Georg Berg A/S klar til at ansætte 40 personer

Comments

Transcription

Georg Berg A/S klar til at ansætte 40 personer
Sjællandske n LØRDAG 10. JANUAR 2015
sektion 1
5
Georg Berg A/S klar til
at ansætte 40 personer
ERHVERV: Den store
lokale byggevirksomhed afslutter
generationsskifte
med historisk resultat og stor ordrebeholdning. Ejer
mener dog ikke, at
krisen er ovre.
Af Arne Svendsen
SLAGELSE: Der er fart på hos
det store lokale byggefirma
på Skovsøvej. Her ser man
frem til en væsentlig øgning
af aktiviteten henover foråret, hvilket vil betyde, at
man vil ansætte yderligere
40 personer. Det betyder, at
der herefter samlet beskæftiges 120 medarbejdere og
minimum tilsvarende antal
personer hos underentreprenører.
Samtidig gennemfører firmaet nu den sidste del af et
glidende generationsskifte,
hvorefter Christian Berg
vil være eneejer af den store
virksomhed, som hans far
Georg Berg startede for over
40 år siden.
Skiftet sker på et tidspunkt, hvor virksomheden
har opnået det næstbedste
resultat i selskabets historie.
Omsætningen for regnskabsåret 2013/14 (pr. 30.
september) blev 196 mio. kr.
med et driftsresultat på 5,5
mio. kr. Egenkapitalen udgør herefter 20 mio. kr.
Høj ordrebeholdning
Og fremtiden tegner lys. Ved
indgangen til 2015 har Georg Berg A/S nemlig en historisk høj ordrebeholdning
på 275 mio. kr.
- Der er tale om spændende
projekter, som bl.a. omfatter
renovering af Vestsjællandscentret, opførelse af ny
bygning for Novo Nordisk i
partnerskab med Per Aars-
leff A/S, opførelse af nyt hospice for Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, opførelse af 79 nye plejeboliger i
Egedal kommune, opførelse
af ny Frederiksberg Skole,
Sorø, renovering af Nørrevangsskolen i Slagelse og
ombygning af administrationsbygninger for Freese,
Slagelse, fremgår det af en
udsendt meddelelse fra bestyrelsesformand Arnold D.
Johansen.
Ifølge Christian Berg medfører
ordrebeholdningen
som nævnt en væsentlig
aktivitetsøgning
henover
foråret, som altså vil betyde
nyansættelser. Mange af de
ansatte bliver tømrere, så
Christian Berg forudser, at
firmaet når op på at have 60
tømrere som i gamle dage.
- Men jeg vil ikke sige, at
krisen er ovre. Der er langt
til at nå op på niveauet før
byggekrisen. Der er meget
stor konkurrence i byggebranchen, og indtjeningen
er lav. Men vi har formået
at effektivisere og tilpasse
os det marked, der er i dag,
og så kan vi glæde os over, at
min far har været igang så
mange år, at vi havde noget
at stå imod med under krisen, siger Christian Berg.
det gode samarbejde med
Westrup og SK Forsyning
som bygherrer, og den meget
positive byggerytme samarbejdet med underentreprenører har medført.
Adm. direktør Henrik
Lundgaard, SK Forsyning
udtrykker som bygherre
ligeledes tilfredshed med
samarbejdet og ikke mindst
den rationelle byggerytme,
som har medført et fuldendt
byggeri afleveret til tiden.
Hvilket var af overordentlig
stor betydning for SK Forsyning, som dermed kan leve
op til sine kontrakter med
kommende fjernvarmekunder.
Flere års effektiviseringer
Den positive udvikling hos
Georg Berg A/S kommer i
fortsættelse af flere års effektivisering af både ejerstruktur og organisation
samt omlægning af forret-
ningsmodellen.
Herunder indførsel af
LEAN produktionsmetoder,
der jo handler om at producere effektivt og uden spild,
samt indførelse af CSR (Corporate Social Responsibility), der handler om at tage
