti
 20% popust za drugega, tretjega in četrtega udeleženca iz istega podjetja; nadaljnji udeleženci nimajo popusta;
 podjetja člani SuSSI imajo 70% popust za prve štiri udeležence, nadaljnji udeleženci nimajo popusta;
 organizacije s sklenjenim sporazumom o vzajemnem sodelovanju: 50 % popusta za prvega, 30 % popusta za
drugega, tretjega in četrtega udeleženca, nadaljnji udeleženci nimajo popusta;
 avtor prispevka je prvi dan konference oproščen kotizacije, drugi dan ima 50% popust.
Popusti se ne seštevajo in se priznavajo samo udeležencem iz podjetij, ki imajo poravnane vse obveznosti do SuSSI.
Plačilo, izdaja računa in odpoved
Račun bo izdan po zaključku konference in ga bo treba poravnati v zakonitem roku. V primeru odpovedi prijave do
30.9.2015 vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 30 % kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru
kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Konference se lahko udeleži
drug udeleženec, vendar je treba zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način
in na isti naslov, kot prijave.
Zaupnost podatkov
Podatkov iz prijavnice ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika.
Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih in jih bomo na zahtevo spremenili ali izbrisali.