Maja Bagge Lillelund, Naturstyrelsen, Ballerup Kommune [email protected]

Comments

Transcription

Maja Bagge Lillelund, Naturstyrelsen, Ballerup Kommune [email protected]
Maja Bagge Lillelund, Naturstyrelsen, Ballerup Kommune
[email protected], [email protected], [email protected]
12.august 2013
J.nr. 2206/1196-0001
Ref.
Forsyning og vedvarende energi
Side 1/1
Kommentarer til Forslag til Kommuneplan 2013 for Ballerup Kommune
Energistyrelsen har med mail af 28.juni 2013 modtaget forslag til Ballerup Kommuneplan
2013, og ønsker at bemærke følgende til forslaget:
Af afsnittet om vindmøller fremgår det at:
”Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden, således at de ikke opstilles nærmere vejen end 4 gange møllens totalhøjde eller i vejens sigtelinie.”
Der henvises til Trafikministeriets retningslinjer, og Energistyrelsen henstiller til, at afstandskravet ændres til 1 gange en mølles totalhøjde.
Med venlig hilsen
Hanne Windemuller
Kontorchef
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
Tlf
33 92 67 00
Fax
33 11 47 43
E-mail: [email protected]
www.ens.dk
Ekspeditionstid:
Mandag-torsdag 8.30-16
Fredag 8.30-15.30
CVR-nr. 59 77 87 14
EAN-nr. 5798000020009
Hanne Windemuller
Tlf dir 3392 6879
[email protected]

Similar documents