ansvar i forhold til det omgivende samfund. På firmaets
hjemmeside kan man blandt
andet læse, at man har en
partnerskabsaftale
med
Jobcenter Slagelse, ligesom
man tilstræber at samarbejde med studerende i det omfang, det er muligt.
- Nu bliver opgaven så, at
holde fokus i en travl tid og
skabe den resultatudvikling, som skal konsolidere
virksomheden og dens konkurrencekraft endnu mere i
de kommende år. Det er jeg
imidlertid ikke i tvivl om, at
min bestyrelse vil skubbe på
og holde mig ansvarlig for,
siger Christian Berg.
- Krisen er ikke ovre, men vi har tilpasset os den hårde konkurrence i
markedet med succes, siger Christian Berg, der nu eneejer af Georg
Berg A/S, som hans far Georg Berg startede tilbage i 1974. Privatfoto
Succes med varmeværk
Han glæder sig over et godt
2014, hvor virksomheden
har haft succes som totalentreprenør, og blandt andet
har renoveret administrationsbygning for Westrup,
Slagelse og opført det nye
fjernvarmeværk ved STOP
39 for SK Forsyning.
- Fjernvarmeværket har
virkelig været en klassisk
opgave for os, hvor vi har
stået for det hele, lige med
undtagelse af selve kedlerne
og det mekaniske udstyr, siger Christian Berg.
Værket er opført på rekordtid (syv måneder) og
blev afleveret til bygherren
umiddelbart før jul.
Christian Berg er stolt af
Det nye biomassefyrede fjernvarmeværk på Stop 39 er en af årets succes-historier for Georg Berg A/S. Det blev opført på bare syv måneder og
blev før jul afleveret til SK Forsyning. Privatfoto
Drilske spørgsmål til Villum Christensen
Debat
SLAGELSE: I forbindelse
med et stærkt forsinket
referat fra byrådsmødet
22. december 2014 (!) slår
udvalgsformand
Villum
Christensen (VC) fra Liberal Alliance socialdemokratiske bekymringer hen
som »politiske drillerier«.
Sagen drejer sig om, at byrådet skal slippe 2,4 millio-
ner kr. over de næste tre år
til et anpartsselskab, kaldet »Energy Univers Europe« for en såkaldt samarbejdsaftale, som formelt
skal indgås med Slagelse
Erhvervscenter, som er 100
procent ejet af kommunen.
Anpartsselskab er stiftet
så sent som 19. november
2014 og mener sig åbenbart
allerede berettiget til at
stikke snablen i den kommunale kasse, selv om det
dårligt nok er kommet i
gang! Åbenbart er det »resterne« af den kuldsejlede
Tropeby-projekt, der på
en eller anden mystisk vis
skal føres videre.
Hvordan kan det nu lige
være, at det hardcore liberale parti – »lad falde, hvad
ikke kan stå« - som VC repræsenterer, har så travlt
med at understøtte den forbindelse?
VC påstår, at han skam
ikke vil tage stilling til, om
Slagelse
Erhvervscenter
skal indgå en sådan aftale.
Men burde centret så ikke
vurdere aftalen, før man
beder om pengene?
Hvad nu, hvis det nye firma ikke er mere end den
varme luft, der fremgår af
det præsentationsmateriale, der er fremsendt?
Og rent faktisk tager VC
jo stilling til sagen ved i
sit udvalg at have sagt ok
til, at pengene bevilges.
Hvis han havde sagt nej, så
var den pot jo ud – før den
overhovedet nåede nogle
vegne! VC har også kun
hån til overs for, at der må
ses på udbudsregler, men
medgiver, at der måske er
noget om snakken – skønt
han dybest set er ligeglad
– men hvorfor nu det? Igen
påstår han, at det aldrig
kan blive byrådets ansvar.
Men det er jo en tynd om-
gang snak, hvis det ender
med, at flertallet i byrådet
rent faktisk bevilger pengene - efter at sagen lige har
passeret udvalgsformands
bord en ekstra gang!
Per Christensen
Søndervang 30
Slagelse