CENIK v EUR

Comments

Transcription

CENIK v EUR
CENIK v EUR
(cene brez DDV)
ATELJEJI IN DRUGI PRODUKCIJSKI PROSTORI
TEHNIČNO OSEBJE
CENIK VELJAVEN S 24. 4. 2015
ATELJEJI
VELIKI ATELJE (P01)
m²
najem
na dan
obratovalni
stroški
665,23
1043,00
230,00
475,88
625,00
165,00
dolžina: 28,14m; širina: 23,64m; višina: 11,50m
tla: iverne plošče, ogrevanje / air - condition, temnica, poraba el. energije do 10 kW
MALI ATELJE (P02)
dolžina: 23,50m; širina: 20,40m; višina 8,50m
tla: iverne plošče, ogrevanje / air - condition, temnica, poraba el. energije do 10 kW
OSTALA OPREMA IN USLUGE
stol za kom/dan
miza za kom / dan
odpadki - izredni odvoz kontejnerja
telefonski priključek
internet priključek
fotokopija A4 / enoto
električna tarifa za kWh
izredno varovanje - varnostnik / uro
izredno čiščenje - čistilka / uro
dežurstvo električarja in klimaša / uro
2,00
3,00
po naročilu
po naročilu
po naročilu
0,07
0,15
13,00
16,00
27,00
PRODUKCIJSKI PROSTORI
najem
KLET - K
Jedilnica s kuhinjo in pripadajočimi prostori
Priročno skladišče (K30)
Priročno skladišče (K33)
m²
70,10
7,98
11,93
na dan
85,00
6,00
10,00
obratovalni
stroški
33,00
2,00
3,00
70,10
65,88
67,04
54,36
58,07
13,43
13,51
26,46
49,30
13,32
16,34
29,98
139,01
37,33
14,53
11,66
11,59
22,35
50,37
27,64
28,83
45,00
42,00
44,00
37,00
40,00
9,00
9,00
20,00
39,00
9,00
11,00
20,00
96,00
24,00
10,00
7,00
7,00
13,00
31,00
22,00
23,00
18,00
16,00
17,00
15,00
12,00
3,00
3,00
7,00
12,00
3,00
4,00
8,00
22,00
9,00
3,00
3,00
3,00
6,00
13,00
9,00
7,00
31,03
56,94
20,79
11,31
11,31
14,61
70,65
77,58
36,00
23,00
41,00
16,00
9,00
9,00
12,00
57,00
62,00
29,00
5,00
10,00
3,00
3,00
3,00
4,00
18,00
20,00
8,00
PRITLIČJE - P
Čakalnica (P38)
Garderoba igralke (P35)
Garderoba igralci (P32)
Garderoba statisti (P29)
Garderoba statistke (P26)
Glavna igralka (P21)
Glavni igralec (P19)
Maska I. (P23,24)
Maska II. (P25)
Produkcijska pisarna I. (P17)
Produkcijska pisarna II. (P16)
Produkcijska pisarna III. (P15)
Produkcijska pisarna IV. (P14)
Šivalnica (P13)
Pralnica (P12)
Temnica (P04 in P05)
Temnica (P06 in P07)
Priročno skladišče (P03)
Priročno skladišče (P08)
Priročno skladišče (P74)
Priročno skladišče (P79)
NADSTROPJE - N
Produkcijska pisarna V. (N01)
Produkcijska pisarna VI. (N02)
Maska III. (N07)
Producentska pisarna (N03)
Producentska pisarna (N05)
Producentska pisarna (N10)
Producentska pisarna (N27)
Priročno skladišče (N28)
Produkcijski prostor (N35)
DELAVNICE
Montaža scenskih elementov (P67)
Ročna mizarska delavnica (P68)
Mizarska delavnica (P69)
Skladišče scenskih elementov (P70)
m²
180,55
86,50
183,86
88,18
najem
na dan
115,00
55,00
117,00
56,00
Mizarska delavnica - strojna ura
Dvosobno stanovanje, Smoletova 13, Ljubljana
obratovalni
stroški
47,00
22,00
46,00
30,00
10,00
m²
49,44
najem
na dan
23,00
* Končno čiščenje stanovanja po uporabi se zaračunava v višini 32,00 EUR.
POSEBNA DOLOČILA:
• Najem prostorov se zaračunava dnevno po dejanskem številu dni najema. Za dan priprave v VELIKEM IN MALEM ATELJEJU se zaračuna
50 % cene.
• Ostali prostori, ki niso navedeni v ceniku, se zaračunavajo po 0,8 EUR/m² na dan.
• Redni obratovalni čas Filmskega studia Viba film je neprekinjeno 24 ur.
za TRŽNE KAPACITETE:
Direktor lahko odobri popust pri nudenju prostih tehnično-izvedbenih sredstev, prostorskih kapacitet in človeških virov za potrebe trga.
za STROŠKE ZAVAROVANJA TEHNIKE:
Zavarovanje filmske tehnike po Splošnih pogojih za zavarovanje filmske produkcije se zaračunava v okviru nacionalne in tržne
filmske produkcije v višini 1% od vrednosti najema tehnike.
obratovalni
stroški
7,00
OSEBJE
TEHNIČNO OSEBJE
Osvetljač I
Asistent kamere
Scenski tehnik
Mizar
Agregatist
redna delovna
ura do 8 ur
12,50
16,66
10,00
12,52
11,00
1a) POSEBNA DOLOČILA:
- Vsaka začeta ura se obračuna kot cela ura.
- Nadurno delo se obračuna z dodatkom 50 % na redno delovno uro.
- Delo ob državnih praznikih in nedeljah se obračuna z dodatkom 100% na redno delovno uro.
- Nočno delo med 23:00 in 06:00 uro se obračuna z dodatkom 30% na redno delovno uro.
1b) OSTALA DOLOČILA
V zvezi z delovnim časom je pri sodelovanju tehničnega osebja Filmskega studia Viba film potrebno upoštevati Zakon o delovnih razmerjih (ZDR),
Ur. l. RS 42/2002 z vsemi popravki ZDR in Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Ur.l. RS 45/1994
z vsemi popravki KPK.
Urna postavka tehničnega osebja Filmskega studia VIBA FILM Ljubljana pri nacionalni filmski produkciji znaša 8,00 EUR (evidentirana
vrednost). Dodatke za tehnično osebje, ki sodeluje pri nacionalni filmski produkciji, zaračunavamo v skladu s Kolektivno pogodbo za
kulturne dejavnosti v RS Ur.l. RS 45/1994 in vsemi popravki KPK, na osnovi urne postavke 8,00 EUR.