Zap. št. Naziv pravne osebe Naslov Odgovorna oseba 1

Comments

Transcription

Zap. št. Naziv pravne osebe Naslov Odgovorna oseba 1
Seznam imetnikov dovoljenj za IZDELAVO zdravil
na dan 31.10.2015
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Naziv pravne osebe
Naslov
ALKA-LAB družba za raziskave in
razvoj d.o.o.
ALKALOID-INT družba za trgovino
in storitve d.o.o.
ALTERNO AD, validacije,
inženiring in proizvodnja d.o.o.
AMICUS SI, trgovsko podjetje,
d.o.o.
AMPLIPHI, biotehnične raziskave
in razvoj d.o.o.
BAYER, farmacevtska družba
d.o.o.
BIA SEPARATIONS Podjetje za
separacijske tehnologije d.o.o.
CHEMILAB d.o.o., center za
raiskovalne dejavnosti in
laboratorijske storitve
ERICO Velenje, Inštitut za za
ekološke raziskave d.o.o.
FARMADENT, trgovina,
proizvodnja in storitve d.o.o.
Celovška cesta 40A,
1000
Ljubljana
Šlandrova ulica 4,
1231
Ljubljana - Črnuče
Dobrdobska ulica 2,
1000
Ljubljana
Pot k sejmišču 35,
1231
Ljubljana-Črnuče
Litijska cesta 259,
1261 Ljubljana - Dobrunje
Bravničarjeva ulica 13, 1000
Ljubljana
Mirce 21,
5270
Ajdovščina
Dunajska cesta 238e,
Ljubljana
Odgovorna oseba
Nina Ekart Oman
Zlatko Serdt
Đorđe Dmitrašinović
Lidija Grubor
Luka Bratovič
1000
Koroška 58,
3320 Velenje
Minarikova ulica 6,
2000
Maribor
Tišinska ulica 29 G,
GALEX d.d.
9000 Murska Sobota
Cesta v Gorice 8,
1000
IRIS d.o.o.
Ljubljana
ISTRABENZ PLINI, plini in plinske Sermin 8A,
6000
tehnologije, d.o.o.
Koper
Robert Marolt
Zlatko Serdt
Maja Jeras Gorjup
Gordana Flego
14.
KEMOFARMACIJA d.d.
Cesta na Brdo 100,
Ljubljana
15.
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6,
Novo mesto
16.
KEMIJSKI INŠTITUT
Hajdrihova 19,
Ljubljana
17.
LEK farmacevtska družba, d.d.
Verovškova ulica 57,
Ljubljana
1000
Darja Slapar , Špela Žle
Milena Žigante, Marija Vidic,
Bernarda Gazvoda, Barbara
Doblekar, Marica Brcar, Sandra
Javernik Rajh, Brigita Pucelj,
8501 Mateja Vrečer, Virginia Pava
Kelher, Evridika Morosini
Berus, Tanja Drnovšek, Eva
Jožef, Andreja Senica, Metka
Retelj, Majda Šenica, Anita
Ritonja Kralj
1000
Marija Žagar, Gabrijela
Svanjak, Irena Zupan, Judita
Fedija Širca, Mateja Kržič,
Andrej Čop, Marjeta Zupanc,
Janez Grošelj, Breda Velkovrh
Remec, Marija Horvat, Anita
Škof, Manca Cirk, Jerneja
1000
Strmšek, Polonca Kuhar, Tanja
Burjan, Marina Polesnik,
Tadeja Božič, Ines Perčič
Žilavec, Simona Mohar,
Sebastjan Reven, Edita
Klobučar, Petra Kvas, Mojca
Žitko Krhin, Zoran Trošt,
Barbara Kobal
18.
LEKARNA Ljubljana
19.
LENIS farmacevtika d.o.o.
20.
LINDE plin d.o.o.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
MARIFARM, proizvodnja in
storitve, d.o.o
MEDIAS INTERNATIONAL
trgovanje in trženje z medicinskim
meterialom d.o.o.
MEDIS d.o.o.
PHARMASWISS d.o.o.
30.
PLIVA d.o.o.
32.
Leskoškova cesta 9D,
Ljubljana
1000
Brnčičeva ulica 1,
Ljubljana
1231
Messer Slovenija, podjetje za
Jugova 20,
proizvodnjo in distribucijo tehničnih
2341 Ruše
plinov d.o.o.
Nacionalni laboratorij za zdravje,
Prvomajska ulica 1,
okolje in hrano
Maribor
Sončna pot 48,
NATUR COMMERCE d.o.o.
Portorož
Verovškova ulica 57,
NOVARTIS veterina d.o.o.
Ljubljana
PharmaDaks Evropa,
Sodnje Gameljne 65,
farmacevtska družba, d.o.o.
Ljubljana-Šmartno
29.
31.
Tbilisijska ulica 87,
1000
Ljubljana
Preloge 53,
1211
Ljubljana-Šmartno
Bukovžlak 65b,
3000
Celje
Minarikova ulica 8,
2000 Maribor
PROMED trgovanje in trženje z
medicinskim materialom d.o.o.
ROCHE farmacevtska družba
d.o.o.
Brodišče 32,
Marija Zupan Bizjak
Marjana Lovša
Marija Hočevar Korošec
Polona Gričnik Vozelj
Gordana Flego
Marjana Lovša
Dubravka Blažek
2000
6320
1000
Gordana Flego
Mateja Hrvatin
1211
Marjana Lovša
1236
Lidija Grubor
Tatjana Alfirević
Irena Lahajnar Stare
Trzin
Pot k sejmišču 35,
1231
Ljubljana-Črnuče
Leskovškova cesta 9D, 1000
Ljubljana
Vodovodna cesta 109, 1000
Ljubljana
Evgen Tomazin
Gordana Flego
Nataša Jerenec
33.
SANDOZ farmacevtska družba
d.d.
Verovškova ulica 57,
Ljubljana
34.
SANOLABOR d.d
Leskovškova cesta 4,
Ljubljana
35.
SALUS, Veletrgovina, družba za
promet s farmacevtskimi,
medicinskimi in drugimi proizvodi,
d.o.o.
Litostrojska cesta 46.A,
Ljubljana
36.
SANOFI AVENTIS d.o.o.
37.
38.
Nevenka Mikoš, Katjuša Kreft,
Marija Žagar, Gabrijela
1000
Svanjak, Marjeta Zupanc,
Andrej Čop, Mateja Kržič,
Janez Grošelj
1000
Vlado Sever
1000
Helena Veigerl
Letališka cesta 29 A,
1000
Irena Kuhelj
Ljubljana
SAPIO PLINI tehnični in medicinski Ulica tolminskih puntarjev 12,
Smiljana Beznec Bürgermeister
plini d.o.o.
5000 Nova Gorica
SPG - SOL Plin Gorenjska,
Cesta železarjev 8,
4270
proizvodnja in prodaja tehničnih
Mateja Tomazin Novinc
Jesenice
plinov, d.o.o.