ORGANI SKUPNOSTI MANDATNEGA OBDOBJA 2015-2019

Comments

Transcription

ORGANI SKUPNOSTI MANDATNEGA OBDOBJA 2015-2019
Letališka 3c, 1122 Ljubljana, tel: 01/520 80 00
e-mail: [email protected], www.ssz-slo.si
ORGANI SKUPNOSTI MANDATNEGA OBDOBJA 2015-2019
SKUPŠČINA SKUPNOSTI
Samo BERIČIČ
Marjan ŽULA
Dom upokojencev Idrija
Dom starejših občanov Gornja Radgona
predsednik
namestnik predsednika
Dom starejših Rakičan
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Dom starejših Logatec
Dom Lukavci
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Dom starejših občanov Preddvor
Dom starejših občanov Ljubljana Šiška
Dom upokojencev Gradišče
Špesov dom Vojnik
Dom starejših občanov Grosuplje
Dom starejših občanov Ribnica
predsednik
namestnica predsednika
članica
članica
članica
članica
član
član
član
članica
član
Dom upokojencev Postojna
Dom starejših občanov P.E.J. Izlake
Dom Danice Vogrinec Maribor
predsednica
članica
član
UPRAVNI ODBOR
Zoran HOBLAJ
Iva SORŠAK
Helena PRIMC KALAN
Stanka VOZLIČ
Danica HREN
Andreja VALANT
Simon STRGAR
Silvano GREGORIČ
Dragan ŽOHAR
Marta GAŠPAROVIČ
Branko GOREČAN
NADZORNI ODBOR
Alenka CURK
Mateja ČERNI
Marko SLAVIČ
KOMISIJA ZA PRAVNA IN ORGANIZACIJSKA VPRAŠANJA
Violeta POTOČNIK KRAJNC
Eva LENKO
Dom za varstvo odraslih Velenje
Dom upokojencev Polzela
predsednica
namestnica predsednice
KOMISIJA ZA SOCIALNOVARSTVENA VPRAŠANJA
Vesna VODIŠEK RAZBORŠEK
Marinela ŠEVLE REŠČIČ
Dom starejših občanov Šentjur
Center starejših občanov Lucija
predsednica
namestnica predsednice
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO DEJAVNOST
Gordana DRIMEL
Jožica HOZJAN
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Dom starejših Lendava
predsednica
namestnica predsednice
KOMISIJA ZA POSEBNE SOCIALNOVARSTVENE ZAVODE
Tomaž LENART
Herta SORTA
Dom Nine Pokorn Grmovje
Socialno-varstveni zavod Dutovlje
predsednik
namestnica predsednika
KOMISIJA ZA OHRANJANJE ZDRAVJA, ŠPORT IN REKREACIJO
Andreja VALANT
Franc ŠPILAK
Dom starejših občanov Preddvor
Dom starejših Lendava
predsednica
namestnik predsednice
KOMISIJA ZA DEJAVNOST IZVAJALCEV S KONCESIJO
Zlatko GRIČNIK
Kristina KAMPUŠ
Dom Lenart
Pegazov dom Rogaška Slatina
predsednik
namestnica predsednika
Dom Danice Vogrinec Maribor
Dom starejših občanov Črnomelj
predsednik
namestnica predsednika
ZDRUŽENJE DIREKTORJEV
Marko SLAVIČ
Valerija LEKIĆ POLJŠAK
STROKOVNI AKTIVI SKUPNOSTI:
Aktiv socialnih delavcev
Vesna ŠIPLIČ HORVAT
Dom Danice Vogrinec Maribor
predsednica
Aktiv vodij služb zdravstvene nege in oskrbe
Hermina SMOLE
Dom starejših občanov Trebnje
predsednica
Aktiv vodij finančno računovodskih služb
Olga STRMOLE
Dom starejših občanov Grosuplje
predsednica
Aktiv delovnih terapevtov
Denis KAMNAR
Center slepih,
Škofja Loka
slabovidnih
in
starejših
predsednica
Aktiv fizioterapevtov
Dušanka ŠPILJAK
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
predsednica
Dom starejših Hrastnik
predsednik
Aktiv prehranskih delavcev
Damjan ZELENIK