Engagerede og innovative Logopæder søges Der er tale om

Comments

Transcription

Engagerede og innovative Logopæder søges Der er tale om
Engagerede og innovative Logopæder søges
Der er tale om to nyoprettede stillinger på Center for Specialundervisning til unge og Voksne,
CSV* i Kolding.
Med virkning fra 1. januar 2013 udvides målgruppen for centerets aktiviteter til også at
omfatte rådgivning og undervisning til voksne med sprog, tale og stemmevanskeligheder.
Opgaverne er hovedsageligt udredning, rådgivning og vejledning, undervisning og sparring.
Vi forventer, at du:














Er uddannet logopæd eller tilsvarende
Bidrager til, at den voksne med tale/sprogvanskeligheder udvikler
kommunikationsevnen så optimalt som muligt, og derved mindsker virkningerne af et
kommunikationshandicap
Evner at skabe overblik over opgaver og vurdere omfang af indsats
Indgår i rådgivning af pårørende
Har viden og interesse indenfor hjerneskadeområdet
Har erfaring med at arbejde med voksne med stemmelidelser
Både kan arbejde selvstændigt og indgå i forskellige tætte kollegiale sammenhænge
Har lyst til at være en aktiv del af opbygningen af en ny specialrådgivning
Har lyst til at undervise
Vil indgå konstruktivt i det tværfaglige arbejde såvel på centeret som med
samarbejdsparter
Engageret samarbejder om udvikling af centerets samlede tilbud
Deltager i relevante møder og kursusvirksomhed
Er fagligt stolt
Indgår i tværfagligt team sammen med lærere fra hjerneskadeområdet
Vi tilbyder dig:






Et spændende job med høj grad af indflydelse på indhold og opgaveløsning
En afvekslende hverdag
Mulighed for at være med i en engageret personalegruppe, der ser muligheder snarere
end forhindringer
Mulighed for at deltage i relevante faglige netværk
At blive del af et anerkendende miljø, hvor der lægges stor vægt udvikling og
uddannelse.
Kollegaer, der kan lide et godt grin sammen
Logopæderne ansættes som undervisningskonsulenter på fuld tid.
Løn efter aftale med Danmarks Lærerforening.
Forventet ansættelse: En konsulent pr 1. november og en konsulent pr 1. december.
Ansøgningsfrist: 16. september 2012
Samtaler: 21. september og eventuelt d. 25. september 2012
Henvendelse til Lene Ringsmose pr mail [email protected] eller på telefon 51778986
Center for Specialundervisning til unge og Voksne
Skovvejen 1b, 6000 Kolding Tlf. 51 299 299
*Faktaboks CSV
Center for Specialundervisning til unge og Voksne tilbyder:
-
Undervisning efter lov om kompenserende specialundervisning
Ordblindeundervisning
FVU-undervisning
Tests i samarbejde med SU-styrelsen
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
Henvisning til hjemmeside www.csv.dk med yderligere oplysninger samt
funktionsbeskrivelse for de opslåede stillinger.
Center for Specialundervisning til unge og Voksne
Skovvejen 1b, 6000 Kolding Tlf. 51 299 299

Similar documents