Submissiv kommunikation

Comments

Transcription

Submissiv kommunikation
Der er flere måder at kommunikere på. De to ubalancerede yderpunkter submissiv og aggressiv kommunikation og den balancerede
assertive.
Submissiv kommunikation
Når du kommunikerer submissivt:
• tilgodeser du andres behov mere end dine egne.
• er du svag i din tale når du siger din mening.
• har du mere respekt for andres holdninger end dine egne.
• giver du for let op.
Det betyder at:
• du mister din selvrespekt.
• du mister andres respektere.
• du er konfliktsky.
Aggressiv kommunikation
Når du kommunikerer aggresssivt:
• holder du 100% fast i dine egne holdninger.
• bruger du alle midler for at få ret.
• respekterer ikke andres ønsker og holdninger.
Det betyder at:
• du får succes – men oftest kun på den korte bane.
• du bliver ensom.
Assertiv kommunikation
Assertiv kommunikation er den gyldne middelvej hvor:
• du både respekterer andres og egne holdninger og behov.
• du er tydelig i dit sprog, men uden at tromle andre ned.
• du har forståelse for andres holdninger og dermed en større helhed.
Det betyder at:
• du opnår andres respekt og bevarer din egen selvrespekt.
• du vinder andres tillid.
• dine løsninger gør flere mennesker glade.
Girafspog og Ulvesprog
Marshall Rosenberg
Trin 1: Man iagttager ikke, men vurderer, dømmer og anklager.
Trin 2: Man reagerer umiddelbart på sine følelser, og forholder sig ikke kritisk til dem.
Trin 3: Man ser ikke et behov, men beskylder og bebrejder.
Trin 4: Man beder ikke, men stiller krav og beordrer.
Trin 1: (Hvad skete der) Man tager udgangspunkt i fakta og beskriver disse, mens man undlader at fortolke eller blande følelser ind.
Trin 2: (Følelser) Man udtrykker, hvad man føler/følte i den beskrevne situation.
Trin 3: (Behov) Man udtrykker, hvilke behov man har i den forbindelse, dækkede og udækkede behov.
Trin 4: (Anmodning) Hvad kan man konkret anmode hvem om for at få dækket behovene.
De fire trin findes også i STABIL modellen.
Imago Dialogen
Harville Hendrix
Trin 1. Spejling (gentag)
Hun: Jeg føler mig såret når du taler ned til mig.
Han: Jeg hører dig sige at du føler dig såret når jeg taler ned til dig. Har jeg forstået det korrekt?
Gentag til Hun føler sig hørt.
Andre måder at spejle på:
Hvis jeg har forstået dig korrekt... Er der mere du vil tilføje?
Lad mig se om jeg har forstået det hele... Er det rigtigt?
Lad mig lige opsummere... Fik jeg det hele med?
Trin 2. Anerkendelse (man behøver ikke være enig for at anerkende)
Han: Det giver mening når du siger at...
Han: Jeg forstår fuldstændig hvad du siger (at/siger det på den måde)
Han: Jeg kan godt se hvad du siger...
Trin 3. Empati (at sætte sig selv i partnerens sko)
Han: Jeg forestiller mig at du må føle dig ked af det / ikke set / ikke hørt når... Er det rigtigt?
Hun: Kommenterer.
Gentag til du har fat i følelsen
Trin 4. Gaven.
Han: Hvad er det du gerne vil have, men ikke får. En lille gave såsom et kram, nogle anerkendende ord, el. lign. (kærlighedens 5 sprog)
Optimalt set skal man bestille en tid hos partneren til denne snak, men som mænd har vi ofte nemmere ved at slippe identifikationen med vores følelser og dermed
spejle, lytte og anerkende.