Predstavitev kandidatov za člane NS KR, d.d.

Comments

Transcription

Predstavitev kandidatov za člane NS KR, d.d.
PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE KR, d.d.
DAMIJAN KOROŠEC
Naslov: Lotričeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Izobrazba: univ.dipl.pravnik
Zaposlitev: KD Group d.d., Dunajska 63, 1000 Ljubljana
Večletne delovne izkušnje na področju upravljanja naložb. Trenutno na funkciji
predsednika nadzornega sveta Tovarne olja Gea d.d., Slovenska Bistrica in predsednik
nadzornega sveta Žičnic Vogel Bohinj d.d., Bohinj ter član revizijske komisije Deželne
banke Slovenije d.d.
VOJKO KOKORAVEC
Naslov: Ob Savi 22, 1000, Ljubljana
Izobrazba: univ.dipl.ekonomist, mag. ekon.znanosti
Zaposlitev: KD Group d.d.
Delovne izkušnje:
33 letne izkušnje na različnih delovnih mestih in nalogah: vodja naložb, namestnik
predsednika uprave, svetovalec uprave, direktor investicijskih skladov, pomočnik
direktorja za finančne naložbe, direktor ekonomskega sektorja, samostojni svetovalec.
Tekoče tudi pooblaščeni ocenjevalec podjetij (kot samostojni podjetnik).
Izkušnje v nadzornih svetih:
Tekoče:
Mlekarna Celeia d.o.o.
Žičnice Vogel d.d.
Investicijski sklad PIF BIG (Bosna in Hercegovina)
Društvo za management poslove i upravljanje nekretnina
MIG (Črna Gora)
član nadzornega sveta
član nadzornega sveta
predsednik nadzornega sveta
član upravnega odbora
Pretekle:
V petih družbah predsednik upravnega odbora, v štirih družbah član nadzornega sveta
Dodatna izobraževanja:
-
Pridobitev in tekoče vdzrževanje licence Pooblaščeni ocenjevalec podjetij
Pridobitev Potrdila o usposobljenosti za člane NS in UO družb (2006)
Pridobitev potrdila o opravljenem izpitu za člana uprave družbe za upravljanje
DEJAN JOJIĆ
Naslov: Tomšičeva ulica 27, 2000 Maribor
Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Zaposlitev: Notranji revizor Dejan Jojić, s.p.
Delovne izkušnje:
- 8 let revizor v revizijski hiši v Sloveniji
- 7 let vodja kontrolinga
- 7 let izkušenj z izvajanjem notranje revizije
Izkušnje v nadzornih svetih:
- 9 let predsednik ali član nadzornega sveta družbe TERME OLIMIA BAZENI d.d.
- 8 let predsednik nadzornega sveta družbe ALPETOUR-POTOVALNA AGENCIJA,
d.d.
- 8 let predsednik ali član nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.
Izkušnje v revizijskih komisijah:
- 5 let neodvisni strokovnjak v revizijski komisiji družbe ZVD Zavod za varstvo pri
delu d.o.o.
- 3 leta neodvisni strokovnjak v revizijski komisiji družbe CETIS d.d.
- 4 leta neodvisni strokovnjak v revizijski komisiji družbe TERME DOBRNA d.d.
Dodatna izobraževanja:
- Pridobitev licence Preizkušeni notranji revizor 2006
- Pridobitev Potrdila o usposobljenosti za člane NS in UO družb 2006

Similar documents