Storslåede sjællændere i Holbæk

Comments

Transcription

Storslåede sjællændere i Holbæk
12 HOLBÆK · KALUNDBORG · ODSHERRED
nordvestnyt
Banker bør forpligtes til at støtte små byer
Med baggrund i nyheden om, at den sidste bankfilial nu
lukket i Svinninge, skriver Benny Nielsen i et læserbrev,
at bankerne bør forpligtes af bankpakkerne til at bevare filialerne i de små byer.
23
Storslåede sjællændere i Holbæk
Jon Gjesme spillede
smukt med stor
indføling og virtuositet,
mens orkestret virkelig
var på arbejde for at
kunne følge solisten.
Foto: Mik
anmeldelse
Sjællands
Symfoniorkesters
koncert i Holbæk
mandag aften bød
på et varieret og
storslået program.
Af Henrik Petersen
[email protected]
Holbæk: Under ledelse af
chefdirigenten Lan Shui
indledtes med Beethovens
symfoni nr. 8, og selv om det
er komponistens næstsidste og skrevet på et tidspunkt, hvor en række
personlige problemer dominerede hans tilværelse,
var det en særdeles lystig
komponist, som vi blev
præsenteret for.
Lan Shui har en meget
sympatisk opfattelse af
Beethovens symfonier, og
han er en mester i, med små
midler som beskedne temposkift og meget varieret
dynamik, at kalde den
gamle komponists lyse
sider frem.
Næste nummer på programmet havde karakter af
en musikalsk pindemad,
men dog en af de særdeles
velsmagende. Orkestrets
koncertmester Jon Gjesme
var solist i Saint-Saëns »Introduktion og Rondo Ca-
priccio«. Nummeret blev
skrevet til violinisten Pablo
de Sarasate, der på daværende tidspunkt kun var 19
år. Det bygger på spansk
folke- og dansemusik, som
Saint-Saëns havde et indgående kendskab til.
Jon Gjesme spillede mandag aften smukt med stor
indføling og virtuositet,
mens orkestret virkelig var
på arbejde for at kunne
følge solisten. Præcisionen
var ikke i top hele vejen,
men det overordnede indtryk var godt.
Koncertens sidste nummer var et af de sjældne og
meget store. Hector Berlioz
skrev sin »Fantastiske Symfoni« i 1830. Den viser tyde-
ligt, hvorfor Berlioz anses
for at være en mester i at
skrive for stort orkester, og
stort var det da også ved
mandagens koncert. Blæser- og kontrabas-besætningen var kraftigt udvidet,
ligesom orkestret var suppeleret med to harper og
fem janitsharer.
Symfonien er skrevet
som programmusik, hvilket
betyder, at musikken kan
fortælle en historie. Historiens udgangspunkt er kunstneren, der bliver betaget af
en ung kvinde. Kærligheden
er ikke gengældt og hans
kærlighed forvandles til
had.
Han drømmer, at han er
på vej til skafottet, og efter
Eskilstrup Kommune, og
han repræsenterende den
lille kommune, da en kommunalreform for alvor kom
på tale i 1960’erne. Man
havde diskuteret sammenlægning af kommuner siden
1950’erne, men i 1960’erne
kom der for alvor gang i debatten.
På Midtsjælland fandt
kommunerne Tølløse, St.
Tåstrup, Ugerløse og Soderup-Eskilstrup hurtigt sammen og blev til Tølløse
Kommune allerede i foråret
1968, et par år før de fleste
andre
småkommuner
havde fundet sammen i
større enheder.
Jørgen Gabriel Christensen repræsenterede Soderup-Eskilstrup Kommune i
forhandlingerne, og han
blev formand for sammenlægningsudvalget. Han fik
også plads i den nye kommunalbestyrelse, hvor han
repræsenterede Det Radikale Venstre i den første pe-
riode, der løb over to år
frem til 1970.
I 1974 fik Jørgen Gabriel
Christensen igen plads i
kommunalbestyrelsen,
hvor han var med frem til
1974.
Jørgen Gabriel Christensen var gårdejer med ejendom i Kr. Eskilstrup, og han
uddannede sig til ejendomsmægler.
I forbindelse med den seneste kommunalreform den, der gjorde Tølløse-området til en del af den nye,
store Holbæk Kommune udgav Lokalhistorisk Arkiv
og Lokalhistorisk Forening
for Tølløse Kommune en
bog med titlen »Dengang vi
var os selv«.
I den skrev Jørgen Gabriel Christensen både om
kommunesammenlægningen i 1968 og om det lokale
erhvervsliv.
I kapitlet om erhvervslivet noterede han blandt
andet dette:
henrettelsen overværer han
en hekse-sabbat på Bloksbjerg.
Denne historie giver Berlioz lejlighed til at benytte
det helt store orkester i beskrivelsen af et bal, en henrettelsesscene og med fuldt
udtræk en hekse-sabbat.
Sjællænderne spillede
dette storslåede og krævende værk med stor indlevelse, og det var en
fornøjelse at lytte til denne
musik, som kun spilles alt
for sjældent.

Dødsfald
Politihunde i Nyvang
Holbæk: Søndag den 22. april kan man i
Andelslandbyen Nyvang møde politi- og tjenestehunde, der sammen med deres ejere vil vise deres
færdigheder frem. Der bliver også mulighed for at
tale med hundeførerne om, hvordan de bruger
hundene og arbejder med dem.
Det er Dansk Politihundeforenings Holbækafdeling, der står for arrangementet i samarbejde
med Nyvangs egen »Laurits Betjent«, og som noget
nyt i år er også brugshunde i arbejde og sport
repræsenteret.
Besøgende er velkomne til at tage deres egne
hunde med - i snor - og afprøve nogle af de
forskellige discipliner inden for hundearbejde,
eksempelvis agility.
60 år
Sandby: Solveig Hansen, Drusebjergvej 2, Sandby,
fylder 60 år torsdag den 19. april.
Sølvbryllup
Holbæk: Birthe og Per Andersen, Fuglsvej 3
i Holbæk, har sølvbryllup onsdag den 18. april.
kr. ESkilStrup: Jørgen
Gabriel Christensen, Kr.
Eskilstrup, er død, 87 år.
Jørgen Gabriel Christensen var født på »Egegården« ved Stestrup, og han
boede ved Stestrup til sin
død i søndags.
Jørgen Gabriel Christensen var et menneske, der
var engageret i det samfund, der omgav ham. Han
holdt af en god debat, og
han var meget kulturelt interesseret.
Jørgen Gabriel Christensen gik ofte i teatret, og han
var medlem af Biografklubben Danmark.
Som yngre var han med i
Dansk Andels Ægeksport,
og han var med i jordlovsudvalget.
Privat var han medlem af
en kortklub, hvor der blev
spillet »røverwhist« og på
den måde samlet penge ind
til både ture og teaterbesøg.
Han var med i sognerådet
i den daværende Soderup-
»Al udvikling kommer jo
oprindelig af de gamle
bonde- og håndværkersamfund, båret frem af flittige
og hårdtarbejdende mennesker, som fik en ringe eller
ingen løn, havde dårlige boligforhold og ofte en stor
børneflok at tage vare på.
Det var disse hjem og deres
børn, der grundlagde vores
nuværende velfærdssamfund.
Alligevel tillod nogen sig
at kalde dem en »ældrebyrde«, når de på deres
gamle dage havde brug for
pleje. Det er såmænd ikke
så mange år siden, og selv i
dag dukker ordet »ældrebyrde« op. Nogen burde
skamme sig«.
Jørgen Gabriel Christensen efterlades af sin hustru,
Edith, som han var gift med
i 55 år, samt børnene Niels i
Gl. Tølløse, Anders i Rungsted, Mette i Tølløse og syv
børnebørn.

Similar documents